Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770311-41518S3

Date of Document: 1998-06-01

شورش اعضاي گارد رياست جمهوري نيجر كارمند بلندپايه دفتر رياست جمهوري نيجر اعلام كرد: اعضاي گارد رياست جمهوري اين كشور روز شنبه به دليل شكايت از وضعيت حقوق خود، شورش كردند و يك افسر بلندپايه را به گروگان گرفتند. به گزارش خبرگزاري رويتر، وي در سخناني كه ازتلويزيون دولتي پخش شد، گفت: ارتش، پادگان مركزي درشهر نيامي را به محاصره خود درآورده و به سربازان شورشي هشدار داده است كه افسر گروگان را آزاد كنندوگرنه از زور استفاده خواهد كرد. پادگانهاي ارتش نيجر در ماه فوريه شاهد شورش نظاميان به دليل تاخير در پرداخت حقوق آنان بود كه دولت باپرداخت بخشي از حقوق معوقه، به شورشها پايان داد. گارد رياست جمهوري نيجر مامور تامين امنيت نهادهاي رياست جمهوري در اين كشور است.