Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770311-41517S2

Date of Document: 1998-06-01

تقابل فوتبال پنج قاره جهان در عرصه جام جهاني ابراهيم با يك سياهپوست در جمع فرانسويها در جام جهاني شانزدهم. در اين جام نژادهاي مختلف در قالب ورزش به دوستي ها و پيوندهاي عاطفي اعتبار مي بخشند تا ورزش عرصه همدلي و يكپارچگي تمام مردم جهان در جاده صلح باشد. روز 9 ديگر تا آغاز جام جهاني شانزدهم سرويس ورزشي: نه روز ديگر تا آغاز شانزدهمين دوره مسابقه هاي فوتبال جام جهاني وقت باقي است. نه روز ديگر بزرگترين رويداد ورزشي جهان شكل مي گيرد وميليونها نفر در سرتاسر دنيا به تماشاي هنرنمايي بازيكنان و هنرمنداني مي نشينند كه در رشته خود مبتكر وكاشف صحنه هاي زيبا و رازهاي پنهان فوتبال اند. نه روزديگر 32 كشور با رنگ، پوست، نژاد، زبان، مسلك و عقايدمتفاوت در پيرامون يك توپ گردهم مي آيند تا دررقابتي مردانه و رفتاري جوانمردانه آموخته هاي اخلاقي وهنري خود را در عرصه ورزش به نمايش بگذارند، در اين ميدان انسانهايي پيشرفته در فن دويدن، پريدن و هوش به مبارزه برمي خيزند تا براي كشور خود افتخار كسب كنند. جام جهاني به نوعي ميدان تعيين و سنجش بازيكنان حرفه اي است. هر فرد با ذهنيتي كه از فوتبال دارد به ميدان مي آيد. آفريقاي جنوبي پس از سالها رنج و تحمل آپارتايد براي اثبات خيلي از مسائل سياسي به جام جهاني مي آيد. آنهابا اتكا به قدرت مردم و ثبات سياسي و اجتماعي توانستنداز جمع تيمهاي بزرگ قاره سياه به جام جهاني بيايند. برزيل براي هدف بزرگتري به فرانسه آمده است، حديث فوتبال در اين كشور به گونه اي ديگر است، همانگونه كه براي آرژانتين بايد جايگاه و هدف متفاوتي درنظر گرفت. كلمبيا از دل مواد مخدر تيم به جام جهاني مي فرستد و شيلي پس از سالها دوري از مقام سومي در جام جهاني ( ) 1962 به فرانسه مي آيد. آسيا و اروپا نيز شرايط خاص خود را دارند، حالا عربستان نيز در مدار فوتبالزدگي قرار گرفته و ژاپن و كره در رقابت صنعتي با توپ گرد به رقابت پرداخته اند تا از قافله پرهياهوي فوتبال عقب نمانند. اروپا در بستر ورزش، به فوتبال از طيف ديگري نگاه مي كند و از آنجا كه اين رشته هيچگونه منافاتي با فرهنگ و جريانات صنعتي و اقتصادي ندارد، به آن بها مي دهند. ديگر فوتبال در هيچ قاره و كشوري عامل استعمار و استثمار نيست ماهيت واقعي اين رشته صاف و روشن است و نمي توان به راحتي آن را ناديده گرفت. حالا فوتبال حامل شور يكپارچگي، و شعف همگاني و احساس عمومي است. ارزشهاي اخلاقي اين رشته با هيچيك از اديان و مسلك ها در تضاد نيست و آنچه در آن فوران مي كند، ذوق است و ابتكار، عشق است و افتخار. ايران خودمان نيز براي دومين بار قدم به اين رويداد مهم مي گذارد. ماههاست كه نام ايران روي تمام تيترهاي خبري جهان است و سالها نيز اين نام با تاريخ باقي مي ماند تيم ملي كشورمان در جمع 32 كشور برتر جهان قرار گرفته است همين كافي است تا اين مرحله، اما راه طولاني و حجم تبليغات و تاييدات بسيار بيشتر از آنچه فكر مي كنيم، است. ما مي توانيم از اين مرز و خواسته فراتر رويم. نه... بدنبال معجزه نيستيم اما در برخورد برابر يازده مرد بايازده مردديگر از نژاد مختلف نمي توان بازنده را از پيش نشان داد. منطق فوتبال حكم مي كند كه ما يوگسلاوي را نبريم به آلمان ببازيم و از آمريكا نيز امتياز نگيريم ولي كدام قانون قاطعي اين حكم را از پيش تعيين كرده است كره شمالي را در جام جهاني 1966 بخاطر بياوريد پيروزي آنها در مقابل ايتاليا و صعود به مرحله دوم، الجزاير در سال و 1982 پيروزي آنها در مقابل آلمان و از اين دست بسيار اتفاقات كه مي توان باور كرد. تيم ملي ما نيزبااين مجموعه از تقابل با حريفان بيمي به دل راه نداده است و هر لحظه امكان تغيير و تحول وجود دارد. پذيرش حقيقت فوتبال خود يك پيروزي است و تلقين روح برتري جويي نيز يك اصل انكارناپذير در فوتبال باقي مي ماند روح و نيرويي روان كه بايد در كالبد بازيكنان دميد. شيوه اين انتقال بسيار مهم است و تيم ما قادر خواهد بودبا يك استراتژي سنجيده از اين سه بازي به نتيجه دلخواه ومطلوب دست يابد. همه باهم در اين فاصله كوتاه به حمايت از تيم ملي كشورمان مي رويم و با تمام احساسمان آرزوي پيروزي و موفقيت مي كنيم.