Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770311-41513S2

Date of Document: 1998-06-01

نفوذ كلام چقدر موثر؟ است اشخاص به نتايج مطلوب نمي رسيد نگاهي دقيق تر و عميق تر به كلماتي كه به كار مي گيريد بيندازيد و در انتخاب كلمات خود، دقت نمائيد. كلمات بارها براي خنداندن و گرياندن ما به كار رفته اند. مي توانند به ما زخم بزنند و يا ما را التيام بخشند، به ما اميد دهند، يا ما را نابود سازند. به كمك كلمات ما اهداف، احساسات و آرزوهاي خود را براي ديگران بيان مي نمائيم. هر كلمه اي موجب احساسات و عواطف خاص و عملكرد متفاوتي در ما مي گردد. اگر كلمات در جا و مكان مناسب خود به كار برده شوند به سرعت برق بر جسم و روح ما اثر مي گذارند. اغلب اعتقادات ما به ياري كلمات بوجود آمده اند و به كمك كلمات نيز مي توان آنها را دگرگون ساخت. ما به كمك نيروي نفوذ كلمات مي توانيم جهت تقويت روحيه و ايجاد تحرك در خويشتن استفاده نمائيم و زندگي خود را پربارترو غني تر سازيم. اغلب ما نمي دانيم كلماتي را كه در زندگي روزمره به صورت عادت به كار مي بريم بر انگيزشها و نگرشهاي دروني ما و چگونگي احساس ما اززندگي تاثير مي گذارد. كلمات مي تواند احساسات ما را جريحه دار سازد، اما چنانچه قادر باشيم احساسات خود را با كلمات نافذتر و مفيدتري براي خود بازگو نمائيم به طور طبيعي عواطف ما نيز سريعا دگرگون مي شود. همه ما همواره بايد توجه داشته باشيم هر كلمه علاوه بر مفهوم ظاهري حاوي مقداري بار عاطفي مثبت، منفي يا خنثي مي باشد. اين بار عاطفي نمي تواندتغييرات هيجاني متناسب با خود را در ما ايجاد نمايد. كلماتي كه به طور روزمره در درون خود نجوا مي نمائيم بر نحوه ارزيابي و تفكر ما تاثير مي گذارند. كنفوسيوس مي گويد: شناخت انسان بدون شناخت قدرت كلمات ميسر نيست. براي ايجاد عواطف خوشايند در خود، كلمات تضعيف كننده منفي را دور بريزيد وبه جاي آنها از كلمات نيروبخش مثبت استفاده كنيد. سعي كنيد از به كارگيري منفي همچون نمي توانم، غيرممكن است امكان ندارد، هرگز، پرهيز كنيد. كلماتي كه داراي بار عاطفي و مثبت و مطلوب مي باشند مي توانند سبب تسكين و آرامش دروني ما يا ديگران گردند. از سوي ديگر غالبا ما از قدرت و تاثيري كه كلمات بر روي ديگران دارند غافليم مثلا به جاي اينكه بگوئيم تونادان هستي يابي دست و پا هستي مي توانيم جملاتي از قبيل من از رفتار وگفتار تو كمي رنجيده خاطره شده ام بهتر نيست كمي با هم صحبت نمائيم استفاده كنيم به اين طريق الگوي فرد مزبور را تغيير داده، و رابطه مطلوبي برقرارنموده و احساسات و خواسته هاي خود را بخوبي بازگو نموده ايم. از كلمات با دقت استفاده كنيد. اگر در مكالمات خود با اشخاص به نتايج مطلوب نمي رسيد نگاهي دقيق تر و عميق تر به كلماتي كه به كار مي گيريد بيندازيد و در انتخاب كلمات خود، دقت نمائيد. سعي نمائيد از كلماتي كه به شما قدرت مي دهند استفاده كنيد. در زدن برچسب به ديگران دقت فراوان نمائيد زيرا به محض اينكه برچسبي به كسي يا چيزي زديم بدنبال آن عواطف خاصي نسبت به آن پيدا مي كنيم. تحقيقات نشان داده است هنگامي كه برچسب بيماري خاصي به فردزده مي شود در او حالت بيماري و افسردگي مشاهده مي گردد كه اين موضوع نيز به نوبه خود قدرت ايمني ودفاع طبيعي بدن او را كاهش مي دهد. در اين باره يكي ازدانشمندان معتقد است كه كلمات مي توانند موجب بيماري و حتي مرگ انسان شوند. بنابراين پزشكان، روانپزشكان و روان شناسان بايد در روابط و مكالمات خود با مراجعين و بيماران خود نهايت دقت را نمايند. اگر شغل شما طوري است كه با مردم سروكار داريد بايد از نيروي كلمات و تاثيري كه در ديگران دارند آگاهي داشته باشيد. روانشناسان معتقدند كه احساس فرد با افكار او رابطه دارد. افكار منفي نشات گرفته از نجواي كلمات نامناسب داراي بار عاطفي منفي در فرد مي باشد، اين كلمات منفي منجر به احساسات نامطلوب، ياس درماندگي، بدبيني... در وي مي گردد. در نتيجه قدرت عمل مناسب از فرد سلب گرديده و احساس استيصال مي نمايد. شما خود مي توانيد تاثير كلمات را در كاهش شدت احساسات خويش آزمايش نمائيد، مثلا به جاي اينكه هنگام احساس گرسنگي بگوئيد از گرسنگي دارم مي ميرم بگوئيد كمي گرسنه ام، با گفتن اين جمله متوجه مي شويد كه از شدت گرسنگي شما كاسته مي شود. حال سعي كنيد بر زبان خود حاكم شويد. كلماتي را كه طبق عادت به كار مي بريد بررسي نمائيد و به جاي آنها كلماتي قرار دهيد كه شما را نيرومندتر سازد. شدت احساسات خود را به كمك كلمات كم يا زياد كنيد. اين كار را از همين امروز شروع كنيد، كلمات را روي كاغذ بنويسيد، خودر ا مقيد سازيد، پشتكار داشته باشيد و بدانيد كه تنها با استفاده از همين شيوه مي توانيد به نتايج خوبي برسيد. غلامرضا صديق راد