Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770311-41512S1

Date of Document: 1998-06-01

پيام دوم 2 خرداد نقد روز در طول يك سال رياست جمهوري آقاي خاتمي، شاهد دست آوردها و بركاتي در همه شئون نظام چه از بعد داخلي و چه خارجي بوده ايم كه دوست و دشمن بر آن صحه مي گذارند اما اين روزهاشاهد حركت ها و سخن هايي هستيم. كه جدا شبهه برانگيز است. مراسمي در كمال سادگي به مناسب دوم خرداد برگزار مي شود و گروهي همه حوادث متن و حاشيه آن را ناديده مي گيرند و كف زدن و سوت كشيدن را كه كم اهميت ترين بخش آن است محكوم مي كنند. حرمت نماز جمعه كه خطبه هاي آن بخشي از نماز است بارها و بارها شكسته مي شود و افرادي تلاش مي كنند اين مراسم عبادي سياسي و مردمي را به جايگاه تسويه حسابهاي گروهي تبديل كنند و... اما هيچ يك از كساني كه امروز براي كف زدن فريادواشريعتا سر داده اند اين حوادث را كه در هفته هاي اخير در اصفهان تهران، و بوشهر و تبريز رخ داده ومي دهد محكوم نمي كنند. آقاي خاتمي رياست جمهوري در سخنراني ارزشمنددوم خرداد در موردآزادي وضرورت پيوستگي آن با دين به عنوان يك راه كار عملي براي نجات بشريت سخن گفت اما كساني كه امروز از شكسته شدن حرمت دين وماه محرم به علت كف زدن و سوت كشيدن سخن مي گويند، نمي خواهند يانمي توانند به نقد و فهم اين سخنان كه در اصل پيام دوم 2 خرداد بودبپردازند.