Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770310-41508S12

Date of Document: 1998-05-31

يك دقيقه با رئيس جمهوري اگر فرصتي داشتيد و مي توانستيد يك دقيقه با رئيس جمهوري صحبت كنيد چه موضوعي را با وي در ميان؟ مي گذاشتيد از روز اول به فرزندان شماحسادت مي كردم. چون تصور داشتم شما آنها را بيشتر از ما دوست داريد. اما از دوم خرداد سال 77 فرزندان شما بايد به ما حسادت كنند چون ديدند كه ما جوانان بيش از آنها خاتمي را دوست داريم. جوان دوم خرداد از شخص محترمي روز پنجشنبه شنيدم كه خطاب به شما گفت: رئيس جمهور بايد صريحا به اشتباه خود اعتراف كند وگرنه من ازپس گردني خدا و مردم اما مي ترسم شما رئيس جمهور عزيز بدانيد كه خداي ما رحمان و رحيم است. خداوند ما به روي مردم عاشق اسلام و ميهن و بر روي رئيس جمهوري عاشق اسلام و مردم لبخند مي زند. لبخندي كه كوچكترين نشانه آن حماسه دوم خرداد 76 بود. سيدجليل همتي در حادثه هواپيماي شركت 28فوكر آسمان (مهرماه ) 1373 پسر من هم جزو 66 مسافري بود كه كشته شد. اكنون نگهداري چهار فرزند صغير وي به همراه مادرشان بر عهده من است. در اين مدت دادگاههاي متعددي برقرار شد و اكنون مدت يكسال است كه هيچ خبري نه از چگونگي حادثه و نه نتيجه دادگاه و ديه كشته شدگان نيست. تقاضاي دخالت و رسيدگي از سوي شما را دارم. امضا محفوظ لطفا حرفهاي خود را واضح بگوئيد، بعضي ها از حرفهاي شما سوءاستفاده مي كنند. مرتضي سعيدي - شهرضا - روستاي مسينه عدم حمايت عملي شما از جوانان و رسوا نكردن عوامل گروه فشار از جانب همكارانتان موجب دلسردي جوانان و خداي ناكرده گرايش آنان به سمت دشمنان انقلاب كه به ظاهر دم از آزادي مي گردد مي زنند.، خسرو شمس نگذاريد بعضي از گروههاي غيرقانوني با ايجاد رعب و وحشت باعث كم رنگ كردن چهره دولت محترم شوند. ما جوانان ضمن حمايت از شخص شما و دولتتان در جهت تحقق اهداف و تشكيل جامعه مدني از هيچ كوششي فروگذار نخواهيم كرد. ع. رادبين شما در روز دوم خرداد ظاهرادر كشور اسلامي زندگي نمي كرديد. آزادي هم 20 سالي است كه در اين كشور وجود دارد كاسه داغ تر از آش نشويد خطرناك است آن هم براي يك روحاني. مطهري سزاي دشمنان اين بس كه بينند حبيبان روي در روي حبيبان (سعدي ) زينب يحيي پور - چهارم دبيرستان - ايلام مطمئن باشيد در همه حال با شما هستيم و حتي از فدا كردن جان خويش هم در راه اهداف مقدستان واهمه اي نداريم. افسانه امين. دانشجو - يزد از رهبر معظم انقلاب آيت الله خامنه اي بخواهيد كه مصرف موادمخدر را حرام اعلام كنند تاشايد بدينوسيله جلوي معتاد شدن بعضي از جوانان كشور ما گرفته شود. ع. كهريزي بار ديگر ثابت كرديد كه مردم ايران آزاده و آزاد هستند و انحصار و تحجر هيچ سدي در برابراين امت فاطمي نمي تواند باشد. محمودرضا كلانتري درونگارنامه: 2058811 تهران خيابان آفريقا صندوق پستي /19395 5446كدپستي 19156 روزنامه همشهري گروه بررسي افكار