Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770310-41506S9

Date of Document: 1998-05-31

ديدگاه وعده هاي خاتمي به بار مي نشيند آقاي خاتمي چه پيش از انتخابات رياست جمهوري و چه پس ازآن، همواره از ضرورت حاكميت قانون و قانون گرايي در جامعه سخن گفته اند. در سالگرد حماسه دوم خرداد نيز در تبيين دستاوردهاي اخير مردم و دولت تاكيد كردند كه امروز حتي قانون شكنان از ضرورت احترام به قانون سخن مي گويند. مصداق گفته هاي رئيس جمهوري تغييرنحوه برخورد روزنامه هايي است كه تا پيش از اين با قيم پنداشتن خود نسبت به مردم بر هر حركت و عقيده اي غير خود در جامعه خرده مي گرفتند. اين روزنامه ها هفته پيش و پس ازبروز درگيري در تجمع اتحاديه اسلامي دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاهها در پارك لاله براي تهران، نخستين بار و برخلاف هميشه كه از گروههاي مهاجم به اجتماعات جانبداري مي كردند، به تقبيح اين عمل پرداختند و هرچند در تفسيراين رويداد آنچه دلخواهشان بودگفتند و نوشتند اما به هرحال وبالاخره حمله به اجتماعات قانوني را نادرست و غيرقانوني دانستند. خدا را شكر.