Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770310-41502S1

Date of Document: 1998-05-31

ميليون 100 ريال چوب و الوار خاكستر شد آتش سوزي در كارگاه بزرگ چوببري در يك آتش سوزي پر دامنه كه بامداد ديروز در يك كارگاه چوببري در پل چوبي تهران روي داد، دست كم يكصد ميليون ريال چوب و الوار خاكستر شد. حادثه در حدود ساعت چهار و سي دقيقه ديروز ( شنبه ) روي داد ووجود مواد آتش زا مانند چسب وتينر بر دامنه آن افزود. به دنبال اين حادثه، آتش نشانان ايستگاه هاي دو، يك، هيجده و سه به اين كارگاه رفتند و پس از /1 5حدود ساعت تلاش آتش را فرو نشاندند و جلوي سرايت آن را به يك چاپخانه بزرگ كه در نزديكي اين كارگاه 1000 متر مربعي قرار دارد گرفتند. اين آتش سوزي به علتي نامعلوم از سقف كارگاه چوببري آغاز شدولي خوشبختانه خسارت هاي جاني به بار نياورد.