Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770310-41500S8

Date of Document: 1998-05-31

كشف چشمه حيات سلولها . واحد رسانه هاي خارجي: دانشمندان موفق شده اندچشمه حيات سلولها را كشف كنند. آنان تركيب شيميايي خاصي را شناسايي كرده اند كه ياخته هاي انساني را شاداب و مولد نگه مي دارد. البته هنوز تا به كارگيري اين ماده در انسانها، راه درازي در پيش است، اما مي توان آن را كليدي براي گشودن راز پيري دانست. به گزارش تلويزيون سي. افزايش ان ان، طول عمر ياخته هاي آدمي اين امكان را فراهم خواهد آورد كه بتوان مانع از چين و چروك خوردن پوست شد، افراد دچار بيماريهاي استحاله اي را درمان كرد و بيماران دچار سوختگي هاي وسيع را با تكثير ياخته هاي پوست خودشان نجات داد. تركيبي كه دانشمندان كشف كرده اند، باعث مي شود ياخته ها براي مدتي بسيار بيشتر از آنچه معمولا عمرمي كنند به تقسيم و توليد مثل ادامه دهند. اين پژوهشگران مشغول تحقيق درباره ياخته هاي سرطاني بودند كه متوجه شدند كه اين گونه ظرفيت سلولها، نامحدودي براي تقسيم شدن دارند. آنان آنزيمي را شناسايي كردند كه تلومراز نام دارد و درهسته ياخته توليد مي شود. وقتي اين آنزيم را در ياخته هاي طبيعي انسان قرار دادند، باعث سرطان نشد، بلكه ياخته ها را فناناپذير درحالت كرد طبيعي، وقتي ياخته اي تقسيم مي شود، انتهاي كروموزومها كه تلومرنام دارند، بر اثر فرسايش تدريجي كوتاه مي شوند. اما آنزيم تلومرازمانع از فرسايش تلومرها مي شود، درنتيجه ياخته ها به تقسيم شدن ادامه مي دهند.