Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770309-41490S1

Date of Document: 1998-05-30

ديروز ده ها خودرو در خيابان ها به هم كوبيدند توفان تهران كمر 50 درخت را شكست توفان شديد بعد از ظهر ديروز (جمعه ) بام يك حسينيه را در خيابان تك آوران تهران در هم كوبيد و خساراتي هنگفت به اين مكان وارد آورد. توفان سقف حسينيه انصارالحسين را كه از ايرانيت ساخته شده بود از جا كند و در مسافتي دورتر بر زمين كوبيد. خوشبختانه در لحظات حادثه، سرايدار وخانواده اش در حسينيه نبودند واز يك فاجعه جان سالم به در بردند. توفان هم چنين به شيرواني هاي ده ها واحد مسكوني آسيب رساند. به گفته يك سخنگو از سازمان آتش نشاني توفان، سيم هاي برق دو محله تهران را كند و خساراتي به بار آورد. به دنبال اين حادثه، برق مناطقي از شهر قطع شد كه پس از يك ساعت ماموران آن را ترميم كردند. توفان كه با سرعتي بيش كيلومتر 50از در ساعت مي دميد هم چنين 50 درخت را از جا كند وبرخي از آن ها را روي خودروهايي كه در دو سوي خيابان ها پارك شده بودند انداخت و خساراتي به اين خودروها وارد آورد. توفان هم چنين رفت و آمد خودروها را در سطح شهر به سختي مختل كرد و باعث بروز حادثه 13 بزرگ رانندگي و ده ها حادثه كوچك تر شد. به گفته يك كارشناس آتش نشاني، توفان تاكنون ميليون ها ريال به ده ها خودرو كه به علت ديد محدودبه يكديگر كوبيدند خسارت زده است. خساراتي كه به درخت ها وارد شده از اين هم بيشتر است. خوشبختانه تا آخرين لحظاتي كه روزنامه براي چاپ آماده گزارشي مي شد، از تلفات جاني ناشي ازتوفان به دست ما نرسيد اما گفته شد كه شاخه هاي شكسته درختان و اشيايي كه در آسمان شناور بودند، آسيبهايي به رهگذران وارد آورده اند. ديروز بلافاصله پس از فروكش كردن توفان كه نيم ساعت پس از آغاز آن صورت گرفت، ماموران شهرداري به خيابان ها آمدند و انبوه زباله ها و شاخ و برگ هاي درختان را جمع آوري كردند. در پي نظافت شهر از شاخه ها واشياء سبك كه توفان آن ها را درسطح شهر پراكنده بود، رفت وآمد خودروها كه براي ساعتي مختل شده بود، بار ديگر از سرگرفته شد و شهر به حالت عادي خود بازگشت.