Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770309-41487S7

Date of Document: 1998-05-30

پلاناريا . شاخه: كرمهاي پهن . رده: توركيان. راسته: سه حفرگان . خانواده: پلاناريده جنس: (Dugesia) Planaria كرمهاي پهن آبهاي شيرين هستند. بدن آنها پهن و برگي شكل بوده داراي دولكه چشمي درناحيه سر هستند. دهان در ناحيه شكمي يا پايينتر قرار دارد. از دهان يك حلق لوله اي يا خرطوم با ديواره هاي عضلاني به خارج كشيده شده است كه مي تواند غذا را بگيرد. پلانارين ها داراي حركت موجي هستند و يا به شكل حلزون آنها مي لغزند از تك سلوليها و يا حلزونهاي بسيار كوچك و كرمهاي كوچك تغذيه مي كنند. همه آنها يك جنسي يا هرمافروديت هستند. اندامهاي زايشي در اوايل پاييز تكامل مي يابند و در بهار تخمهاي بارور شده توليد مي شوند. از پلانارين ها در آزمايشگاه به منظور تحقيقات استفاده مي شود. موزه طبيعت و حيات وحش ايران - دارآباد