Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770307-41473S3

Date of Document: 1998-05-28

نقد روز درسي كه بايد از جوانان بياموزيم بهانه جويي هاي برخي از ارباب جرايد در باب 2 خرداد 1377 آنان را از توجه به نكات ظريف سراسر عقلايي در آن روز غافل كرده است. به عنوان نمونه در جاهايي كه رئيس جمهوري بدون آنكه مقهور كف زدن ها بشود، حركت آنان را اصلاح مي كرد و سعي مي نمود پيام رحمت، حيات و زندگي را در روح حقيقت جوي آنان روشن كند، آنان بدون آنكه تعصبي داشته باشند كه مثلا اگر اين حرف ها را قبول كنيم خودمان زير سوال مي رويم بي درنگ آن پيام را قبول مي كردندو آن همه شور و شعف و شعور خود را در نمادي از دست زدن نمايان مي كردند، به عبارت ديگر در نسل جوان امروز، اين روحيه بزرگ ايجاد شده كه اگر معلمشان شعار غلط آنان را اصلاح كرد، با وجود روحيه حقيقت جو و كاوشگر خود كه در برابرهر چيزي علامت سئوال مي گذارد و به سادگي براي رشد و تكامل خويش به آن تن مي دهند، اما آيا اين توانايي در پيروان خشونت و خشونت گراي شما؟ وجوددارد اگر اين روحيه نيز وجود دارد چگونه است كه هجوم بي رحمانه به يك عده دختر وپسر معصوم را كه براي تجمع خويش از اصول قانوني يعني كسب مجوز ازوزارت كشور و... كاملا تبعيت كرده اند، محكوم؟ نمي شود چگونه است زماني كه زنجيرها و پنجه بكس ها بر سر و روي دختران و پسران پاكباخته فرود آمد و خون آنان را جاري ساخت آن هم در ماه محرم كه يكي ازماه هايي است كه هر نوع درگيري و خون ريزي به نص صريح قرآن كريم در آن حرام است. سكوت؟ مي كنيد آيا با منطق پنجه بكس و زنجير مي شود ملل جهان را به اسلام دعوت بدانيد؟ كرد كه جوانان مستقر در پارك لاله هم دستي براي مقابله داشتند، اما آنان همچنان بر سر پيمان خود با رئيس جمهورشان در سر صندوق هاي راي 2 مبني 1376خرداد بر صبر، استقامت و رحمت و اعتراض براساس قانون، هستند و اين را ازنهضت پررمز و راز حسيني آموخته اند. اين همان درسي است كه جهان در حال فراگرفتن آن است و قرن آينده رادرخواهد نورديد. فروزان آصف نخعي