Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770305-41458S7

Date of Document: 1998-05-26

با معرفي افراد برترجشنواره قرآني دانشجويان كشور در زاهدان به كار خود پايان داد .سرويس شهرستانها: دومين جشنواره قرآني دانشجويان سراسر كشور در زاهدان، با معرفي افراد برتر به كار خود پايان داد. به گزارش خبرنگار همشهري اززاهدان، در اين جشنواره كه دانشجو 232از 40 دانشگاه دررشته هاي قرائت حفظ جزء اول وسوم و كل قرآن، اذان و تواشيح شركت داشتند، هيات داوران جشنواره اسامي افراد برتر را به اين شرح اعلام كرد: در بخش خواهران زهره مقدسي ازدانشگاه شريعتي، الهه زمان وزيري از دانشگاه اصفهان و زهرامعيني از دانشگاه شهيد باهنركرمان به ترتيب مقامهاي اول تاسوم را كسب كردند. در رشته حفظ كل قرآن، صديقه رضايي از دانشگاه اصفهان و در رشته حفظ دو جزء اول و سي ام، ليلا تقي پور از تربيت معلم تبريز، شهيمه حاتمي از دانشگاه الزهراي تهران و زهرا مولوي از دانشگاه قم به برتري دست يافتند. در رشته تواشيح، گروههاي تواشيح دانشگاههاي شهيد چمران اهواز، دانشگاه الزهرا و دانشگاه محقق اردبيلي به ترتيب مقامهاي اول تا سوم را بدست آوردند. در قسمت برادران، در رشته اذان، مهدي فيروزي، محمود نجاتي و مجيد كارآمد از دانشگاههاي تهران، شهيد چمران اهواز و امام حسين تهران مقامهاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. در رشته قرائت، مسعود نوري ازدانشگاه صنعتي اميركبير، داودطالبي و محمد رضا طالبي پور به ترتيب به مقامهاي اول تا سوم اين رشته دست يافتند. در رشته حفظ كل قرآن كريم علي عرفانيان از دانشگاه فردوسي مشهد، غلامحسين خالقي از شهر كرد و منصور اكبري از پيام نور به عنوانهاي اول تا سوم نائل شدند. در رشته دو جزء اول و سي ام قرآن، نيز رضا غلامي از دانشگاه امام حسين تهران اول شد. همچنين در رشته تواشيح، گروههاي تواشيح دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه شهيد باهنر كرمان و دانشگاه تهران به ترتيب مقامهاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.