Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770305-41458S1

Date of Document: 1998-05-26

با تصميم تازه وزارت بهداشت و سازندگان داروهاي جديد درمان پروانه ساخت مي گيرند شركتهاي توليد دارو، تنها درصورت جلبرضايت سازندگان داروهاي جديد، قادر به توليد انبوه داروي موردنظر هستند .سرويس شهرستانها: معاون دارو و غذاي وزارت بهداشت و درمان اعلام كرد: براي ايجاد انگيزه در داروسازان و دانشگاهيان و همچنين كاربردي كردن تحقيقات در دانشگاهها به سازندگان داروهاي جديدپروانه ساخت داده مي شود. به گزارش خبرنگار همشهري دكتر احمديان در همايش انجمنهاي داروسازان كشور كه باهمكاري واحد تورنگ در قزوين برگزار افزود شد:پيش، از اين تنها به واحدهاي توليدي، پروانه ساخت داده مي شد ولي بااين تصميم، دانشجويان، استادان دانشگاه و داروسازاني كه داروي جديد بسازندمي توانند با دريافت پروانه ساخت از وزارت بهداشت، در توليد انبوه آن سهيم شوند. وي گفت: با دادن پروانه ساخت به سازنده هر دارو، شركتهاي توليددارو تنها در صورت جلب رضايت داروساز و مشاركت وي در سود توليد مي توانند آن دارو را توليد كنند. وي همچنين به مشكلات اقتصادي داروسازان كشور اشاره كرد و گفت: متاسفانه مشكلات اقتصادي در داروخانه ها باعث شده تا همه، به داروسازان به ديده داروفروش نگاه كنند و اين مسئله باعث به خطر افتادن هويت داروسازان كشور شده است. به گفته وي سازمانهاي بيش بيمه اي از 3 ميليارد و 700 ميليون ريال به داروخانه هاي خصوصي بدهكارند كه اين بدهي مشكلات زيادي را براي داروخانه ها در تهيه داروي مورد نياز مردم ايجاد كرده است. وي يادآور شد: در آخرين جلسه هيات دولت 40 ميليارد ريال اعتبار به سازمان بيمه خدمات درماني براي پرداخت بدهي دارو خانه هاي خصوصي اختصاص يافته است.