Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770305-41457S3

Date of Document: 1998-05-26

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در دومين سمينار بررسي مطبوعات مطبوعات گفت: مسايل بايد پاسدار آزادي فراهم شده باشند دكتر مهاجراني: مطبوعات كشور اكنون به يك نهاد قدرتمند تبديل شده اند و قابليت اثرگذاري را در افكار عمومي پيدا كرده اند كارشناسان مطبوعات: موقعيت فعلي مطبوعات در تاريخ ايران بي سابقه است. سرويس اجتماعي: دكتر عطاءالله مهاجراني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: آزادي بستر و محور اصلي تنوع و تكثر مطبوعات در ايران است و مطبوعات بايد با حركت قانونمند و رفع شبهات در حوزه مطبوعات، پاسدار آزادي فراهم شده و قانون باشند. به گزارش خبرنگار ما: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي كه در دومين سمينار بررسي مسايل مطبوعات ايران در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران سخن مي گفت افزود: ويژگي كاركرد مطبوعات جامعه وجود صداها، نظرات و انديشه هاي مختلف است و به عنوان آئينه اي كه تمام اتفاقات جامعه در آن منعكس مي شود، نمود پيدا كرده است. وي گفت: با روند سپري شده، مطبوعات در كشور اكنون به يك نهاد قدرتمند تبديل شده اند كه قابليت اثرگذاري در افكار عمومي را پيدا كرده اند. مهاجراني گفت: اگر گمان كنيم مطبوعات يك قدرت بدون نظارت در دست صاحبان آنهاست، طبيعي خواهد بود اين قدرت هم آسيب خواهد ديد. وزير ارشاد افزود: تركيب قابل قبول هيات نظارت بر مطبوعات باتوجه به تنوع و تكثر مطبوعات موجود، ايجاب مي كند تا اين هيات به وظيفه ديگر خود در قالب نظارت بر مطبوعات و رسيدگي به تخلفات اقدام كند. وي افزود: مطبوعات بايد مطابق قانون در برابر مطالب انتشار يافته متعهد باشندو در صورتي كه مطالب منتشره باعث هتك، تهمت و شبهه درباره فرد يا سازماني شد نسبت به درج جوابيه يا توضيح لازم در همان محل اقدام كنند. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: تنوع و تكثر مطبوعات در ايران بيشتر در سطح مشاهده مي شود و لازم است مطبوعات با عمق بخشيدن به اين نياز به غناي رسانه ها كمك كنند. مهاجراني گفت: مطبوعات ايران بايد با ايجاد ارتباط علمي و نوشتاري باصاحبنظران و روزنامه نگاران كشورهاي منطقه، به عمق بخشي، تنوع و تكثر مطبوعات كمك كنند. همچنين در اين سمينار احمد بورقاني، معاون اول مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: باتوجه به وجود بيش از 800 عنوان نشريه با تيراژحدود 2 ميليون نسخه برنامه ريزي هاي وزارت ارشاد به سمت تاسيسات زيربنايي مربوط به كار مطبوعات حركت مي كند. وي افزود: ظرفيت چاپ و توليد كاغذ مخصوص مطبوعات، توزيع و نظام آگاهي رساني، آموزشي و تربيت نيروي متخصص مطبوعات متناسب با اين رشد كمي تاكنون توسعه نيافته است. معاون امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: مطبوعات ما در غياب احزاب و تشكل هاي صنفي گهگاه بار رقابت ها و جدل هاي سياسي را نيز به دوش كشيده اند و به همين دليل نيز نتوانسته اند به اندازه كافي به ساير نقش ها و كاركردهاي خود بپردازند. وي درباره مسائل حقوقي و قانوني مطبوعات بيان داشت: در سال 1364 قانوني ازتصويب گذشت كه از بسياري جهات حامي آزادي هاي قانوني و مشروع مطبوعاتي است. وي گفت: قانون تصويب شده سانسور و كنترل قبل از چاپ را منع مي كند و رسيدگي به جرائم مطبوعاتي را در صلاحيت مراجع صالحه قضائي مي داند، اما در همين قانون مواردي مثل نقش هيات نظارت بر مطبوعات وجود دارد كه نيازمند دقت است. در ادامه سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران مسائل و مشكلات مطبوعات ايران توسط كارشناسان بررسي شد. دكتر كاظم معتمدنژاد استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي ضمن تقسيم بندي مسائل مطبوعاتي ايران به سه قسمت مسائل اساسي مطبوعات، مسائل تخصصي و علمي مطبوعات و مسائل خاص مطبوعات گفت: قانون مطبوعات بايد به طور ساختاري تغيير كرده تا جوابگوي نيازهاي مطبوعات و فضاي كشور باشد. وي افزود: در قانون مطبوعات بايد جرائم مطبوعاتي راتعريف كنيم تا مراجع صالحه رسيدگي بتوانند با استناد به تعريف ها، تخلفات و جرائم مطبوعاتي رارسيدگي كنند. دكتر كاظم معتمدنژاد گفت: در زمينه استقلال اقتصادي و حرفه اي نشريات، نيازبه قانون گذاري داريم و در همين زمينه بايد كمك دولت به نشريات نهادينه شود. وي با ذكر توسعه نيافتگي مطبوعات در ايران بيان داشت در حالي كه از نظرشاخص هاي اقتصادي و فرهنگي در مقايسه با كشورهاي تركيه و مصر عقبمانده نيستيم ولي تعداد نشريات تركيه با 4 ميليون و 500 هزار شمارگان (براساس آمار سال ) 1996 از نظر عنوان چند برابر مطبوعات ايران است. به گفته دكتر كاظم معتمدنژاد موقعيت فعلي مطبوعات در ايران تاكنون در تاريخ كشور بي سابقه بوده و فضاي موجود براي تلاشهاي مطبوعاتي مغتنم است كه بايد رسانه ها براساس يك قانون صحيح به وظيفه خود پرداخته و از امكانات موجود بهره برداري كنند. وي گفت: كشور ما نياز بيشتر به گسترش مطبوعات محلي دارد و حضور 12 روزنامه محلي جوابگوي نيازهاي آگاهي رساني كشور نيست. در ادامه سمينار عباس عبدي عضو شوراي سردبيري روزنامه سلام در سخنراني خود با عنوان نقش مطبوعات در توسعه ملي گفت: تنگناي توسعه ملي پس افتادگي يا تنگناي ساخت سياسي كشور است كه اثر خود را در قالبهاي بحران مشروعيت و مشاركت، فقدان حاكميت قانون و ضعف نهادهاي مدني نشان داده است. وي افزود: مطبوعات و رسانه هايي كه در راستاي وظيفه آگاهي رساني خود به صورت دقيق و جامع به اصلاح ساختار سياسي جامعه كمك كنند بيش از ديگران در خدمت توسعه ملي كشور هستند. وي درباره موضوع بندي نشريه ها و توسعه ملي بيان داشت: مطبوعات همراه باتوسعه ملي الزاما نشريات سياسي نيستند. نشريه هاي تئوريك و اجتماعي نيزمي توانند به توسعه ملي كشور كمك كنند. سخنران بعدي دكتر محسنيان راد بود كه ضمن ارائه نتايج يك تحقيق در موردانتقاد در مطبوعات گفت: عمده ترين دلايل ضعف انتقاد در مطبوعات كمي تخصص حرفه اي، خودسانسوري، محرمانه دانستن اطلاعات، بي انگيزگي، كمبود آرشيو، نداشتن تخصص و نداشتن امنيت شغلي است. دكتر مسعود سپهر، روزنامه نگار وكارشناس مطبوعات در ادامه سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران گفت: مطبوعات بعد ازانقلاب اسلامي بار ساير نهادهاي جامعه مدني را بردوش داشته اند و باانتشار نشريات جديد و فضاي مطبوعاتي آزادتر، تكميل بناي جامعه مدني به عهده مطبوعات است. وي با طرح جايگاه مطبوعات درتحقق جامعه مدني افزود: فضاي مطبوعاتي موجود در ايران مهمترين امكان تحقق جامعه مدني است كه بايستي با هوشياري و خويشتنداري روزنامه نگاران و سعه صدر دولتمردان و اراده سياسي آنان براي نيل به جامعه مدني به هدف نزديكتر شويم. در ادامه سمينار سيدمحمدمهدي زاده، مدرس روزنامه نگاري و دست اندركار مسائل مطبوعات با شرح مطبوعات و توسعه سياسي گفت: رسيدن به توسعه سياسي در گرو مشاركت همگاني مردم به همراه بيان خواست هاي متفاوت و انديشه هاي گوناگون است. وي افزود: نظام سياسي توسعه يافته بر ساخت و كاركرد مطبوعات تاثيرمي گذارد و متقابلا مطبوعات به عنوان مجرا و بستر تضارب آرا و انديشه هاي گوناگون راه را بر توسعه سياسي مي گشايند. وي گفت: بايد نهادهايي توسعه يابند كه قادر به بيان منافع وخواست هاي گروههاي متفاوت اجتماعي و تبديل آنها به برنامه هاي مناسب باشند كه در اين زمينه لزوم ايجاد تشكل هاي صنفي، سياسي و مطبوعات مستقل به عنوان تريبون انتقال صداها و ايده هاي گوناگون احساس مي شود. حميدرضا رضايي، كارشناس مطبوعات در اين سمينار معضل بنيادين كار مطبوعات در ايران رادخالت زيانبار دولت معرفي كرد. وي گفت: سرمايه گذاري كلان نهادهاي دولتي در ايجاد بنگاههاي مطبوعاتي بزرگ و نگرش غيركارشناسي به مطبوعات سبب شده است تا مطبوعات نتوانند به عنوان يك حرفه تخصصي در كشور جايگاه مناسب خود را به دست آورند. وي كه در مورد كمك هاي دولتي وتوسعه نايافتگي مطبوعات سخن مي گفت، افزود: مطبوعات چنانچه بخواهند به صورت يك حرفه باقي بمانند تنها به دو منبع مالي تك فروشي و آگهي هاي تبليغاتي مي توانند تكيه كنند. علي ميرزايي از مجله نگاه نو سخنران بعدي بود وي نيز موانع اقتصادي - اجتماعي انتشار نشريه هاي مستقل دانشورانه - روشنفكرانه در ايران را مورد بررسي قرار داد. به گفته وي، اين نشريات به دليل ناتواني مالي، به زودي به زانو درمي آيند يا اگر حياتي داشته باشند، بالنده و شاداب و نهادي شده نيست. وي گفت: به علت ساختارهاي ضعيف اقتصادي و اجتماعي، پايين بودن درآمدهاي خانوار، بالا بودن تعدادبيكاران، ناچيزبودن سهم هزينه هاي فرهنگي در سبد هزينه خانوار و سهم قليل اعتبارات سالانه دولت براي بخش فرهنگ نشريه هاي مستقل تعطيل مي شوند كه اين از موانع سياسي ناشي نمي شود. وي افزود: اگر مردم خواهان نشريه هاي مستقل و آزاد هستند، بايد هزينه هاي انتشار اين نوع نشريه ها را تقبل كنند. دكترمسعود حاجي زاده، از مركزمطالعات و تحقيقات رسانه ها نيزدر اين سمينار، توسعه نيافتگي روزنامه ها در ايران را يك مساله اجتماعي دانست. به گفته وي، مشكل روزنامه هاي ايران مسائلي همچون نيروي مسائل انساني، سخت افزاري، مسائل مربوط به گردش اطلاعات، مسائل سازماني و مسائل مربوط به فضاي اجتماعي - فرهنگي هستند. وي گفت: نهادهاي جامعه مدني بايدحول منافع، حقوق و علائق گروههاي اجتماعي شكل گيرد. رجبعلي مزروعي، روزنامه نگار نيزدر سمينار مذكور با طرح سير رشد سهم هزينه هاي فرهنگي جامعه گفت: در سال هاي 7566 فرصتي فراهم آمده تا خانوارهاي ايراني با كاهش نسبي هزينه هاي خوراكي، هزينه بيشتري را به تفريحات، سرگرمي و كالاهاي فرهنگي از جمله مطبوعات بدهند. وي افزود: با توجه به اينكه به مطبوعات يارانه پرداخت مي شود، طبيعي است در صورت حذف اين يارانه ها و افزايش قيمت نشريه ها، بهره مندي شهروندان از مطبوعات كاهش يابد. در پايان ميز گردي با حضور برخي از سخنرانان تشكيل و به سئوالات حاضران پاسخ داده شد. دومين سمينار بررسي مسايل مطبوعات ايران امروز و فردا نيزدر محل دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران واقع در زير پل نصرادامه دارد.