Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770305-41454S2

Date of Document: 1998-05-26

براي نجات 2 كارگر آتش نشانان به جنگ سنگ ها رفتند دو كارگر افغاني دلهره آورترين ساعات زندگي خود را در انبارك يك چاه 15 متري سپري كردند. آن ها در حالي كه سرگرم حفر چاه بودند به يك تخته سنگ عظيم رسيدند و پس از ساعت ها تلاش سنگ را از قيد ديواره ها رها كردند و به طناب بستند تا از چاه بيرون كشيده شود. اما در فاصله دو متري دهانه چاه سيم جرثقيل پاره شد و تخته سنگ در حالي كه ديواره هاي پيرامون خود را مي شكافت، با زوزه اي ترسناك به روي سر دو چاه كن سرنگون شد. حبيب يعقوبي ( ساله ) 35 وخيرالله محمدي ( ساله ) 32 كه ازوحشت نيمه جان شده بودند خود رابه انبارك انتهاي چاه رساندند ودر حالي كه نفس هايشان به شماره افتاده بود، تخته سنگ چند تني در نيمه هاي راه در گلوي چاه گير كرد و راه ورود هوا را به روي آن ها بست. به گزارش ستاد خبري روابط عمومي و امور بين الملل آتش نشاني دقايقي تهران، بعد، همكاران اين دو كه به موقعيت خطرناك آن ها پي برده بودند چاره كار را در اقدامي خطرناك تر ديدند. آن ها تخته سنگ هايي ديگر را به روي سنگ قبلي انداختند تا آن را با خود به انتهاي چاه بيندازند. اما سنگ ها همه در گلوي چاه گير كردند و راه ورود هوا بسته تر شد. برپايه اين گزارش، سرانجام نيروهاي ايستگاه چهار، هشت و نجات 11و امداد آتش نشاني در حدودساعت 17 و 32 دقيقه به محل حادثه فرا خوانده شدند و آن ها باخالي كردن خاك هاي اطراف باعث سنگ ها، سقوط آن ها به انتهاي چاه شدند. به اين ترتيب، دو پيش چاه كن، از آن كه دچار خفگي شوند ازمرگ نجات يافتند.