Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770305-41450S5

Date of Document: 1998-05-26

شانه داران . شاخه شانه داران Ctenophora:شانه داران شاخه كوچكي از جانوران دريايي هستند كه معمولا به ژله هاي شانه اي يا گردوهاي دريائي معروفند. بسته به گونه /0 4از تا بيش از mطول 1 دارند. توليد مثل آنها جنسي بوده و تخمك و اسپرم رابا هم در آب دريا آزاد بيشتر مي كنند در روي سطح آب اقيانوسها به سر مي برند. شانه داران براي اينكه شانس بيشتري براي لقاح داشته باشند در گروههاي مختلف چندتايي حركت كرده و اكثرا از جانوران شناور در آب تغذيه مي كنند. ساختمان كلي بدن آنها شبيه شقايقهاي دريايي و عروسهاي دريايي است. در تمام آبهاي دنيا ديده شده و تقريبا در هر درجه حرارتي مشاهده شده اند. شانه داران در تاريكي مي درخشند. نور آنها در آستر لوله گوارش ايجاد مي گردد و به عنوان يك اثر شيميايي موثر استفاده مي شود كه حرارتي ايجاد شانه داران نمي كند كوچك گاهي به كنار ساحل رانده بعضي مي شوند انواع براي جستجوي غذا به بستر دريا مي روند. در انتهاي فوقاني يك شانه دار، اندامي به نام استاتوسيست ( Statocyst) وجود دارد كه مانند يك عضو تعادلي عمل مي كند. اگر اين اندام خراب شود، جانور به طور كامل از مسيرش منحرف مي شود. اين جانور در اكثر آبهاي دنيا ديده مي شود. از انواع شانه داران مي توان گردوي دريايي ( Pleurobrachia) و كمربند ونوس (Cestum) را نام برد. موزه طبيعت و حيات وحش ايران - دارآباد