Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770304-41439S7

Date of Document: 1998-05-25

. الف. فرخ زاده دانش آموز 17 ساله: جناب آقاي خاتمي رئيس جمهور محبوب ديروز (شنبه 2 خرداد ) من بار ديگر معناي عشق را دريافتم و با ديدن صحنه هاي پرشور حمايت مردم ايران از شما شور و شوقي صد باره يافتم و بار ديگر به ايراني بودنم افتخار كردم و به اينكه در كشوري زندگي مي كنم كه چنين رئيس جمهوري دارد و به اينكه توانستم درست انتخاب كنم بر خود باليدم. ما جوانان ايران اسلامي نيز درخدمت شمائيم و اين كوچكترين كار ماست. شما را همواره دوست خواهيم داشت. كمال حسيني از زاهدان: روز دوم خرداد امسال فقط براي كساني كه در پايتخت زندگي مي كنند خاطره انگيز نبود. تمام كساني كه دلشان براي انقلاب و اين كشور مي تپد در سالگرد دوم خرداد شكر نعمت به جاي آوردند كه رئيس جمهوري محبوب پس از گذشت يك سال پرماجرا و تنش زا، سربلند و مقاوم ذره اي از شعارهاي دوران كانديداتوري خود كوتاه نيامده و همچنان بروجود آزادي به عنوان مهمترين ركن جامعه مدني پافشاري كرد. فرزانه - م از اصفهان: من به عنوان يك دانشجو كه ساكن خوابگاه هستم از طرف خود و همه دوستانم فقط يك پيام براي آقاي خاتمي دارم كه اميدوارم آن را چاپ كنيد. پيام اين است: آقاي خاتمي، ماحرفهاي شما را باور كرده ايم و بر سر راه اين باور حاضريم بميريم. مي دانيم كه شما هم اين پيمان ما را باور مي كنيد. امير هدايت از تهران: شعار اصلي انقلاب ما استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي بود كه مردم در نوزدهمين سال انقلاب و در دوم خرداد 76 عملا ثابت كردند كه به اين شعار وفادار مانده اند. معصومه معصومي از تهران: من در مراسم گراميداشت دوم خرداد دردانشگاه تهران پس از سالها، يكدلي و هماهنگي مردم را در حفظارزشها و آرمانهاي انقلاب به تمامي احساس و به رشد و بلوغ سياسي هموطنانم افتخار كردم. سروناز جوانشير از تهران: من به عنوان جواني از نسل انقلاب كه شركت در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته اولين انتخاب و راي دادنم بوده با حضور در دانشگاه تهران فقط آرزو كردم كه تمام گروه هايي كه مي گويند حرفي براي گفتن دارند، به جاي به آشوب كشيدن فضاي مثل كشور، مراسم دانشگاه در كنار هم گردآيند و با تبعيت از آزادي رئيس جمهوري، را براي مخالفان خود هم بخواهند. حميدالف از سمنان: در حال حاضر كه مردم ايران مانند بسياري از ملل جهان، براي تحقق جامعه مدني تلاش مي كنند، با كمال تاسف در مقابل آنها جبهه ديگري در جهت عكس در حركت است. طرح مسايلي زائد در مجلس شوراي اسلامي، مانند طرح انطباق امور پزشكي با موازين شرع و عدم استفاده ابزاري از زن در مطبوعات، نشانه هاي بارز اين حركت ناميمون است. پيامهاي كتبي خود را براي درج در اين ستون حداكثر در ده سطر به صندوق /19395 5446و يا نمابر (فاكس ) 2058811 ارسال كنيد.