Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770304-41439S2

Date of Document: 1998-05-25

نقد روز قطار جامعه مدني! يكي از روزنامه هاي عصر در واكنشي شتاب زده به همايش باشكوه مردم و دانشجويان به مناسبت روز دوم خرداد، بخش هاي مختلفي را از نقد و سرمقاله گرفته تا طنز و پيام مردمي! به وارونه جلوه دادن هدف، نتايج آثار، و بيانات مطرح شده در همايش مذكور اختصاص داد و از جمله درمطلب طنز خود، جامعه مدني را به قطاري تشبيه كرد كه سوت مي كشد و صدا مي دهد! (اشاره به شيوه ابرازاحساسات مردم در دانشگاه تهران ). اين نخستين بار نيست كه روزنامه مذكور در برابر خواست مردم مي ايستدو هنوز سابقه اين روزنامه در هنگامه انتخابات سال قبل رياست جمهوري راكسي از ياد نبرده است. اينان هم اكنون باز مقابل مردم ايستاده اندبا اين ادعا كه مراقب رئيس جمهورهستند تا اطرافيان از وجود اوسوءاستفاده نكنند!! بايد خطاب به اين دوستان گفت: آري جامعه مدني همچون قطاري است كه از به هم پيوستن اقشارمختلف مردم تشكيل شده و از طريق آن همه به دنبال جامعه اي كه ريشه در مدينه الرسول دارد در حركتند و آهنگ موزوني را زمزمه مي كنند. اين را نيز بايد گفت كه در اين قطار جا براي همه هست حتي براي تاكنون جامانده ها و هميشه مخالفاني كه در برابر خواست مردم ايستاده و مي ايستند.