Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770303-41427S2

Date of Document: 1998-05-24

بررسي روشهاي ترك سيگار و امكان اثربخشي آنهابراي عدم مصرف دخانيات آيا مي توان به روشهاي ترك سيگار اعتماد؟ كرد امروز - حتي براي سيگاريها نيز - جاي ترديد وجود ندارد كه مصرف دخانيات با انواع مخاطرات وبيماري ها ارتباط دارد. تهديد سلامتي بواسطه مصرف سيگار، براي اولين بار به طور رسمي در در 1964سال امريكا اعلام شد. سرطان ريه حنجره و مري وبرخي بيماري هاي قلبي - عروقي - از جمله خطراتي هستند كه به عنوان مضرات سيگار معرفي مي شوند. نيكوتين، منواكسيد كربن و قطران، اجزاء اصلي خطرناك ناشي از سوزاندن تنباكو مي باشند. به نظر مي رسد كه با ايجاد قوانين ويژه و دادن اطلاعات علمي، مصرف دخانيات به طرز چشمگيري كاهش يافته است. بنابه گزارش مركز بهداري امريكا، شيوع اعتياد به دخانيات در سال 1965 از 40 درصد به 25 درصد در سال 1990 كاهش يافته است. با توجه به هزينه هاي گزافي كه سيگاريها بردوش نظام بهداشتي و درماني جامعه مي گذارند (در ايالات متحده سالانه بيش از 30 ميليون دلار هزينه هاي بهداشتي سيگاريها اعلام شد ) كاهش، مصرف دخانيات و موفقيت آميز بودن برنامه هاي كاهش آن خوشحال كننده است. با اين حال، آمار مصرف دخانيات در ميان نوجوانان و جوانان، هنوز بالا و نگران كننده است، با وجود اين كه حتي در بسياري از كشورهاقوانين براي منع فروش سيگار به نوجوانان وضع شده! منع كشيدن سيگار در اماكن عمومي مثل سوپرماركتها و اتوبوسها، بيمارستانها و رستورانها و غيره در كاهش مصرف آن موثر بوده است. اما روشهاي منظم و حرفه اي براي ترك سيگار نيز طراحي شده كه مي تواند به آن دسته از سيگاريها كه به خود، تنهايي نمي توانند مصرف سيگار را قطع كمك كنند، كند. برخي از سيگاريها به كلينيكها و مراكز مشاوره براي استفاده از برنامه هاي كاهش سيگاررومي آورند، ولي تنها يك سوم افرادي كه از اين برنامه ها استفاده كرده اند، موفق به ترك سيگارشده اند. برخي روشها در چهارچوب برنامه هاي رفتاري ورفتار شناختي به وجود آمده اند كه گرچه دركوتاه مدت، نتايج دلگرم كننده اي را نشان داده اند، اما در بلندمدت نتايج چندان رضايت بخش نبوده است. محور اصلي اين روشها به ناخوشايند ساختن و يا تنفرآور جلوه دادن مصرف سيگار تاكيد داشت. دو روش زيست شناختي براي ترك سيگار، يك استفاده از آدامس نيكوتين و ديگري چسبنيكوتين (Patches Nicotine) مي باشد. هر نخ سيگاركه فرد استعمال مي كند در عرض 7 ثانيه مقداري نيكوتين را به مغز مي رساند. از سال 1984 پزشكان به تجويز آدامس نيكوتين پرداختند تا تحمل آنهادر ترك سيگار را افزايش دهند. نيكوتين موجوددر آدامس، خيلي آرامتر جذب مي شود و اثر همانند آن، سيگار نيست. هدف نهايي، اين است كه شخص مصرف آدامس را نيز كنار بگذارد. با اين حال، گزارش ها نشان مي دهد كه برخي اشخاص به مصرف آدامس نيز وابسته شده اند. چسب نيكوتين در 1991 عرضه شد روشي كه نيكوتين را از طريق پوست به آرامي به خون و سپس به مغزمي رساند. مزيت آن نسبت به آدامس نيكوتين، آن است كه فرد، روزانه تنها به يك عدد از آن احتياج پيدا مي كند و آن را دور نمي اندازد. يك برنامه درماني معمولا 10 تا 12 هفته طول مي كشدو قطعات آن كوچكتر و كوچكتر مي شوند. كشيدن همزمان سيگار و استفاده از اين چسب، مي تواندخطرناك باشد و شواهد نشان مي دهد كه چسبنيكوتين نيز، تنها به صورت موقت، موثر واقع مي شود. بنظر مي رسد پيشگيري از استعمال دخانيات، ازترك آن اثربخش تر باشد. برنامه هاي مطالعاتي براي ترغيب نوجوانان و جوانان به مقاومت در برابر وسوسه كشيدن سيگار از جمله اين روشهاست. بنابراين، تلاش مي شود از همان دوران مدرسه به نوجوانان، آموزش داده شود تا برابر پيشنهادسيگار بتوانندنه بگويند. رد تقاضاي دوستان وهمسالان، كارآساني نيست. بخصوص اينكه نوجوانان نياز به پذيرفته شدن و تصديق از جانب همسالان خود دارند. ولي تحقيقات نشان داده كه ارائه فيلمهاي آموزشي به نوجوانان در مقاومت در برابرپيشنهاد سيگار اثربخش بوده است. تعديل و تصحيح ذهنيت مردم نيز، از جمله روشهاي پيشگيري است كه در آن به دادن اطلاعات واقعي درباره ميزان شيوع سيگار كشيدن و حقايق ديگر مي پردازند. گزارش ها، حاكي است كه اين روش نيز موثر بوده است. جلوگيري از تبليغ مستقيم و غير مستقيم براي مصرف سيگار، خصوصا در ساخت فيلمهاي سينمايي نيز از جمله اقدامات كارساز است. آگاه كردن والدين از اثري كه استعمال دخانيات برروي فرزندان دارد، نيز يك روش ديگر است. از آنجا كه برخي عوامل روان شناختي، مثل خودپنداره ضعيف و ناتواني در كنار آمدن با استدلالها در تمايل به مصرف سيگار نقش برنامه هاي دارند، آموزشي براي تقويت خودپندار، وشيوه هاي مقابله با استرس، مي تواند در كاهش تمايل به سيگار، نقش موثري داشته باشد. در پايان جالب است بدانيد كه بيش از 90 درصدكساني كه سيگار را ترك كرده اند، خود و بدون كمك روشهاي مشاوران حرفه اي، اين كار راانجام داده اند! برگردان: ابراهيمي ,Davidson