Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770302-41423S2

Date of Document: 1998-05-23

دوم خرداد روزي وزير كشور: به يادماندني در تاريخ ملت ماست اگر حزب، حزب خدايي باشد براي انقلاب و نظام مفيد است حركت جامعه در مسير سازندگي بدون توسعه سياسي خطرناك است اگر آزادي افراد تامين شود چه دليلي براي اعمال غيرمنطقي آنان وجود دارد . سرويس شهرستانها: وزير كشور روز پنجشنبه گذشته در جمع مردم شهرستان تفت گفت: دوم خرداد يك روز به ياد ماندني براي تاريخ ماست و در چنين روزي مردم ما به جهانيان ثابت كردند كه همچنان در صحنه حضور دارند. حجت الاسلام والمسلمين عبدالله نوري افزود: در سوم خرداد، مردم با ايثار، شهادت و از خودگذشتگي بر خصم تا دندان مسلح پيروز شدند و در دوم خرداد، با مشاركت خود حماسه اي شورآفرين خلق كردند. وي پيروزي آقاي خاتمي را درانتخابات رياست جمهوري مرهون لطف خداوند دانست و گفت: در ميان ناباوري بسياري كه سعي در ايجاد ياس و نااميدي در مردم داشتندو مي خواستند بين نظام و ملت فاصله ايجاد كنند، ملت به خواسته خويش رسيد. به گفته وي اين براي خيلي هاخوشايند نبود ولي ملت نشان دادهمانند دوران انقلاب و دفاع مقدس در صحنه حضور دارد وحرف اول را مي زند. وزير كشور گفت: ظرف يك سال اخير، آنچه كه در ارتباط با برنامه هاي دولت آقاي خاتمي است با توجه به شرايط، امكانات، محدوديت ها و مقتضيات زمان نسبتا خوب جلو مي رود. حجت الاسلام والمسلمين نوري اضافه كرد: نبايد انتظار داشته باشيم كه تمامي خواسته هاي ما يك شبه تحقق پيدا كند، اين جز با همدلي و مشاركت مردم امكان ندارد. وي اظهار اميدواري كرد كه دولت بتواند در راستاي حل مشكلات مردم گام بردارد و بهترين راه را انتخاب كند. وي يادآور شد: توقع و انتظارمردم از دولت آقاي خاتمي زياداست و در اين راستا با توسعه سياسي در جامعه، وزارت كشور گامهايي برداشته است. وزير كشور افزود: تحزب در كشورما جايگاهي ندارد و با توجه به سوابقي كه وجود دارد نيازمند به كار فرهنگي در اين زمينه است. وي گفت: وقتي اسم حزب مي آيد، خيلي ها حساسيت دارند و در ذهن آنها احزابسلطنت طلب و چپ، مجسم مي شود اما اگرحزب، حزب خدا باشد، خيلي خوب است وچنين حزبي براي انقلاب و نظام كه درچارچوب قانون اساسي و خواسته مشروع مردم فعاليت كند، مفيد خواهد بود. نوري گفت: كار صدور مجوز براي سازمانها، تشكلها و گروههاي سياسي در وزارت كشور به روز رسيده است. وزير كشور با اشاره به منافع انتقاد، سئوال، بحث و مناظره براي كشور، ملت، دولت و نظام خاطرنشان كرد: با روي كار آمدن دولت آقاي خاتمي، روحيه انتقاد و نقدپذيري در جامعه رواج يافته است و انتقاد بايد همراه با ادبو منطق باشد و در آن اهانت وجسارت وجود نداشته باشد. وي همچنين عصر پنجشنبه در يزدگفت: براي توسعه سياسي بايد جامعه، نظام نويني ايجاد شود تابتوان از بيان ديدگاهها و نقطه نظرات استقبال كرد. حجت الاسلام والمسلمين عبدالله نوري در اجتماع مردم شهرهاي اشكذر زارج، و يزد در حسينيه اميرچقماق افزود: اگر حركت جامعه درمسير سازندگي و امور زيربنايي بدون توسعه سياسي باشد ممكن است جامعه در معرض خطر قرار گيرد. وي گفت: با روي كارآمدن دولت جديد در جهت توسعه سياسي گامهايي برداشته شده است و يك شبه نمي توان به تمامي اهداف مورد نظر دست يافت. وي در مورد توسعه سياسي وقانونمندشدن جامعه گفت: كساني كه به لحاظ سليقه و اعتقادات كاري و اجرايي در مواضع مخالف رئيس جمهوري قرار دارند، به اين نكته كه بايد نظرات خود را به شكل مناظره وگفت وگو بيان كنند، پي برده اند. وزير كشور اضافه كرد: هيچ كس ازحركت تند و خشن دفاع نخواهد كرد، اگر هم حركت خشونت آميزي مشاهده شد، آنها حتي از نظر جناح مخالف نيز مطرودند. وي گفت: حتي كساني كه ممكن است در برخوردهاي خشن خودشان شريك باشند ولي بلافاصله تكذيبمي كنند و مي گويند كه ما ما نيستيم، افرادي نيستيم كه دست به چنين حركتها و كارهايي بزنيم، همين امتياز است و چيزي است كه به سمت آن حركت مي كنيم و به آن علاقه مند هستيم. وي تصريح كرد: برخورد دستگاه قضائي و نيروهاي انتظامي با افراد، گروهها، احزاب و ياروزنامه هايي كه ممكن است از حقوق و اختيارات خود سوءاستفاده كنند امري طبيعي است اما اگر افراد، آزاديهاي خود را تامين شده ببينند، چه دليلي مي تواند داشته باشد كه به اعمالي دست بزنند كه خود آنها هم از آن بيزارند. وي گفت: تعقل تفكر، وخرد مبناي جامعه اي قانونمند است. در چنين جامعه اي حكومت نقدپذير ارتقاء مي يابد، زيرادر نقادي، نكات سازنده و مثبتي وجوددارد. وي در ادامه سخنانش افزود: ظرف يك سال گذشته براي گسترش و تعميم آزاديهاي فردي و اجتماعي و نيز تامين حقوق افراددر چارچوب قانون اساسي، حركتهاي خوبي صورت گرفته است. حجت الاسلام والمسلمين نوري تصريح كرد: در ماه خرداد حوادث مهمي چون دوم، سوم، چهاردهم و پانزدهم خرداد اتفاق افتاده است، ماه خرداد، ماه ملت است و پيروان امام راحل در اين ماه، حركتهاي زيبايي آفريدند. وي با تاكيد بر اين كه مردم ايران هميشه در كنار نهضت و انقلاب ورهبر بوده اند، افزود: حماسه سوم خرداد روز بزرگي در تاريخ معاصرايران است. وزير كشور خاطرنشان كرد: در چنين روزي به رغم حمايتهاي همه جانبه استكبار جهاني از دشمن غدار و تا دندان مسلح، سپاه رشيد و ارتش سلحشور، همراه با بسيج توانمند، فتح خرمشهر را رقم زدند. وي گفت: ما موظف به گراميداشت اين روز بزرگ هستيم و نبايد اجازه دهيم خاطره اين روز بزرگ و ملي در نظرها فراموش شود. وزير كشور همچنين ديروز در جمع نمازگزاران شهرهاي ميبد و اردكان گفت: انتخابات دوم خردادنشان 76 داد كه مردم ايران براساس معرفت و شناخت در خود، عرصه سياسي حضور فعال دارند و تبليغات سوء نمي تواند معرفت را از آنان سلب كند. وي همچنين در تشريح اقدامات دولت اظهار داشت: در 9 ماه گذشته دولت آقاي خاتمي علاوه بركسب موفقيت در عرصه هاي داخلي و خارجي، مسائل و مشكلات بزرگي را كه در جامعه وجود دارد مورد بررسي قرار داده است. وزير كشور گفت: براي بررسي مشكلات اقتصادي تاكنون جلسات متعددي تشكيل شده است، ولي بسياري از مسائل و تنگناها رايك شبه نمي توان حل كرد. حجت الاسلام والمسلمين نوري افزود: به رغم تمامي مشكلات، دولت در صدد است با بهره گيري از تمامي امكانات موجود نسبت به رفع موانع و مشكلات اقدام كند. وي از مشاركت مردم، انسجام همت، و وحدت در جامعه به عنوان پشتوانه اي عظيم براي دولت نام برد و گفت: دولت مصمم است به گونه اي عمل كند كه ضمن رضايت الهي، ملت از اقدامات انجام شده خرسند باشد.