Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770302-41423S1

Date of Document: 1998-05-23

با دانشجويان تا دوم خرداد... در استقبال از ديدار رئيس جمهوري بادانشجويان در دانشگاه تهران در نخستين سالگرد هفتمين انتخابات رياست جمهوري، بعد از ظهر امروز حجت الاسلام والمسلمين محمد خاتمي رئيس جمهوري، در جمع دانشجويان دردانشگاه تهران حاضر مي شود و به پرسش هاي آنان پاسخ مي دهد. همشهري در استقبال از ديدار رئيس جمهوري با دانشگاهيان، پرسش هاي دانشجويان را درباره مسايل جاري كشور در ستون ويژه اي مطرح كرد. امروز نيز آخرين بخش از پرسش هاي دانشجويان از رئيس جمهوري را با هم مي خوانيم. اميرهمايون توتونچيان فارغ التحصيل رشته معدن دانشگاه تهران: نظر شما درباره برخورد قوه قضائيه با شيخ علي تهراني و مرتضي رفيق دوست؟ چيست رامين احمدنيا دانشجوي رشته نقشه برداري دانشگاه تهران: چرامحيط كار مناسب براي فارغ التحصيلان دانشگاهها فراهم؟ نيست چرا بيشتر دانشجويان؟ بي كارهستند . رضا مهدوي دانشجوي رشته حقوق دانشگاه تهران: چرا اختيار نيروي انتظامي به عهده شما؟ نيست چرا نيروي انتظامي همكاري خوبي با شما؟ ندارد .شكيبا شاطريان دانشجوي رشته جغرافي دانشگاه تهران: سرانجام پرونده آقاي كرباسچي را چه پيش بيني مي كنيد و علت اصلي تشكيل اين پرونده چه بوده؟ است همچنين قول و قرارهايي كه در مسجد دانشگاه تهران با جوانان گذاشتيد به كجاكشيده؟ است . بهناز شكري دانشجوي رشته جغرافي دانشگاه تهران: آيا صحت دارد عدم همكاري مسئولان برخي از سازمان ها و ارگان ها با شما باعث شده كه برخي از برنامه هاي شما به درستي اجرا ؟ نشود . خديجه گلمرادي دانشجوي رشته جغرافي دانشگاه تهران: چه برنامه هايي درباره بهبود وضعيت اشتغال جوانان در نظر ؟ داريد . اعظم رضائي كارمند دانشگاه تهران: چرا براي بهبود وضعيت اجاره نشين ها دركشور هيچ كاري صورت نگرفته؟ است .محسن جهانشاهي دانشجوي رشته ادبيات دانشگاه تهران: چرا مجلس شوراي اسلامي طرح هايي را تصويب مي كند كه در نهايت به ضرر مردم و دولت؟ مي شود . مهدي تيموري دانشجوي رشته فلسفه دانشگاه تهران: براي رفع تورم و گراني چه اقدام هايي صورت؟ داده ايد . خليل قرباني دانشجوي رشته فلسفه دانشگاه تهران: بهترين كاري كه براي اجراي صحيح قانون در كشور مي توان انجام داد؟ چيست شهلا كرمي دانشجوي رشته پزشكي دانشگاه تهران: آقاي خاتمي نمايندگان مجلس از مطرح كردن طرح انطباق پزشكي چه قصدي؟ دارند . فاطمه نوري دانشجوي رشته پزشكي دانشگاه تهران: طرح اخير مجلس درباره اينكه بيماران بايد توسط پزشكان همجنس معالجه شوند واقعا غيرعملي است و توهين به جامعه پزشكان محسوب مي شد. چرا شما با اين طرح ها مقابله؟ نمي كنيد . علي عابد دانشجوي رشته مهندسي شيمي دانشگاه تهران: نقش رئيس جمهوري در اداره كردن امور مملكت؟ چيست آيا در حال حاضر شما قدرت اداره كردن كشور را؟ داريد آيا جنابعالي نسبت به همه مسائل كشور آگاه؟ هستيد . محمود عابديني دانشجوي كارشناسي ارشد راه و ترابري دانشگاه تهران: با وجود فعاليت هاي گروههاي فشار، ما چگونه مي توانيم در مسائل مختلف اظهار عقيده؟ كنيم . بابك بني عامريان دانشجوي رشته نقشه برداري دانشگاه تهران: براي ايجاد اشتغال براي جوانان بويژه دانشجويان چه برنامه اي؟ داريد . نادر براتي دانشجوي رشته فيزيك دانشگاه آزاد اسلامي، آيا شما در يك سال گذشته تلاشي براي در اختيار گرفتن نيروي انتظامي صورت؟ داده ايد . طاهره محمدي پور دانشجوي رشته بهداشت عمومي دانشگاه تهران: برنامه هاي شما براي رفع گراني و تورم، تامين مسكن و ازدواج جوانان كه از مسائل مهم جوانان است، چيست . قدير نجف پور دانشجوي رشته حقوق دانشگاه تهران: نظر شما درباره نظارت استصوابي شوراي نگهبان؟ چيست . حيدر فروتن دانشجوي رشته حقوق دانشگاه تهران: ما نسبت به عملكرد نامطلوب نيروي انتظامي به چه مرجعي بايد شكايت؟ كنيم . محمد رضا قلندري دانشجوي رشته تكنولوژي آموزشي دانشگاه علامه طباطبائي: چرا شما به عنوان رئيس شوراي امنيت ملي با اظهارات فرمانده سپاه پاسداران برخورد ؟ نكرديد . شيوا روح الهي دانشجوي رشته روان شناسي دانشگاه علامه طباطبائي، مهمترين دغدغه جوانان در حال حاضر نااميد بودن نسبت به آينده خود است. شماچه كاري در اين باره مي توانيد صورت؟ دهيد . عباس گوراني دانشجوي رشته تكنولوژي آموزشي دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبائي، پيش از اين قول داده بوديد كه حداقل تسهيلات لازم براي فرهنگيان را فراهم درحال كنيد حاضر ميزان دستمزد اكثر فرهنگيان زير خط فقر است. شما تاكنون چه كاري براي بهبود وضعيت آنهاصورت؟ داده ايد . قاسم اميني دانشجوي رشته مديريت آموزشي دانشگاه علامه طباطبائي: سالهاست كه شاهد هستيم مديران كشور به ويژه مديران ارشد هميشه مديرند. به نظر شما به غير از چند مدير شناخته شده ما مدير ديگري؟ نداريم . رويا نيك دار دانشجوي كارشناسي ارشد رشته شيمي دانشگاه تهران: هدف از پذيرفتن تعداد بسيار زياد دانشجو در دانشگاهها؟ چيست در حالي كه بيشتر آنها مجبور هستند به شغلي بپردازند كه هيچ ارتباطي با تحصيلاتشان؟ ندارد . مهسا منتظري دانشجوي رشته مهندسي شيمي دانشكده فني دانشگاه تهران: چرا به بعضي از وعده هايي كه در هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري داده بوديد عمل؟ نكرده ايد . مريم كاوه اي دانشجوي رشته مهندسي شيمي دانشگاه تهران: در يك سال گذشته شاهد فعاليت زياد گروههاي فشار چرا بوده ايم، هيچ كس با اين گروهها برخورد قاطعي نمي كند. ايمان بيضائي دانشجوي رشته شيمي دانشگاه تهران: با توجه به اين كه زيربناي كار سياسي شما تقويت بنيه فرهنگي جامعه است، در برنامه هاي فرهنگي كه در آينده دنبال مي كنيددانشجويان مي توانند چه نقشي را به عهده ؟ بگيرند . ميثم محمدزاده دانشجوي رشته شيمي دانشگاه تهران: آيا برقراري رابطه با امريكا رادرچارچوب نظام ايران عملي ؟ مي دانيد . مهرداد طياري آشتياني دانشجوي رشته مهندسي شيمي دانشگاه تهران: ارزيابي شما از كارهاي فرهنگي اجرا شده در كشور طي يك سال گذشته؟ چيست . علي قاسمي دانشجوي رشته داروسازي دانشگاه تهران: براي رفع گراني و تورم كه فشارزيادي به مردم وارد مي كند چه تدابيري؟ انديشيده ايد . رعنا استاد رحيمي دانشجوي رشته مهندسي شيمي دانشگاه تهران: شما در شعارهاي انتخاباتي تاكيد زيادي براي احقاق حقوق زنان داشته ايد، چرا هيچ برخورد قاطعي با طرح هاي مجلس شوراي اسلامي درباره ممنوعيت استفاده از تصاوير زنان در مطبوعات و طرح انطباق پزشكي صورت؟ نمي دهيد . جواد محمدزاده دانشجوي رشته كارتوگرافي دانشگاه تهران: چرا بيست ميليون نفري كه به شما راي داده اند از شنيدن خطبه هاي شما در نماز جمعه؟ محرومند اعظم آهنگران دانشجوي رشته زيست شناسي دانشگاه تهران: آينده شغلي بسياري از دانشجويان نامشخص است. برنامه هاي شما براي ايجاد اشتغال دانشجويان؟ چيست. فاطمه شيوياري دانشجوي رشته زيست شناسي دانشگاه تهران: در حال حاضر درگيريهاي زيادي بين گروههاي مختلف در كشور صورت مي گيرد كه مشخص نيست حق با كدام يك از آنها است. ما حرف كدام يك از اين گروهها را مي بايست؟ بپذيريم نظر شما در اين باره؟ چيست . صنم نخجيري دانشجوي رشته بهداشت عمومي دانشگاه تهران: مهمترين مساله اي كه دانشجويان بعد از فارغ التحصيل شدن با آن روبه رو مي شوند نبود شغل است. شما براي اشتغال جوانان چه برنامه هايي؟ داريد سنديس خطيبي دانشجوي رشته بهداشت عمومي دانشگاه تهران: چرا شما با طرح انطباق امور پزشكي كه در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است به طور جدي برخورد ؟ نمي كنيد . رجا صمدي دانشجوي رشته پيش دبستاني دانشگاه علامه: بالاخره چه زماني جلوي كارهاي گروههاي فشار گرفته؟ مي شود آيا گروههاي فشار مجاز هستند هر كاري دلشان خواست انجام بدهند و هيچ كس جلوي آنها را؟ نگيرد