Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770231-41411S6

Date of Document: 1998-05-21

شركت رهبر معظم انقلاب اسلامي: سي ميليون نفر از مردم ايران رياست جمهوري يك در انتخابات حماسه انقلابي و ديني بود مردم و مسئولين بايد پيوندهاي ميان خود را هر چه بيشتر محكم كنند معارضه سياسي يكي از روشهاي اساسي استكبار عليه ايران اسلامي است حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي ديروز در ديدار ائمه جمعه سراسر كشور با ايشان كه در حسينيه امام خميني ( رض ) انجام شد، طي سخنان مهمي با استناد به آيات قرآن كريم، انقلاب و نظام اسلامي ايران را شجره طيبه و برخوردار ازريشه هاي مستحكم در دلهاي با ايمان يك ملت بزرگ توصيف كردند وتوطئه ها و ترفندهاي گوناگون دشمن را در عرصه سياست، فرهنگ و تبليغات، نشان دهنده شكوه، عظمت و اقتدار انقلاب اسلامي ايران دانستند. مقام معظم رهبري در اين ديدار ازائمه جمعه به عنوان استوانه هاي معنوي نظام اسلامي در سراسر كشور ياد كردند و با تاكيد بر اميدبخش بودن آيات كريمه قرآن در وضع كنوني جامعه اسلامي فرمودند: خصوصيات و ابعاد انقلاب اسلامي در موارد بسياري با صدر اسلام شباهت دارد، اهداف، احكام و صنوف گوناگون دشمنان انقلاب اسلامي غالبا شبيه صدر اسلام است، بنابراين اگر آيات كريمه قرآن را با تدبر مورد توجه قرار دهيم و ازآن راهنمايي و درس بگيريم، قادر به علاج سريع تمامي مسائل روز و حوادث جاري كشور خواهيم بود. حضرت آيت الله خامنه اي حكومت نبوي صدر اسلام را يك بناي استوار و ماندگار و يكي از مصاديق كوثر اعطا شده به پيامبر عظيم الشان اسلام دانستند و فرمودند: اساس و ريشه مستحكم انقلاب و نظام اسلامي، همان كلمه طيبه اي است كه خداي متعال وعده فرموده و از آغاز ظهور آن تاكنون رشد پيدا كرده است و امروزدر حد اعلاي اقتدار، در سطح فرهنگ و سياست جهاني حضور مادي و معنوي دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامي تبليغات متراكم و حجيم دشمن را گوياي استحكام و استواري حقيقتي درخشان به نام انقلاب و نظام اسلامي دانستند و فرمودند: تبليغات، يك جنگ است و هيچ عنصر بي رمق و به زانو درآمده اي هدف جنگ تبليغاتي قرار نمي گيرد، زيرا چنين عنصر متزلزل و ناپايداري براي دشمن، خطري دربر ندارد، اما جنگ تبليغاتي همه جانبه عليه مجموعه اي به اجرا درمي آيد كه عناصر مدافع و مهاجم آن قوي و نيرومند باشند، بنابراين تبليغات گسترده و حجيم دشمن دليلي بر عظمت، پايداري و ماندگاري جمهوري اسلامي ايران است. حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: تبليغات دشمن عليه نظام اسلامي و ملت سرزنده و هوشيار ايران در حد اعلاست و با اين وجود باز هم خط و نشان مي كشد و اين همه به روشني حاكي از موضع بسيار مستحكم نظام اسلامي به عنوان كلمه طيبه و متكي به رحمت الهي دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامي با تاكيد بر ضرورت جلب رحمت الهي به سوي نظام اسلامي و ملت ايران فرمودند: عبوديت حق تعالي، خضوع در برابر پروردگار، عمل به احكام الهي، انجام فرايض و واجبات، كمك به مستضعفان و تلاش در جهت حل مشكلات توده هاي مردم، موجب جلب رحمت الهي مي شود و اين همان چيزي است كه طي بيست سال گذشته رحمت الهي را به سوي ملت ايران سرازير كرد. مقام معظم رهبري فرمودند: اگرامروز اسلام در اين كشور ضعيف شده بود و ايمان به اسلام و انقلاب در دل مردم وجود نداشت و اگر مردم از اين نظام برگشته بودند و پايه هاي اين نظام متزلزل شده بود دشمن اين همه تبليغات را عليه نظام اسلامي لازم نمي ديد. حضرت آيت الله خامنه اي نظام اسلامي را نعمتي بزرگ و امانتي بسيار گرانبها در دست ملت ايران توصيف كردند و فرمودند: در طول تاريخ هيچ ملتي به قدر بني اسرائيل مورد لطف و رحمت الهي قرار نگرفته است اما بااين همه، بني اسرائيل نعمت الهي را پاس نداشتند و خداوند متعال نيز نشان داد كه با هيچ ملت و نژادي خويشاوندي ناسپاسي ندارد بني اسرائيل يكي از بزرگترين عبرتهاي تاريخ است و ملت ايران بايد با پاسداري از اين امانت الهي، مانع از تكرار تجربه بني اسرائيل و نيز تجربه صدر اسلام شود. رهبر معظم انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنانشان با تشريح توطئه هاي دشمنان اسلام فرمودند: دشمن از هرسو عليه نظام اسلامي توطئه و دسيسه مي كند. چندين سال است كه آمريكا با همه وجود وتوان سياسي، فرهنگي و مالي خود وارد ميدان مبارزه با جمهوري اسلامي ايران شده است و خود را سراسيمه و ديوانه وار به در و ديوار مي زند و طرفهاي معاملات ايران را تهديد به تحريم مي كند. اگر ملت و دولت ايران، ضعيف، مستضعف، فقير، حقير و ناتوان بود، آمريكا نيازي به اينهمه تلاش نداشت، آمريكايي ها با هياهو و جنجال قانوني را عليه دولتها و شركتهاي طرف معامله با ايران تصويب كردند اما سرانجام آن را پس گرفتند تا آبرويشان بيش از اين نرود آيا اينهمه دليلي بر قدرت و اقتدار ايران اسلامي نيست. مقام معظم رهبري قدرت ايران اسلامي را متكي بر دين و ايمان ديني مردم و به تبع آن حضور عظيم مردم در لواي اسلام دانستند وفرمودند: تلاش مستمر و مخلصانه نيروهاي مذهبي و حضور آنان درمناصب و مسئوليتهاي گوناگون متضمن قدرت ايران اسلامي است و به حمدالله رئيس جمهور، دولت و مسئولان كشور هيچ ادعا و توقعي ندارند، هيچ كيسه اي ندوخته اند و هيچ مالي نيز نيندوخته اند و اينهاست كه قدرت را در نظام اسلامي بوجود مي آورد. حضرت آيت الله خامنه اي با تبيين عوامل از بين برنده قدرت در نظام اسلامي فرمودند: ضعيف كردن ايمان ديني مردم، جداشدن مسئولين از مردم به هرشكل ممكن، چه براثر تقصير مسئولين باشد و چه از تاثير دشمن بر اذهان مردم ناشي شود، ساقط كردن حيثيت روحانيت و نيز از بين بردن اتحاد عظيمي كه در ميان مردم وجود دارد موجب ازبين رفتن قدرت در نظام اسلامي مي شود. بنابراين مردم و مسئولين بايد پيوندهاي ميان خود را هرچه بيشتر محكم كنند. رهبر معظم انقلاب اسلامي در ادامه سخنانشان انتخابات رياست جمهوري در خرداد ماه سال گذشته را يكي از بزرگترين مانورهاي سياسي ملت ايران در برابر دشمن توصيف كردند و فرمودند: شركت سي ميليون نفر از مردم ايران در انتخابات رياست جمهوري يك حماسه انقلابي و ديني بود كه به اسلام و مسلمين آبرو داد و سد رفيعي را در برابر توطئه هاي دشمن ايجاد كرد. اين پديده عظيم، درخشان، ذيقيمت، شيرين، بي نظير و بي سابقه درتاريخ انقلاب اسلامي پاسخ به شعارنظام اسلامي و نشاندهنده اتحاد واتفاق ملت ايران بود و همه ما بايد شكرگزار نعمت هاي الهي باشيم. مقام معظم رهبري غفلت از دشمن رايك گناه و به مثابه ناسپاسي نعمت هاي خداوند دانستند و فرمودند: خوشبختانه امروز، دشمن ملت ايران چهره اي آشكار و بارزدارد. استكبار اساس چهره دشمن است و آمريكا نيز مظهر آن محسوب دشمني مي شود استكبار به ملت ايران اختصاص ندارد و هركس كه اسلام را به صورت جدي قبول داشته باشد دربر مي گيرد، بنابراين هر ملت مسلماني كه بخواهد احكام اسلام را در زندگي خود تحقق بخشد، در مقابل سلطه بيگانه بايستد، استقلال خود را حفظ كند، اسلام را گسترش دهد، احكام الهي را اجرا كند، استكبار با او دشمن است و امت اسلام دشمني استكبار را در سودان، الجزاير، تركيه و بوسني و هرزگوين مشاهده كرد. حضرت آيت الله خامنه اي پديده انقلاب اسلامي را در تضاد با منافع استكبار دانستند و با تشريح معارضه سياسي دشمن فرمودند: معارضه سياسي يكي از روشهاي اساسي استكبار عليه ايران اسلامي است. مستكبرين با هدف دشمني با جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني اعمال نفوذ مي كنند، در هرجا كه ايران بخواهد موفقيتي كسب كند مانعي را بوجود مي آورند، عناصر سياسي را در داخل كشور تشويق به مبارزه مي كنند و به آنها راه نشان مي دهند و هر عنصر معارض حقير را بزرگ مي كنند و به او عظمت و اهميت مي دهند و در تبليغات خود از او تجليل مي كنند و در كنار آن از ابزارهاي فرهنگي مانند رسانه ها و حتي هنر براي هدف قراردادن ايمان، اخلاق و افكار و اذهان مردم استفاده مي كنند. رهبر معظم انقلاب اسلامي هجوم دشمن به اهداف فرهنگي انقلاب اسلامي، با تكيه بر ابزار فرهنگي را يادآور شدند و فرمودند: دشمن به شدت مشغول تهاجم فرهنگي است و اين تهاجم گاهي با دست عنصر خودي غافل بي توجه و فاقد بينش صحيح سياسي انجام مي گيرد. آنچه هدف اين تهاجم قرار مي گيرد دين و ايمان مردم است زيرا دشمن دريافته است كه انقلاب، جنگ، نظام، دوران سازندگي و حماسه انتخابات رياست جمهوري را ايمان مردم به نتيجه مطلوب رسانده است، بنابراين ايمان مردم يك هدف اصلي در مبارزه فرهنگي دشمن است. مقام معظم رهبري توجه ائمه جمعه سراسر كشور را به ضرورت تقويت وعمق بخشيدن ايمان مردم به مباني، اسلام، ارزشها، اصول و مقدسات انقلاب جلب كردند و در پايان سخنانشان تعامل و ارتباط صميمانه آنان با مردم و بويژه جوانان را حائز اهميت دانستند.