Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770231-41407S8

Date of Document: 1998-05-21

ژنرال بشير: دولت اريتره نماينده ملت اين كشور نيست عمرالبشير رئيس جمهوري سودان گفت: دولت اريتره نماينده ملت اين كشور نيست و تسليم دلارهاي آمريكا شده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، مطبوعات سودان ديروز به نقل از ژنرال بشيرنوشتند: دولت اريتره نماينده ملت اين كشور نيست. البشير دولت اريتره را متهم كرد كه تسليم دلارهاي آمريكا شده و همانندمخالفان سوداني در اسمره، خود رابه شيطان فروخته است. ژنرال بشير همچنين ساكنان كاسالا و نيروهاي مستقر در طول مرز شرقي كشورش را به دليل دفاع در مقابل تجاوز مورد ستايش قرار داد. سودان پيوسته اريتره را متهم به حمله و رخنه در مرز مشترك خودمي كند.