Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770231-41403S5

Date of Document: 1998-05-21

رئيس سازمان آموزش و پرورش طرح سنجش استثنايي كشور: كودكان آماده ورود به دبستان در 170 شهر آغاز شد سرويس علمي فرهنگي: رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور اعلام كرد: طرح سنجش كودكان آماده ورود به دبستان با همكاري وزارتخانه هاي آموزش وپرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در 170 شهر آغاز شد. مجيد قدمي ديروز در جمع خبرنگاران گفت: موفقيت در برنامه هاي آموزشي كودكان منوط به اجراي دقيق اين طرح است. چون اين طرح شناخت كاملي از ويژگيهاي عاطفي و جسمي نوآموزان را در مرحله ورود به دبستان براي والدين و مربيان ارائه مي كند. وي افزود: اين طرح در دو مرحله عمومي و مرحله تخصصي در پايگاههاي ويژه و با ابزارهاي دقيق انجام مي شود. به گفته قدمي، نوآموزان پس از مراجعه به پايگاههاي ويژه و انجام معاينات باليني، بينايي، شنوايي و تاييد پزشكان از سلامت آنان، در مدارس عادي ثبت نام مي شوند. قدمي افزود: در پارسال در مرحله اول طرح، بيش از يك ميليون نوآموز در طرح سنجش سلامت شركت كردند كه از ميان آنان حدود هشتصد و 50 هزار نوآموز سالم تشخيص داده به مدارس عادي معرفي شدند. رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور گفت: كودكاني كه در ارزيابي مرحله اول مشكوك به داشتن مشكل بوده و به مرحله تخصصي معرفي شدند حدود 155 هزار نفر بودند. وي افزود: بررسي هايي كه در سال گذشته صورت گرفته، نشان /3 5مي دهد درصد از نوآموزان مشكوك به مشكل بينايي /2 6و درصد مشكل شنوايي /6 5و درصد مشكل آمادگي تحصيلي داشتند كه در نهايت هفت هزار نوآموز شناسايي و به مدارس استثنايي هدايت شدند. قدمي گفت: آمار نشان مي دهد حدود 24 هزار نفر از نوآموزان كشور در سال گذشته ديرآموز بوده اند كه اين دسته از افراد به مدارس عمومي فرستاده شده اند اما توصيه شد تا خدماتي خاص از قبيل روش تدريس ويژه معلمان براي آنان لحاظ شود. به گفته رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور، اجراي اين طرح براي هر نوآموز ده هزار ريال هزينه دارد كه والدين مبلغ 5 هزار ريال آنرا در ازاي معاينه كامل فرزندانشان پرداخت خواهند كرد. وي افزود: اجراي طرح سنجش كودكان آماده ورود به دبستان از ارديبهشت 26 ماه جاري آغاز و به مدت دو ماه ادامه مي يابد.