Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770231-41402S1

Date of Document: 1998-05-21

زنانه، مردانه كردن پزشكي; انطباق يا؟ تضاد در متن و حاشيه طرح انطباق امور پزشكي با موازين شرع اشاره: دي گفت طبيب از سر حسرت چو مرا ديد هيهات كه درد تو زقانون شفا رفت انطباق به معناي يكنواخت كردن و با بياني ديگر هم سويي و همراهي در جهت رسيدن به يك هدف مشخص و متعالي است. اينك صحبت از انطباق بهداشت و درمان آيا واقعا انطباق است يا تضاد در درمان زن و مرد. با هم مروري مي كنيم براين مسئله تا چه قبول افتد و چه در نظرآيد. تو به سيماي شخص مي نگري ما در آثار صنع حيرانيم! اين روزها بحث هم جنس كردن امور درماني كم و بيش موضوع داغي است كه در اكثر محافل بخصوص تخصصي و پزشكي مورد بررسي وداوري هاي دست اندركاران اين امور قرار مي گيرد. با توجه به اينكه سلامتي و درمان بعد از غذا از ضروريات اوليه زندگي است و طب وطبابت با توجه به پيشرفت هاي چشم گير و كشفيات خارق العاده اي كه در چند دهه اخير و بخصوص در زمينه هاي جراحي بدست آمده است اين موضوع را به يك بحث گسترده و پيچيده و تخصصي و ظريف تبديل نموده است كه برخوردهاي يك جانبه مي تواند تبعات منفي وزيان آور بدنبال داشته باشد. بحث پزشكي و درمان موضوعي است كه به طور كلي به دو جنبه بزرگ انساني توجه مي كند، يكي جسم و ديگري روان يا روح كه هيچيك بدون تاثيرپذيري از ديگري قابليت حيات عيني ندارد. وجود انسان كه در حقيقت پرتوي از ذات بيكران و ازلي آفريدگار جهان هستي است هنوز هم در اوائل قرن بيست و يكم معماهاي ناشناخته اي دارد و حكايت از عظمت آفرينش و قداست و تعالي بشريت دارد. در همه اديان درمان و رهايي بخشيدن انسان از چنگال بيماريها - چه جسمي و چه رواني - از اهميت ويژه و اعتبار بالايي برخوردار بوده است بطوري كه هميشه شغل پزشكي و طبابت به نوعي با روحانيت رابطه نزديك و تنگاتنگ داشته است و اين نشان از جايگاه خاص طبيب و درمان در همه مكاتب و مذاهب دارد چرا كه عقل سالم در بدن سالم است. اما از نظر اسلام: قرآن در سوره شريفه مائده چنين مي فرمايند: فمن احياها فكانما احياء الناس جميعا يعني كسي كه يك نفر را از مرگ برهاند انگار همه آدميان را ازمرگ رهانيده هرگز است صحبت از مرد و زن و تفاوت درمان ونجات اين دوجنس نشده است! و حال آنكه هرجا كه لازم بوده است قرآن به صراحت از هر دوجنس نام برده است. در سوره مباركه حجرات مي فرمايند: يا ايهاالناس انا خلقناكم من ذكر و انثي ما شما را از مرد و زن آفريديم. وجود انسان و ذات بشريت در نفس كار اهميت برهمه چيز دارد نه جنس و نوع كه ادامه همين آيه: ان اكرمكم عندالله اتقيكم حديث معروف نبوي كه: العلم علمان علم الابدان و علم الاديان باز هيچ گونه تمايزي در درمان و طبابت زن و مرد قائل نشده كه است، بدن ها بطور كلي مورد توجه درمان بوده است. درصدر اسلام و در غزوات حضرت رسول ( ص ) پرستاران، فداكاري از بانوان بوده اند كه مجروحين جنگي را كه تماما مرد و از ياران پيامبر ( ص ) بزرگ بوده اند مورد انواع مداواها و توجهات پرستاري قرار مي داده اند كه باعث خشنودي رسول خدا نيز مي گرديده اند. ابوعلي سينا - فارابي - مجوسي - جرجاني - زكرياي رازي و بسياري از پزشكان برجسته اسلامي در قرون و اعصار گذشته بيماران را به طور يكنواخت مورد معاينه و درمان قرار مي داده اند و اغلب هم دركار خود موفق و مشهور خاص و عام و داراي شهرت جهان گير بوده اند. حال در عصر تكنولوژي، ژنتيك و تولد موجودات از راه غيرجنسي و عصر پيشرفت شگرف علم و تكنولوژي در پزشكي و درمان، آيا طرح هم جنس كردن درمان بسياري از بيماران و بخصوص توده مستضعف جامعه را از دسترس به آگاهي و توانائي هاي متخصصين مرد محروم نمي سازد. آيا آن همه سرمايه و امكانات كه صرف تربيت متخصصين گرديده است كه بعضا در دنيا نمونه و انگشت شمارند بيهوده نخواهد ؟ بود آيا در دنياي اوائل قرن بيست ويكم زنانه، مردانه كردن پزشكي و درمان باعث افت در ارائه خدمات بهداشتي درماني نخواهد؟ شد آيا از نظر رواني چه براي پزشك و چه براي بيمار اجبار در انتخاب اثر سوء درماني؟ ندارد آيا مي توان با توجه به امكانات و بودجه هاي محدود براي تمامي رشته هاي پزشكي و بخصوص رشته هاي سخت و طاقت فرسا مثل جراحي ارتوپدي، عمومي، مغز، قلب به تمام نيازهاي نيمي از جامعه كه زنان باشند پاسخ؟ داد و بالاخره آيا در تمامي دنيا وقتي كه كسي بيمار مي شود و براي ارائه خدمات درماني مراجعه مي كند توجه كادر درماني به بيماري و تشخيص و معالجه معطوف است يا به دين و مذهب و رنگ و نژاد و جنس فرد بيمار توجه ؟ مي شود و از همه موارد فوق تاسف بارتر اينكه قداست پزشكي با آن همه احترامي كه در نظر تمامي ملل دارد و حتي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران هم از اين حرفه به عنوان مقدس ياد فرموده اند آنقدر مورد بي لطفي قرار گيرد كه قابل مقايسه با حمام و اتوبوس و يا آرايشگري در يك رديف قرار گيرد. جامعه اي كه هميشه بعد از خداوند بزرگ دستان نجات بخش و معجزه آساي يك پزشك را در هاله اي از ايثار وتقدس مي پنداشته است چه برداشتي خواهد؟ داشت اينجانب به عنوان يك عضو كوچك جامعه پزشكي و با توجه به قداست شغل پزشكي خواهان توجه بيشتر مسئولين و تصميم گيرندگان در اين امرحياتي جامعه هستم. مبادا كه به همان نتيجه اي برسيم كه در اوائل انقلاب در مورد برخورد با مسئله تنظيم خانواده رسيديم و ديديم كه در عرض ده سال جمعيت ما حدود يك سوم افزايش يافت و بعد ازوقوع به فكر علاج واقعه افتاديم. والسلام علي من تبع الهدي دكتر فرخ زاد جراح و متخصص بيماريهاي زنان