Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770230-41398S1

Date of Document: 1998-05-20

با دانشجويان تا دوم خرداد... در استقبال از ديدار رئيس جمهوري با دانشجويان در دانشگاه تهران حجت الاسلام والمسلمين محمد خاتمي بعدازظهر رئيس جمهوري، شنبه دوم خرداد به دانشگاه تهران مي رودو به پرسش هاي مختلف دانشجويان و استادان دانشگاه پاسخ مي دهد. از اين رو همشهري در دو روز گذشته در جمع دانشجويان تعدادي از دانشگاههاي تهران حاضر شد و پرسش هاي آنان را از رئيس جمهوري در ستون ويژه اي مطرح كرد. امروز نيز پرسش هاي قشر دانشگاهي كشور از رئيس جمهوري را با هم مي خوانيم. عباس گوراني دانشجوي رشته تكنولوژي آموزشي دانشگاه علامه طباطبائي: به نظر شما چرا جوانان از ازدواج مي ترسند. شما به عنوان رئيس جمهوري براي اين كه جوانان بتوانند دست به ازدواج بزنند تاكنون چه تسهيلاتي فراهم ؟ كرده ايد . داريوش چيبائي دانشجوي رشته تكنولوژي آموزشي دانشگاه علامه طباطبائي: در حال حاضر شاهد هستيم كه تعداد بسيار زيادي از افراد جامعه در سمت هايي مشغول به كار هستند كه هيچ تخصصي در آن ندارند. شايد وجود بيكاري زياد يكي از مهم ترين دلائل جنابعالي آن باشد براي اين كه افراد در جاي واقعي خود كار كنند چه اقدام هايي صورت؟ داده ايد . خدادوست حيدري دانشجوي رشته تكنولوژي آموزشي دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبائي: به نظر جنابعالي وظيفه ما در قبال گروههاي فشار؟ چيست همچنين شما اعمال و رفتار گروههاي فشار را چگونه ارزيابي؟ مي كنيد . ابوالقاسم تركاشوند دانشجوي رشته برنامه ريزي شهري دانشگاه علامه طباطبائي: دليل اين كه صادرات فرش كشور به پائين ترين حد خود رسيده است،؟ چيست جلوگيري از صادرات فرش باعث ضرركردن بسياري از بافندگان و دست اندركاران صنعت فرش شده است. شما براي رونق صنعت فرش در كشور چه تدابيري ؟ انديشيده ايد . كمال صيادي دانشجوي رشته تكنولوژي آموزشي دانشگاه علامه طباطبائي: با توجه به اهميتي كه شما براي جوانان قائل هستيد، چرا آثار عملي آن كمتر مشاهده؟ مي شود . قدير مرتضوي دانشجوي رشته تكنولوژي آموزشي دانشگاه علامه طباطبائي: به نظر شما چرا بسياري از جوانان كشور به آينده خود اميد چنداني؟ ندارند شما براي رفع مشكلات جوانان چه برنامه هايي؟ داريد . محمد تركاشوند دانشجوي رشته تكنولوژي آموزشي دانشگاه علامه طباطبائي: يكي از شعارهاي انتخاباتي شما قانونمند كردن جامعه بوده است. به نظر جنابعالي تا چه حد در اجراي قانون و قانونمند كردن جامعه موفق؟ بوده ايد . سهيلا صفري دانشجوي رشته تاريخ دانشگاه تهران: نخستين قدمي كه براي جوانان برداشته ايد؟ چيست . غلامرضا نوري دانشجوي رشته عمران دانشگاه تهران: آيا شما هنوز به شعارهاي انتخاباتي خود درباره برپايي جامعه مدني و قانونمند كردن كشور پايبند؟ هستيد و اگر هستيد نحوه برخورد شما با گروههاي فشار در آينده چگونه خواهد ؟ بود . فرخ عفتي دانشجوي رشته عمران دانشكده فني دانشگاه تهران: به نظر مي رسد كه سياست اقتصادي شما به اندازه كافي شفاف نيست، شما براي سامان دادن به وضعيت اقتصادي كشور چه برنامه اي؟ داريد . رعنا فتحعلي پور دانشجوي رشته كامپيوتر دانشگاه تهران: شما در شعارهاي انتخاباتي خود بهاي زيادي به جوانان داده بوديد. به نظر جنابعالي تا چه حد در ايجاد امكانات براي جوانان موفق؟ بوده ايد . شهرام لرستاني دانشجوي رشته حقوق دانشگاه تهران: هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي تاكنون براي اجراي صحيح قانون در كشور چه كارهايي صورت داده؟ است . صادق فائق عضو هيات علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران: شما ادعاي مردمي بودن داريد، چرا وزراي شما پس از گذشت حدود يك سال همانند شما در جمع مردم حاضر نمي شوند و به پرسش هاي آنها پاسخ؟ نمي دهند . حسن خوش اخلاق دانشجوي رشته روان شناسي دانشگاه تهران: شما تاكيد زيادي براي ايجاد آزادي هاي بيشتر در جامعه و همچنين قانونمند كردن كشورداشته ايد. در اين زمينه تاكنون چه كارهايي انجام؟ داده ايد . محمود وثوقي دانشجوي رشته حقوق دانشگاه تهران: آيا شما از رئيس جمهوري شدن خودتان پشيمان؟ نيستيد چرا شما همه مشكلات خودتان را بامردم در ميان؟ نمي گذاريد . ايرج مزارعي دانشجوي رشته علوم سياسي دانشگاه اصفهان: چرا ما دانشجويان بعد از اين كه در رشته اي متخصص شديم مجبور هستيم كه به شغل يا حرفه اي بپردازيم كه هيچ ربطي به تحصيلات و تخصص ما؟ ندارد جهانشير سياه منصوري دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين الملل دانشگاه تهران: چرا به استان بوشهر باتوجه به امكانات گسترده اي كه دارد توجه؟ نمي شود . محمد شعباني دانشجوي رشته حقوق دانشگاه تهران: مهمترين معضل فرهنگي جامعه را در حال حاضر چه مي دانيدو مهم ترين برنامه هاي فرهنگي شما؟ چيست . حسين مصيبي دانشجوي رشته آبياري و آباداني دانشگاه تهران: يكي از مشكلات فعلي كشور ضعف در سيستم آموزشي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و همچنين ضعف درمديريت طرح و برنامه ريزي طرح هاي عمراني است. شما براي اين مسائل چه تدابيري؟ انديشيده ايد . فاطمه خان محمدي دانشجوي رشته تاريخ دانشكده ادبيات دانشگاه تهران: چرا تعداد زيادي از دانشجويان پس از فارغ التحصيل شدن بي كار؟ هستند . حسن عليزاده كارمند مخابرات دانشگاه تهران: در حال حاضر وارد شدن به دانشگاهها بسيار دشوار و فارغ التحصيل شدن از آن بسيار آسان است، شما براي رفع اين مشكل چه تدابيري؟ انديشيده ايد . اكبر عطائيه مربي گروه مهندسان نقشه برداري دانشكده فني دانشگاه تهران: به نظر شما احزاب در كشور ما در فعاليت هاي خود تا چه حدي از آزادي برخوردار خواهند بود و چه تسهيلاتي براي آزادي مطبوعات در كشور فراهم؟ كرده ايد . سهيلا اخوان دانشجوي رشته حقوق دانشگاه تهران: شما براي دستيابي به اهدافي كه در نظر داريد تا چه حد مقاومت و ايستادگي؟ مي كنيد . معصومه مداحي دانشجوي رشته علوم آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشكي تهران: آيا طرحي براي كاهش شهريه دانشجويان دانشگاه آزاد و همچنين شبانه دولتي ؟ داريد . ايازالله بابائي دانشجوي رشته فلسفه دانشگاه تهران: نقش دانشجو در تحقق جامعه مدني؟ چيست . مژگان حسني دانشجوي رشته باستان شناسي دانشگاه تربيت مدرس: وضعيت تحقيق و پژوهش در كشور بسيار ناگوار است براي جا افتادن پژوهش در كشور چه برنامه اي؟ داريد همچنين وضعيت اشتغال دانشجويان نيز نامطلوب است، شما براي ايجاد اشتغال براي جوانان چه تدابيري؟ انديشيده ايد . زهرا ظاهري دانشجوي رشته ادبيات عرب دانشگاه تهران: به نظر شما آيا صداوسيما در برنامه هاي خود واقعيت هاي جامعه را منعكس؟ مي كند . آذر زنگنه دانشجوي رشته راديولوژي دانشگاه تهران: شما در شعارهاي انتخاباتي خود بر ايجاد آزادي هاي بيان و انديشه در جامعه تاكيد داشته ايد، آيا به نظر جنابعالي وضعيت آزادي بيان و انديشه در جامعه؟ مطلوباست . شهريار نعمتي دانشجوي رشته ادبيات دانشگاه تهران: آيا روزي خواهد رسيد كه اين مملكت روي آرامش را به خود؟ ببيند چرا قانون اساسي به خوبي در كشور اجرا؟ نمي شود