Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770230-41394S2

Date of Document: 1998-05-20

امام خميني (ره ) و احياي مبارزه ضد صهيونيستي روحانيت شيعه و مساله صهيونيسم (بخش پاياني ) اشاره: در شماره گذشته مقاله 66 سال مبارزه پي گير علماي شيعه عليه به صهيونيسم، نقش ملي شدن صنعت نفت در ايران در قدرت گيري جبهه ضدصهيونيستي و بويژه اصلاح حركت ضدصهيونيستي كه مي رفت به حركت ضدكمونيستي تبديل شود توسط آيت الله كاشف الغطاء اشاره شد، در آخرين بخش اين مقاله به حركت ضدصهيونيستي امام خميني (ره ) كه پرچم بر زمين افتاده آيت الله كاشف الغطا را بر دوش گرفت و دستگاه وقت را به دليل همكاري نزديك با اسراييل مورد تهاجم همه جانبه قرار داد اختصاص دارد، هرچند مرحوم آيت الله كاشاني در مبارزه با اسراييل از خود شجاعت نشان داد و در اين راه مجاهدت ها كرد، اما نويسنده مقاله معتقد است امام خميني ( ره ) مبارزه با صهيونيسم و اسراييل را از سال 1342 به اين طرف به عنوان يكي از اركان انقلاب اسلامي قرار دادند. تبليغات شديد عوامل داخلي استعمار عليه آيت الله كاشاني سبب گرديدتا وجهه سياسي او در جامعه مخدوش شود و قدرت و نفوذ خود را از دست بدهد. پس از كودتاي آمريكايي 28 مرداد و 1332 آغاز مجدد استبداد و خفقان در كشور بتدريج هرگونه تحرك سياسي متوقف گرديد ومخالفان سياسي قلع و قمع شدند. شاه پس از تثبيت پايه هاي قدرتش روابط همه جانبه ايران را با آمريكا، انگلستان و اسرائيل گسترش داد. پس از تشكيل ساواك (سازمان اطلاعات و امنيت كشور ) سازمان، اطلاعات و امنيت اسرائيل ( موساد ) بتدريج وظيفه سازماندهي و آموزش نيروهاي ساواك را بر عهده گرفت كه اين روند تا پايان حكومت شاه ادامه داشت. ( ) 52 علاوه برآن روابط اقتصادي نظامي و فرهنگي دو كشور نيز روز به روز گسترش يافت. ( ) 53 دولت اسرائيل كه از نفرت وانزجار مردم مسلمان ايران نسبت به خود اطلاع داشت درصدد برآمد تا ضمن تحكيم و گسترش روابط با رژيم شاه در ميان گروه هاي مختلف اجتماعي، به ويژه روشنفكران، دانشگاهيان، دانشجويان ودست اندركاران مطبوعات هواداراني به دست آورد. از اينرو سفارت اسرائيل همكاري نزديكي با رهبر و اعضاي فعال نيروي سوم كه تمايلات ايدئولوژيك به اسرائيل داشتند آغاز كرد و از سال 40 به بعد گروهي ازاعضاي آن و نيز دهها نفر از دانشجويان دانشگاه تهران براي ديدار ازپيشرفت هاي اقتصادي اسرائيل با بورس آن كشور، روانه اسرائيل شدند كه تا چندسال بعد نيز ادامه داشت. ( ) 54 علاوه برآن بسياري از مقامات ارشدلشكري و كشوري به هزينه آن كشور به اسرائيل رفتند. امام پس از غائله انجمن هاي ايالتي و ولايتي در سخنراني ها و پيامهاي خود همه جا خطر اسرائيل را براي جهان اسلام برشمرد و روابط گسترده آن كشور را با رژيم شاه به شدت محكوم نمود و بهائيان راعمال اسرائيل ناميد. در بياناتي كه به مناسبت چهلم فاجعه مدرسه فيضيه ايراد كرد، رژيم شاه رادست نشانده اسرائيل دانست و از سكوت علما به شدت انتقاد نمود و فرمود: واي بر اين مملكت، واي بر اين هيات حاكمه، واي بر اين دنيا، واي برما، واي بر اين علماي ساكت، واي بر اين نجف ساكت، اين قم اين ساكت، تهران ساكت، اين مشهد ساكت، اين سكوت مرگبار، اسباب اين مي شود كه اين مملكت و اين نواميس، زير چكمه اسرائيل و به دست همين بهايي ها پايمال شود. واي بر ما واي بر اسلام واي بر مسلمين... ( ) 55 پيش از فرارسيدن ماه محرم 1342 رژيم كه از حملات سخت امام و وعاظدر منابر به شدت نگران بود بسياري از وعاظ را به ساواك احضار كرد و آنان را ملزم نمود كه عليه شاه و اسرائيل در منابر و محافل سخني نگفته و نيز نگويند كه اسلام در خطر است! امام پس از اطلاع از اين اقدام رژيم در اعلاميه اي كه خطاب به وعاظ و گويندگان و هيات مذهبي صادر التزامات كرد، ساواك را غيرقانوني و بي اثر و التزام گويندگان را مجرم وقابل تعقيب دانست و بار ديگر خطر اسرائيل و بهائيان را گوشزد كرد: دستگاه جبار با تمام قوا و اسرائيل و عمال آنها (فرقه ضال و مضله )همراهي مي كند. دستگاه تبليغات را به آنها سپرده و در دربار دست آنهاباز است. در ارتش و فرهنگ و ساير وزارتخانه ها براي آنها جا باز نموده و شغل هاي حساس به آنها داده اند. اما در پايان از وعاظ خواست تا عليرغم ميل رژيم، خطر اسرائيل و عمال آن را به مردم تذكر دهند و اظهار حقايق نمايند زيرا سكوت در اين ايام، تاييد دستگاه جبار و كمك به دشمنان اسلام است. ( ) 56 در سخنراني معروف وتاريخي روز عاشوراي سال 42 امام فاجعه مدرسه فيضيه را به تحريك اسرائيل دانست و رژيم شاه را دست نشانده آن كشور معرفي كرد و فرمود: اسرائيل نمي خواهد در اين مملكت علماي اسلامي باشند، اسرائيل نمي خواهددر اين مملكت احكام اسلام باشد... اسرائيل به دست عمال سياه خودمدرسه فيضيه را كوبيد، مارا مي كوبد، شما ملت را مي كوبد. براي اينكه اسرائيل به منافع خودش برسد دولت ايران به تبعيت از اغراض و نقشه هاي اسرائيل به ما اهانت كرده و مي كند... سپس با اشاره به التزام گرفتن ساواك از وعاظ كه از شاه و اسرائيل بدگويي نكرده و نگويند كه اسلام در خطر است اظهار داشت: تمام گرفتاري ها و اختلافات، در همين سه موضوع نهفته است... اگر مانگوييم اسلام در خطر است آيا در معرض خطر ؟ نيست اگر ما نگوييم شاه چنين و چنان است آيا آن طور نيست، اگر ما نگوييم اسرائيل براي اسلام ومسلمين خطرناك است آيا خطرناك؟ نيست و اصولا چه ارتباطي و تناسبي بين شاه و اسرائيل است كه سازمان امنيت مي گويد از شاه صحبت نكنيد و از اسرائيل نيز صحبت؟ نكنيد آيا به نظر سازمان امنيت شاه اسرائيلي است. ( ) 57 به دنبال اين بيانات انقلابي امام خميني در شب 15 خرداد دستگير و به مدت ده ماه زنداني پس گرديد از آزادي از زندان امام در سخنراني ها و اعلاميه هاي خود بار ديگر خطر اسرائيل را براي ايران و اسلام برشمرد. در نخستين سخنراني خود پس از آزادي در جمع گروهي از دانشجويان دانشگاه تهران فرمود: هدف [تحقق ] اسلام است، استقلال مملكت است، طرد عمال اسرائيل است اتحاد با كشورهاي اسلامي است... ( ) 58 در سخنراني ديگري كه در تاريخ 26 فروردين 43 ايراد نمود از اعزام دانشجو و كارشناسان ايراني به اسرائيل به شدت انتقاد نمود و مخالفت خود، روحانيت و مردم ايران را از هم پيماني شاه با اسرائيل اعلام داشت. ( ) 59 مخالفت شديد امام با اسرائيل و همكاري و هم پيماني رژيم شاه با آن كشور، انقلابي ترين و مستمرترين موضعگيري علماي شيعه در مقابل پديده صهيونيسم واسرائيل بود. از آن پس مخالفت با حضور اسرائيل در كشور و منطقه ازموضوعات عمده وعاظ و روحانيون انقلابي شد. ( ) 60 در همان سال 42 حجه الاسلام هاشمي رفسنجاني براي اطلاع مردم كشور از سرنوشت مردم مظلوم فلسطين و خطرصهيونيسم كتاب تكان دهنده القضيه الفلسطينيه را كه به زبان عربي بودتحت عنوان سرگذشت فلسطين يا كارنامه سياه استعمار منتشر كرد ( ) 61 كه با استقبال فراوان مردم مواجه شد و بارها به چاپ رسيد. پس از تبعيد امام به عراق، ايشان در اغلب اعلاميه ها و نامه ها و سخنراني هاي خود خطر اسرائيل را براي همه مسلمانان جهان يادآور مي شد. در خرداد ماه 1346 به مناسبت حمله غافلگيرانه اسرائيل به كشورهاي مصر، سوريه و اردن امام طي اعلاميه اي هجوم اسرائيل را محكوم كرد و هرگونه رابطه سياسي، نظامي و اقتصادي با آن كشور را حرام دانست و مسلمانان را از خريد و فروش اجناس اسرائيلي برحذر داشت ( ) 62 مراجع شيعه عراق و ايران آيات عظام: حكيم، شيرازي، مرعشي نجفي، گلپايگاني وشريعتمداري، بهبهاني و نيز روحانيون و طلاب حوزه هاي علميه قم نيز با صدور اعلاميه هايي، تجاوز اسرائيل را محكوم و همدردي خود را با ملت ها و دولت هاي عرب درگير در جنگ اعلام داشتند و از مردم مسلمان ايران خواستار كمك به برادران مسلمان عرب شدند. ( ) 63 دو سال بعد كه رژيم متجاوز اسرائيل مسجد الاقصي را به آتش كشيد با مخالفت امام و برخي از مراجع و علما ومجامع مذهبي ايران و عراق مواجه شد. ( ) 64 دو روز پس از شروع جنگ چهارم اعراب و اسرائيل كه در مهرماه روي 1352 داد و كشورهاي عربي پيروزي هاي نظامي چشمگيري به دست آوردند امام پيام مهمي از نجف خطاب به دول و ملل اسلامي فرستاد. در اين پيام از عموم دولت هاي مسلمان، به ويژه دولتهاي عربي خواست تا به ياري دولتهاي عرب درگيردر جنگ برخيزند و براي آزادي فلسطين در اين جهاد مقدس شركت كنند. از قدرت پوشالي حاميان صهيونيسم و اسرائيل نهراسند و به توصيه هاي سازمان هاي جهاني وابسته به قدرتهاي استعماري براي آتش بس اعتنا نكنند و با توكل به خداوند و بردباري استقامت ورزند. همچنين از عموم ملت هاي مسلمان درخواست نمود تا با كمك هاي مادي و معنوي به ياري برادران مسلمان خود بشتابند و دولت ايران را وادار سازند تا در كنار كشورهاي اسلامي عليه اسرائيل پيكار كند. ( ) 65 مراجع و علماي ايران و عراق حضرات آيات: خويي، گلپايگاني، شريعتمداري و روحاني با صدور اعلاميه هايي اين تجاوز را محكوم كرده و با ملل و دول عرب درگير در جنگ ابراز همدردي نموده و خواستار كمك هاي مردم مسلمان ايران به آنان شدند. ( ) 66 بدين ترتيب مبارزه با صهيونيسم و اسرائيل يكي از اركان مبارزه امام وروحانيت از سال 42 تا پيروزي انقلاب و از آن پس تاكنون بوده است. محمدحسن رجبي پاورقي: براي اطلاع 52 رجوع شود به اظهارات موثق ارتشبد حسين فردوست در: ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، تهران انتشارات اطلاعات 1371 ص 364372 و. 442446 . براي 53 اطلاع بيشتر رجوع شود به: عبدالرضا هوشنگ مهدوي، سياست خارجي ايران دردوران پهلوي، تهران، نشر البرز 1374 فصل سوم پنجم و ششم. از 54 افراد معروفي كه به اسرائيل رفتند جلال آل احمد و داريوش آشوري بودند. جلال آل احمد خاطرات خود را از آن كشور چندي بعد به عنوان سفر به ولايت عزرائيل و آشوري نيز در مقاله مبسوطي به عنوان سفرنامه اسرائيل در كتاب ماه كيهان انتشار داد كه هر دو لحن كاملا جانبدارانه اي از آن رژيم داشتند. انتشار سفرنامه آل احمد موجب تعجب و انتقاد برخي از روحانيون و روشنفكران مذهبي قرار گرفت كه از جمله آنان آيت الله خامنه اي بود. براي اطلاع بيشتر رجوع شود به سفر به ولايت عزرائيل مقدمه ص. 36 صحيفه نور 55 چاپ جديد جلد اول ص. 69 . 56 همان ص 89 و 57090 همان ص 9158094 كوثر جلد اول، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ص 101. 1371 همان 59 ص 126 و. 127 . از 60 جمله اين وعاظ حجه الاسلام فلسفي آيت الله شهيد مطهري و حجه الاسلام هاشمي رفسنجاني بود. براي اطلاع ازموضعگيري شهيد آيت الله مطهري رجوع شود به: سيري درزندگاني استاد شهيد مطهري تهران صدرا 1376 ص. 8384 و نيز براي اطلاع از موضعگيري ضدصهيونيستي حجه الاسلام هاشمي رفسنجاني رجوع شود به: زندگينامه ايشان پاورقي هاي روزنامه جمهوري اسلامي در سال 76 به قلم آقاي احمد مسجد جامعي. ايشان در 61 مقدمه اي كه به تاريخ ارديبهشت 1362 بر كتاب نوشت: انگيزه خود را از ترجمه كتاب چنين بيان كرده است: بر اين اعتقاد بودم كه يكي از كارهاي بسيار لازم، آشنا كردن مردم ايران با حوادث فلسطين و علل و عوامل و خطرات روي كار آمدن اسرائيل غاصب است كه به خاطر سياست ضداسلامي و ضدعربي رژيم پهلوي خيلي از مردم ايران از اين موضوع حياتي بي خبر مانده بودند. اكرم زعيتر سرگذشت فلسطين يا كارنامه سياه استعمار، ترجمه علي اكبر هاشمي رفسنجاني، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم [ مقدمه. يكي 1362 از دلايل بازداشت ايشان در سال 43 انتشار همين كتاب بود. همان. صحيفه نور 62 جلد اول ص. 235 . براي 63 اطلاع از متن اعلاميه ها رجوع شود به: اسناد انقلاب اسلامي تهران مركز اسناد انقلاب 1374 5 اسلامي جلد. همان. 64 . صحيفه 65 نور جلد اول ص. 349351 . اسناد 66 انقلاب اسلامي جلد 1 و. 5