Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770229-41381S4

Date of Document: 1998-05-19

ال نينو مكزيكي ها را خانه نشين كرد . واحد رسانه هاي خارجي: مقام هاي مسئول در مكزيك و جنوب آمريكا مي گويند دود حاصل از آتش سوزي جنگل ها در مكزيك و آمريكاي مركزي به يك خطر جدي براي ساكنان اين مناطق تبديل شده است. دفتر شهردار مكزيكوسيتي به ساكنان اين پايتخت هشدار داده است كه از خانه هاي خود خارج نشوند. به مسئولان مدارس هم گفته شده است اجازه ندهند شاگردان از كلاسها خارج شوند. به گزارش تلويزيون بي. بي. سي، درماه گذشته هزاران آتش سوزي جنگل نزديك مكزيكوسيتي روي داده كه دود آن همراه با گازهاي سمي وارد فضاي اين شهر شده است. در ماه هاي گذشته اين آتش سوزي ها حدود 200 هزارهكتار جنگل را نابود كرده است. دليل اين آتش سوزي ها را پديده ال نينو مي دانند. اين پديده سببخشكسالي هاي شديد واثر فندك و جرقه زدن مي شود. كشاورزان از اين وضعيت استفاده كرده و خود جنگل هارا آتش مي زنند تا براي كشت و كار آماده شود.