Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770229-41380S2

Date of Document: 1998-05-19

نقش آيت الله كاشف الغطاء در تحكيم مبارزه ء ضدصهيونيستي و جلوگيري ازانحراف روحانيت شيعه و مساله صهيونيسم اشاره: در دو شماره ء گذشته مقاله به 66 سال مبارزه پيگير علماي شيعه عليه صهيونيسم و شيوه هاي مختلف علماء مسلمان و حكام جوامع اسلامي در برابر صهيونيسم پرداخته شد و عنوان گرديد كه در نهايت مجمع عمومي سازمان ملل به تقسيم فلسطين راي داد. در ادامه اين مقاله، توجه خوانندگان گرامي را به قدرت گيري جبهه ضد صهيونيستي پس از ملي شدن صنعت نفت ايران در سال 1330 و از آن مهمتر اصلاح حركت ضدصهيونيستي كه مي رفت تبديل به حركت ضدكمونيستي شود، توسط آيت الله كاشف الغطاء كه در پيام وي به كنگره ارزش اخلاقي اسلام و مسيحيت در ناتوان ساختن مكاتب مادي لبنان متجلي است، مي پردازيم. محمدحسن رجبي رئيس شهرباني كل كشور درگزارشي به تاريخ 29 بهمن ماه ش 1328پيش بيني كرد كه تعدادجوانان يهودي مسئولي كه خواهان گذرنامه براي مهاجرت به اسرائيل هستند /40 000به نفر بالغ مي شود ( ) 37 در گزارش ديگري كه چهار ماه بعد ارائه داد تعداد متقاضيان گذرنامه به اسرائيل /60 000را نفر تخمين زد. ( ) 38 علاوه بر اين تعداد هزاران نفر از يهوديان عراقي وارد كشور شده وبا سفارش موكد يهوديان متنفذ امريكا به دولت ايران ( ) 39 و نظر مساعد سفير ايران در امريكا (حسين علا )( ) 40 و نيز موافقت وزير خارجه كشور ( ) 41 و نخست وزير وقت ( محمدساعد ) ( )روانه 42 اسرائيل شدند. به دنبال اين همكاري هاي دولت پنهاني، ايران در ازاي دريافت /400 000دلار رشوه از اسرائيل آن كشور را در روز 14 اسفند ش 1328ماه به صورت دو فاكتور به رسميت شناخت و در بيت المقدس سركنسولگري داير كرد. ( ) 43 اين اقدامات از آن رو كه بسيار محرمانه صورت مي گرفت و نيز به دليل فشار و اختناق سياسي و نيز توجه فعالان سياسي به مسائل داخلي، به ويژه موضوع بازتابي نفت، در محافل سياسي ومطبوعات داخلي نداشت. نكته شايان توجه آن كه از سال ش كه 1327دولت اسرائيل تشكيل شد وموجب خشم و نفرت مسلمانان جهان و از جمله مردم ايران گرديد گروهي از روشنفكران ايراني، آشكارا به جانبداري از اسرائيل برخاستند. توضيح آن كه در ش 1326سال هنگامي كه گروهي از اعضاي فعال حزبتوده تلويحا از رهبر اتحادشوروي بر اردوگاه سوسياليسم (استالينيسم ) انتقاد كرده و از حزب توده منشعب شدند (و بعدهاخودرا نيروي سوم ناميدند ) به، دنبال جايگزيني رهبري جديد سوسياليسم جهاني و نمادهاي سوسياليستي غيرروسي بودند. از همين رو كيبوتص آنان، (از واحدهاي كشاورزي صهيونيست ها در فلسطين و سپس اسرائيل ) را كه از نظرشان سابقه و محاسن بيشتري نسبت به كالخوز (از واحدهاي كشاورزي سوسياليستي روسي ) داشت به عنوان نماد كامل و آرماني سوسياليسم پنداشتند، نويسندگان برجسته اين گروه از سال به 1327 بعد در مجلات خود (علم و زندگي و نبرد زندگي ) و ديگر مجلات، مقالات متعددي درباره كيبوتص نوشتند ودر مجموع لحن ستايش آميزي نسبت به نظام كشاورزي و درنهايت رژيم نوپاي اسرائيل در پيش گرفتند. از جمله نويسندگان سرشناس نيروي سوم: خليل ملكي، حسين ملك و... بودند. به نوشته شمس آل احمدلحن و برخورد مقاله هاي ملكي نسبت ] به [اسرائيل چنان مشتاقانه بود كه ما جوانها مي پنداشتيم گروهي از مردم در آن ناحيه سرگرم پياده كردن بهشت اند. ( ) 44 اين جانبداري آشكارا سبب گرديد تا گروهي از روحانيون آگاه حوزه علميه قم به گرايش هاي صهيونيستي مجله علم و زندگي و ملكي و گردانندگان آن اعتراض كنند. ( ) 45 آيت الله كاشاني پس از بازگشت از تبعيد تا هنگام كودتاي 28مرداد 1332 آمريكايي در اغلب پيامها و سخنراني هاي خود حمايت كامل خود را از مردم مسلمان فلسطين و مبارزات ضد استعماري مسلمانان جهان اسلام عليه استعمارگران فرانسوي و انگليسي بيان مي كرد و صهيونيسم را خطر بزرگي براي همه مسلمانان به ويژه مسلمانان خاورميانه مي دانست. ( ) 46 در سال 1330 و پس از ملي شدن صنعت نفت و نخست وزيري دكتر مصدق كه ايران به پيروزي سياسي بزرگي دست يافت آيت الله كاشاني طي پيام مهمي به ملل مسلمان جهان، ملت ها و دولت هاي اسلامي را به اتحاد با يكديگر عليه استعمارگران بين المللي دعوت نمود و پيشنهاد كرد تا اتحاديه اسلامي مركباز كشورهاي اسلامي هر چه زودتر تشكيل شود. وي در ضرورت تشكيل اين اتحاديه نوشت: وضع فعلي و حوادث روزمره جهان هر لحظه بر يقين ما مي افزايد كه وجود يك جبهه متشكل از ملل مسلمان و هماهنگي دولت و ملت ضروري به نظرمي رسد، تا از جنبه معنوي دين و راهنمايي به پيامبر بزرگ خود الهام گرفته و در برابر مطامع استعماري ونوكران سد محكمي ايجاد و از رخنه اجانبجلوگيري سازد. اين وحدت اسلامي كه بتواند چنين وظيفه سنگيني را به عهده گيرد جز با تشكيل كنگره سالانه كه هر سال يك بار در پايتخت كشورهاي اسلامي تشكيل شود و شعب خود را در ديگر كشورها برقرار سازد مقدورنمي باشد. در اين كنگره بايستي نمايندگان سياسي، ديني، فرهنگي و اقتصادي كشورهاي اسلامي كه علاقه شديد آنها نسبت به دين محرز باشد شركت كنند. دراين پيام خطاب به مسلمانان جهان آمده بود: برادران! ايجاد دولت پوشالي اسرائيل يكي از هزاران تبهكاري هايي بود كه اجنبي به منظور نابودساختن مسلمانان مرتكب شد. ( ) 47 پيشنهاد تشكيل كنفرانس اسلامي در تهران و ايجاد اتحاديه اسلامي يا جبهه متحد اسلامي با استقبال بي نظير كشورهاي اسلامي روبه رو شد. روزنامه اطلاعات در آن زمان نوشت: به قرار اطلاع تاكنون اغلب ممالك اسلامي به دعوت آيت الله كاشاني مبني بر اعزام نماينده به كنفرانس تهران پاسخ مثبت داده اند. در اين ميان اسامي كشورهاي مصر و پاكستان و فلسطين و عراق ديده مي شود و به ترتيب پاشا، نخست وزير سابق مصر، خليق الزمان، رئيس جمعيت مسلم ليگ، مفتي اعظم فلسطين و رشيد عالي به نمايندگي از طرف مسلمانان كشورهاي مزبور به تهران خواهند آمد. اهميت برگزاري اين كنفرانس درباره مساله فلسطين، به خصوص در آن ايام بسيار قابل توجيه و چشمگير بود. به همين دليل مفتي اعظم فلسطين براي تشكيل اين كنگره كمك زيادي نمود; از جمله فهرست كاملي از شخصيت هايي كه بايداز كشورهاي مختلف دعوت شوند، براي آيت الله كاشاني فرستاد. مجله نيوزويك چاپ آمريكا با اشاره به استقبال سران و شخصيت هاي اسلامي ازپيشنهاد آيت الله كاشاني با درج مقاله مفصلي درباره هدف نهايي از تشكيل اين كنگره و كنفرانس نوشت: آيت الله كاشاني كه اكنون بزرگترين قدرت سياسي و مذهبي در ايران است با تشكيل اين كنگره مي خواهد نفوذ و قدرت خود را در كليه ممالك اسلامي بسط دهد و به جاي اتحاديه عرب، يك اتحاديه بزرگ بين المللي اسلامي به وجود آورد... ( ) 48 متاسفانه به دليل دسيسه چيني استعمار و عوامل داخلي آن آيت الله وي كاشاني، موفق نشد كه اين كنفرانس را - كه بسياري از دول و ملل اسلامي بدان اميد بسته بودند - در تهران برگزار كند و لذا كنفرانس سال بعد در كراچي پاكستان برگزار شد. آيت الله كاشاني در پيامي كه براي اين كنفرانس فرستاد با اشاره به عدم توفيق خود در تشكيل كنفرانس اسلامي در تهران به واسطه گرفتاري هاي داخلي، از اينكه برادران پاكستاني درصدد تعقيب آرزو و مقصود قديمي او هستند اظهار خوشوقتي نمود ودو نفر نماينده به كنفرانس اعزام كرد. ( ) 49 در اسفند ماه 1332 نايب رئيس جمعيت دوستداران خاورميانه در نامه اي كه به آيت الله شيخ محمدحسين كاشف الغطاء فرستاد از او دعوت كرد تا در كنگره اي كه در ارديبهشت ماه در 1333 شهر بحمدون لبنان برگزار مي شود شركت نمايد. موضوع اين كنگره ارزش اخلاقي اسلام و مسيحيت در ناتوان ساختن مكاتب مادي كاشف بود الغطاء در اين كنگره شركت نكرد ولي پيامي براي آن ارسال كرد كه پاسخ دندان شكني به گردانندگان اصلي كنگره (دولت آمريكا ) بود. او به خوبي مي دانست كه هدف از تشكيل اين كنگره، آن بود تا چنين وانمود شود كه دول مسيحي و مسلمان عليه كمونيسم و الحاد همصدا و همراي هستند. در بخشي از اين پيام آمده بود: خطر كمونيسم زماني برطرف مي شود كه ملت ها از آزادي ها و عدالت اجتماعي برخوردار شوند وريشه هاي ستم، دشمني، حرص و آز و تجاوز به حقوق ديگران خشكانده شود. اي مردم آمريكا، اي دولت آمريكا، اي دولت انگليس آياشما؟ چنين ايد آيا شما براي معنويات ارزش؟ قائليد آيا جنايت هايي كه شما در فلسطين كرديد، شما را روسياه؟ نكرد آيا شما با اين ستمهاي خود خوار و زبون؟ نشديد دنياي شرق تاكنون گرفتار دو كابوس انگلستان ]استعمار و [فرانسه بود وا ينك صهيونيسم نيز به ميدان آمد تا به روستاهاي فلسطين حمله كند و مردان، زنان و كودكان را بكشد. مگر به آنها پول و اسلحه؟ نمي دهيد مگر آنها را به خاطر جنايت هايشان تشويق؟ نكرديد /900 000شما عرب فلسطيني را بي خانمان و آواره بيابانها نموديد، زمين را بستر و آسمان را لحاف آنها كرديد. آنها در وطن خود عزيز بودند اما شما كاري كرديد كه دل سنگ به حال آنها مي سوزدو چشم نابينا براي آنها مي گريد. آيا نرون (امپراتور خون آشام روم ) به اندازه شما جنايت؟ كرد شگفتا كه شما از مسلمانان و اعراب انتظار همكاري داريد و از آنها مي خواهيد كه با شما همكاري و همفكري كنند! شما عرب را لگدمال مي كنيد و با يك دست بر سرش مي كوبيد و با دست ديگر نوازش؟ مي كنيد شما فلسطين را ذبح كرديد اما به دست دولت هاي عربي، بلكه به دست دولت هاي اسلامي تا ذبح شرعي باشد. به دست مسلمانان و روبه قبله، تا براي شما و صهيونيست ها خوردن آن حلال باشد! چرا كه شما اهل دين و در پي ارزش هاي معنوي هستيد! آمريكا به اسرائيل كمك هاي نقدي مي دهد و اسلحه فراوان در اختيار او مي گذارد اما در مورد كشورهاي عربي به جز وعده توخالي هيچ چيز به آنها نمي دهد. اگر اسلحه اي به كشورهاي عربي بدهد به اين شرط است كه با اسرائيل نجنگند! شگفتا! اگر ما با اسرائيل نجنگيم با كه؟ بجنگيم آمريكا تنها براي اين به كشورهاي عربي اسلحه مي فروشد كه با هم بجنگند. اكنون وضعيت در ايران، مصر، سوريه و ديگر كشورهاي مسلمان چنين است كه آنها اسلحه مي خرند براي نابودي يكديگر و نه نابودي دشمن. صهيونيست ها براي سركوب مردم فلسطين و كشورهاي عربي از همه سلاح هاي مدرن استفاده مي كنند و به كوچك و بزرگ رحم نمي كنند. تمام جنايت هاي اسرائيل به دستور آمريكاست.. همه بدبختي هاي جهان اسلام زير سر امريكا، انگليس وفرانسه است. پاكستان و تركيه نيز با آنها هم پيمان است. از ميهمانان كنگره مي پرسم: آيا مي دانيد كه چند سال پيش صهيونيسم به ديرياسين حمله كرد و مردان و زنان و كودكان را كشت و شكم زنان باردار را؟ دريد آيا مي دانيد كه صهيونيست ها مردم نعالين را بدون هيچ؟ جرمي كشتند آيا مي دانيد كه همه اسلحه صهيونيست ها آمريكايي؟ بود همه اين جنايات زير نظر كشورهاي آزاديخواه صورت گرفت! همه اين جنايات به حساب شما فرزندان عموسام و زرد چشمهاست. ما اين ذلت ها را چگونه فراموش كنيم و چگونه با شما كنار يك ميزبنشينيم و درباره ارزش هاي معنوي و نمونه هاي والا به گفتگو؟ بپردازيم شما شيطان ها بهتر است دست از جنايات خود برداريد و فلسطين را به صاحبان اصليش بسپاريدو آنگاه درباره ارزش هاي معنوي، كنفرانس تشكيل دهيد. اگر در عرف سياست رواست كه با يك دست تسبيح و با دست ديگر كارد بگيريد و سينه مظلومان را بشكافيد، اما از نظر عقل درست نيست. سكوت مرگبار عربها و سستي آنها شگفت آور است. خوشگذراني برخي ازمسلمانان در حالي كه يورش بيرحمانه دشمن در كشورهاي مسلمان را مي بينندشگفت آورتر. من دولت هاي عرب را نصيحت مي كنم كه تسليم دولت هاي استعماري نشوند زيرامشكلي را برايشان حل نخواهند كرد. به جوانان مي گويم كه راه رهايي مابازگشت به قرآن و اسلام است. فرهنگ پربار اسلام مي تواند پشتوانه مبارزه شما با استعمار باشد نه مرام كمونيستي كه فرهنگ وارداتي است. ( ) 50 پيام كاشف الغطاء در كنگره خوانده شد و باعث بهت و حيرت و شرمندگي اعضاي شركت كننده شد. همچنين بسياري از جرايد عربي و اسلامي پيام او را منتشر كردند و احزاب و جمعيت هاي سياسي موضعگيري انقلابي او را ستودند. ( ) 51 ادامه دارد همان 37 ص 151 و 152 همان 38 170 171 ص . 39 همان ص 138 . 40 همان ص 132 . 41 همان ص 138 . 42 همان ص 163 . عبدالرضا 43 هوشنگ سياست مهدوي خارجي ايران در دوران پهلوي تهران نشر البرز 1374 ص 154 به گفته امام پس از به رسميت شناختن اسرائيل توسط ايران، علماي كشور با آن مخالفت كردند. رجوع شود به: صحيفه نور (باتجديدنظر و اضافات ) جلد، اول تهران سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي 1370 ص 412 لازم به يادآوري است كه پانزده ماه بعد و در اوايل حكومت دكتر مصدق، دولت ايران كنسولگري خود را در بيت المقدس تعطيل نمود كه باواكنش مثبت كشورهاي عرب روبرو گرديد. جلال 44 آل احمد سفر به ولايت عزرائيل تهران انتشارات مجيد مقدمه ص. 16 . 45 همان ص 17 . براي 46 اطلاع از پيامها و سخنراني هاي ضد صهيونيستي و ضد استعماري آيت الله كاشاني رجوع شود به: سيد جلال الدين مدني، ايران اسلامي در برابر صهيونيسم; محمدهنوي (گردآورنده ) مجموعه اي، مكتوبات، سخنراني ها و پيامهاي آيت الله كاشاني از 1299 ه ش تا شهريور 1320 ه . ش تهران چاپخش جلد. 14703 همان جلد 2 ص. 48235 به نقل از: سيد احمد موثقي، انديشه و استراتژي وحدت در شبه قاره هند و ايران، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 490267 1376 ص همان ص 253 و- 267; 265 محمد دهنوي پيشين جلد 2 ص 182 و.اين 183 دو نماينده آيت الله حاج ميرزا خليلكمره اي و آيت الله سيد محمود طالقاني بودند. 500 محمدرضا سماك كاشف اماني الغطاء ص. نامه 119510150 تاريخي كاشف الغطاء نخست در سال 1333 توسط دكتر علي شريعتي ترجمه شد و سپس ديگران نيز ترجمه هاي ديگري از آن نمودند.