Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770229-41377S3

Date of Document: 1998-05-19

مديران شركت هاي مضاربه اي سحر و اليكا وگلشير در آستانه اعدام قرار گرفتند حكم زندان حشمت الله طبرزدي براي پنج سال به حالت تعليق درآمد دادگاه انقلاب اسلامي در سال گذشته به بيش از 40 هزار پرونده رسيدگي و حكم لازم را صادر كرده است. رئيس دادگاه انقلاب اسلامي تهران حجت الاسلام رهبرپور در گفت وگوي مطبوعاتي با تشريح عملكرد اين دادگاه در سال گذشته گفت: در سال 1376 تعداد دو هزار و 749 تن از محكومان دادگاه هاي انقلاب اسلامي مشمول عفو مقام معظم رهبري قرار گرفتند. وي افزود: در سال گذشته بيش از 30 ميليارد ريال جريمه از متخلفان دريافت و به خزانه دولت واريز شده است. رهبرپور خاطرنشان كرد: در همين مدت تعداد 113 دستگاه انواع خودرو و مقاديري ارز، دهها قطعه زمين، اماكن تجاري و مسكوني نيز به نفع دولت ضبط شد و بيش از 200 قبضه انواع سلاح جنگي، به همراه يكهزار انواع خشابگلوله و دههاهزار فشنگ نيز از متهمان به دست آمد. وي افزود: پارسال تعدادي از زندانيان از 5 هزار مورد مرخصي استفاده كردند و با800 تقاضاي عفو مشروط نيز موافقت شد. رئيس دادگاه انقلاب اسلامي تهران گفت: اين معاونت در سال 569 1376 تعداد حكم راي باز (امكان كار زنداني در كارخانه هاي بيرون از زندان ) براي زندانيان صادر و بيش از يك هزارو 400 وكالتنامه براي آن ها تنظيم كرده است. رهبرپور گفت: بخش حقوقي دادگاه انقلاب اسلامي به شكايت فراريان از ايران كه به ديوان بين المللي لاهه شكايت كرده اند با همكاري دفتر حقوقي رياست جمهوري پاسخ قانوني را داده است. وي خاطر نشان كرد: اين بخش ادعاهاي كميسيون هاي بين المللي حقوق بشر در مورد نقض حقوق بشر در ايران را پي گيري مي كند. رئيس دادگاه انقلاب اسلامي تهران گفت: اكثر پرونده هايي كه در اين دادگاه رسيدگي مي شود مربوط به مواد مخدر است. وي اظهار داشت: در سال گذشته 56 تن انواع مواد مخدر در حضور مقامات كشوري وبين المللي سوزانده شد و بيش از 197 تن مواد مخدر كه در شهرستانها كشف شده بود، به تهران منتقل شد. رهبرپور گفت: پرونده عبدالله اميني عضو حزب دمكرات كردستان و رئيس زندان اين حزب در دست رسيدگي است. وي افزود: تعداد زيادي از فرزندان ايران اسلامي در زندان هاي اين حزب پس از شكنجه به شهادت رسيده اند. رئيس دادگاه انقلاب اسلامي تهران همچنين گفت پرونده لفته فضيله پور كه اهل خرمشهر است به اتهام جاسوسي براي عراق، بمبگذاري در خيابان فدائيان اسلام و تاسيسات و لوله هاي نفتي در اميديه و آغاجاري و ايجاد جو رعب وناامني رسيدگي شده و وي به چهار بار اعدام محكوم شده است. وي افزود: در سال گذشته نيز 150 نفر از اشرار كه اغلب متهم به چاقوكشي، ايجادمزاحمت براي نواميس مردم، قدرت نمايي با اسلحه سردو گرم، آدم ربايي و ارتكابعمل شنيع لواط با كودكان هستند، دستگير شدند كه به اعدام و حبس هاي مختلف محكوم شده اند. رهبرپور گفت: در سال 76 نيز يك باند مربوط به تخلفات پزشكي كه مبادرت به 300 عمل كورتاژ غيرقانوني در محل هاي غيربهداشتي كرده بود، متلاشي شد. وي خاطرنشان كرد: برخي از كساني كه از سوي اعضاي اين باند مورد عمل جراحي قرار گرفته بودند، فوت كرده اند. رئيس دادگاه انقلاب اسلامي با اشاره به پرونده شركت هاي مضاربه اي سحر و اليكاوگلشير گفت: حكم اعدام دولتخواهان تاييد شده است و حكم كردلر مديرعامل شركت سحر واليكا نيز مراحل نهايي خود را طي مي كند. وي افزود: در بخش رسيدگي به ثروتهاي بادآورده 14 ميلياردريال شش ميليون سه دلار ميليون مارك 16 دستگاه ساختمان مسكوني و 10 دستگاه خودرو از اموال محكومان ضبط شده است. رهبرپور در خصوص اظهارات اخيرعباس اميرانتظام گفت: وي يك مرده سياسي است و اظهارات او فاقد هرگونه ارزش است. وي افزود: كليه موازين قضائي در مورد محاكمه اميرانتظام رعايت شده است و در جلسات دادگاه مهندس وي، بازرگان، ابراهيم يزدي، ويدالله سحابي نيز حضور داشتند و از آنان نيز تحقيقاتي صورت گرفته است. رئيس دادگاه انقلاب اسلامي تهران گفت: ارتباطاميرانتظام با سازمان جاسوسي آمريكا به 17 سال قبل از انقلاب اسلامي بازمي گردد و وي با كد رمز (اس. دي. پلد ) با آن سازمان همكاري داشته است. وي افزود: اميرانتظام افراد زيادي از جمله هزاران آمريكايي را باكليه وسايل شان و دكتر سجادي و چندتن از عوامل صهيونيستي در رژيم گذشته را از كشور خارج كرده است. رهبرپور گفت: امير انتظام حركت دانشجويان پيرو خط امام در تسخير لانه جاسوسي را زير سئوال برده است، در حاليكه حضرت امام خميني (ره ) از آن به عنوان انقلاب دوم و انقلابي بزرگ تر و عميق تر از انقلاب اسلامي ياد كردند. وي افزود: اميرانتظام به جاسوسي براي بيگانگان اعتراف كرده و گفته است: من همه مدارك در خصوص حقوق بشر را در ايران در اختيار بيگانگان گذاشته ام. رئيس دادگاه انقلاب اسلامي تهران خاطرنشان كرد: مطرح كردن عقايد و اظهارات افرادي كه يك لحظه هم با مردم حتي در زمان جنگ و زير بمباران همدردي نكردند، نوعي خيانت است. وي در خصوص پرونده حشمت ا... طبرزدي گفت: طبرزدي به يكسال حبس محكوم شده است اما چون از اعمالي كه انجام داده اظهار ندامت كرده، اين حكم براي پنج سال به حالت تعليق درآمده است. رهبرپور جرم طبرزدي را تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني اعلام كرد. وي جرم فرج سركوهي را نيز تشويش اذهان عمومي از طريق نامه نگاري به خارج از كشورذكر كرد.