Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770229-41376S7

Date of Document: 1998-05-19

درخواست وزارت اقتصاد از مردم براي تصحيح قوانين مالياتي به گفته دادستان انتظامي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، تمام مميزين مالياتي اين وزارتخانه موظف به حسن برخورد با مردم هستند و در صورت دريافت شكايت از سوي مردم و يا مسئولان به شدت با افراد خاطي برخورد خواهد شد. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي يك نوار ويديويي 43 دقيقه اي براي كاركنان مالياتي خودتهيه كرده است كه در آن حسن اخلاق، قانونمندي و آموزش پذيري به عنوان شعار اين وزارتخانه ترويج مي شود. اين نوار ويديويي به منظور آموزش و استفاده به همه ادارات كل وزارت امور اقتصادي و دارايي كشور ارسال شده است. عرب مازار معاون مالياتي اين وزارتخانه در اين نوار ويديويي گفته است جلب اعتماد مردم به دستگاه مالياتي اساسي ترين هدف وزارتخانه است. ما كارگزاران مردم هستيم و بايد با مردم رفتار مناسبداشته باشيم و براي آشناسازي مردم با قانون بكوشيم. وي همچنين گفته است، مردم در مراجعه به مراكز مالياتي بايد احساس آرامش كنند و اداره خدمات و اطلاعات مالياتي موظف به تامين اين شرايط است. وي در مورد لزوم بازنگري مستمر قانون مالياتي گفت: تمام كاركنان وزارتخانه در شناسايي ابهامات قانون فعلي تلاش كنند و پيشنهادهاي خود را براي بررسي به مركز ارسال كنند. پاريزي مديركل مالياتهاي غيرمستقيم و دبيركل كميته بازنگري قانون مالياتي نيز در اين نوار ويديويي خواسته است كه ديدگاههاي مردم براي تصحيح قوانين مالياتي جمع آوري شود، زيرا بازنگري در قوانين مالياتي منافع عمومي دولت و مردم را فراهم مي آورد.