Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770229-41373S8

Date of Document: 1998-05-19

سايمتيكون و رفع گاز معده آيا مصرف سايمتيكون براي رفع گاز معده مناسب؟ است گاز موجود در معده اغلب در اثر بلع هوا بخصوص درموقع غذاخوردن بوجود مي آيد و بهترين روش معالجه آن صرف غذا بدون عجله و تندنخوردن است. منشاء گازهاي موجود در روده ها نيز علاوه بر بلع هواانجام تخمير توسط ميكروبهاي موجود در روده و توليد گاز در اثر برخي واكنش هاي شيميايي در روده و همچنين گازهاي خون هستند كه ممكن است به داخل روده نفوذكنند. در اغلب بيماراني كه از وجود گاز زياد در معده وروده شكايت مي كنند، حجم گاز افزايش پيدا نكرده است. بلكه در اثر اختلال در حركات دودي روده همان حجم طبيعي گاز قادر به عبور معمولي از بالا به پايين در روده نيست و احساس نفخ بوجود مي آورد. سايمتيكون يكي از داروهايي است كه مي تواند با شكستن حبابهاي بوجودآمده از گازهاي روده دفع آنها را تسهيل كند. با وجودي كه برخي بيماران با مصرف سايمتيكون احساس رضايت مي كنند ولي مطالعات دقيق عملي اثربخشي سايمتيكون را در معالجه نفخ ثابت نكرده است.