Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770228-41368S2

Date of Document: 1998-05-18

دعوت علما به اتحاد مسلمانان در برابر صهيونيسم بين الملل اشاره در بخش نخست مقاله 66 سال مبارزه پيگير علماي شيعه عليه صهيونيسم و رژيم اشغالگرقدس، اعتراض علما و به تبع آن مردم نسبت به مهاجرت يهوديان از ايران به فلسطين اشغالي كنفرانس علماء جهان اسلام در دي ماه 1310 اعتراض علماي سرشناس قم به رضاخان و تسليم دولت وقت به اين اعتراض ها از نظرتان گذشت، در اين شماره نحوه و چگونگي صدور حكم جهاد عليه صهيونيست ها، حكم كاشف الغطاء در باب حرمت فروش زمين به صهيونيستها، دخالت سازمان ملل و راي مجمع عمومي به تقسيم فلسطين و واكنش كشورهاي مسلمان و پي آمد آن عكس العمل شجاعانه علماء از نظرتان مي گذرد: محمدحسن رجبي روزنامه عربي النهار (چاپ بغداد ) گزارش داد كه علماي شيعه به رياست كاشف الغطاء در روز 25 خرداد 1317 در تحت قبه حضرت امير ( ع ) در نجف اجتماع خواهند نمود و در باب صدور حكم جهاد عليه صهيونيست ها و حاميان آنها مذاكراتي خواهند كرد و حكم مزبور به امضاي همه علما صادر خواهدشد. همين روزنامه اضافه كرد كه روحانيون شيعه براي بررسي اين موضوع از علماي سوريه، لبنان، اردن، مصر، يمن، اميرنشين هاي خليج فارس، تركيه، افغانستان و ايران دعوت كرده اند كه در اين اجلاس حضور يابند. كاشف الغطاء سپس خود حكم جهاد را صادر كرد. در بخشي از آن حكم آمده بود: اي اسلام و اي عرب، بلكه اي برادر و اي بشر! وضعيتي كه فلسطين سربريده به آن رسيده است به نظر همه آشكار شده وچنانكه گفته ايم و بازهم مي گوئيم كه قضيه فلسطين خاص خود فلسطين نبوده. اي عرب، اي مسلمانان، اي بشر، اي مردم! جهاد در فلسطين بر هر انسان واجب شده، نه تنها بر عرب و مسلمانان.. اين است دعوت و نداي عمومي اين جانب كه به عرب و اسلام مي فرستم. خدا گواه است كه شصت سال از عمرم مي گذرد و اگر بيماري و رنجوري بر استخوان هاي پوسيده ام حمله نمي آورند نخستين شخصي بودم كه به اين دعوت لبيك مي گفتم. ( ) 20 او سپس در فتوايي ديگر به تقسيم بندي كشورهاي اسلامي مي پردازد كه بايد در اين جهادمقدس ايفاي نقش نمايند. به گمان او نخستين كشوري كه بايدپرچم جهاد را به اهتزازدرآورد اردن هاشمي است كه روساي آن ادعاي سيادت مي نمايندو پس از آن مجاز است كه به دليل پرتوافكني خورشيد اسلام بايد قدم در اين راه بگذارد. آنگاه مصر و سوريه را به دليل همجواري با فلسطين مسئول شمرده و مي افزايد: مي گويند چهارصد ميليون مسلمان در كره زمين موجوداست. چطور مي شد اگر يك دهم اين عده از راه غيرت اقدام نموده، براي اداي وظيفه خويش نسبت به فلسطين، به ياري مجاهدين آن؟ مي شتافتند البته گره فلسطين گشوده مي شد و مشكل آن پايان مي يافت.. به خدا قسم كه از مرحله خيلي پرت افتاده ايم و هنوز آنچه را كه بايد، بيان نكرديم... كنگره ها درباره فلسطين منعقد و مقررات آن تقديم مي شود و هيئت ها براي لندن مسافرت مي كند. با همه اينها قشون انگليس شكم زنهاي آبستن مسلمان را در فلسطين سفره مي كند، بي گناهان را بي جان و خون هاي پاك را روان مي سازد و با شدت تمام به تبهكاري هاي بزرگ خود ادامه مي دهد و حجاز و اردن هم با چشم و گوش همه چيز را مي بينند و با مي شنوند وجود اين با كمال تفريح رفت و آمد حتي دارند دو بز آنها از جاي خود نجنبيد. اي كاش به اين هم اكتفا نموده و شر خود را از سر فلسطين كوتاه مي كردند و با ستمكاران همراهي نمي نمودند. ولي عموم مسلمانان در گوشه و كنارعالم، چيزي كه دارند اعتراض هست: هياهو، سخنراني، مقاله نويسي، شعرگويي و بعضي كمك هاي مادي بسيار كم كه حال قطره آبي بر سنگ را دارد و حال آنكه خيلي از مسلمانان داراي هزاران بلكه ميليونها ليره هستند. آيا هيچ شنيده شد يكي از آنها هزار ليره استرلينگ كمك كرده؟ باشد چنانكه يهوديان كه عده شان كمتر و طبعشان پست تر است، مي كنند. وي در پايان و باصراحت تمام بزرگترين مشكل و خطر كشورهاي مسلمان را كه از خطرصهيونيست ها و انگليس عظيم تر مي باشد وجود دولتهاي دست نشانده مسلمان قلمداد كرد. ( ) 21 در بهمن ماه 1318 ش آيت الله كاشف الغطاء فتواي تاريخي و انقلابي ديگري صادر كرد. وي در پاسخ استفتاي يكي از مسلمانان كه نظر او را درباره فروش اراضي فلسطين به يهوديان وحكم شرعي فروشندگان پرسيده بود اعلام داشت: ... آيا بعد از اين همه يقين ندارند كه اين فروش [اراضي ]جنگ، با اسلام؟ است آيا كسي شك دارد كه اين فروش يا همراهي در فروش يا كوشش و دلالي با رضايت در اين كارها، جنگ با خدا و پيغمبر (ص ) او و پايمال نمودن دين اسلام؟ است.. آنها را از دين و حوزه اسلام خارج و جزء كفار بشماريد و در تمام كارها از آنها دوري كرده و با آنها ازدواج ننموده و با آنها معاشرت نكرده و همچنين خريد و فروش و سلام و عليك و رفت و آمد و گفت و شنيد با آنها ننموده و به علاوه مرده هاي آنها را مشايعت نكرده و در قبرستان هاي مسلمانان هم دفن ننماييد. اسامي آنها را بايستي در تمام مجامع نوادي و روزنامه ها و مجله ها به اسم خارج شدگان از دين معرفي كرده و اسم ببريد. ( ) 22 مخالفت سرسخت علماي شيعه ايران و عراق با صهيونيست ها سبب گرديد تا رئيس جمعيت ملي يهود فلسطين در مقاله اي كه در /8/1314ش 29تاريخ در روزنامه صهيونيستي داور (چاپ تلاويو ) نوشت آشكارا اعتراف كرد كه با وجودسياست ضداسلامي رژيم ايران، وعاظ و ملاها عامل اصلي نفرت مردم ايران نسبت به يهوديان صهيونيست هستند. ( ) 23 بروز جنگ جهاني دوم آهنگ مهاجرت يهوديان جهان را به فلسطين كند نمود اما پس از پايان جنگ، اتحاديه جهاني يهود با طرح كوره هاي آدم سوزي هيتلر، تبليغات وسيعي به نفع يهوديان جهان به راه انداخت و بر لزوم ايجاد ميهن يهودي در سرزمين فلسطين تاكيد نمود وامريكا نيز كه برنده اصلي و قدرتمند جنگ محسوب مي شد حمايت همه جانبه اش را از اتحاديه اعلام داشت. از اين رو پس از جنگ، مهاجرت يهوديان به فلسطين شتاب فزاينده اي گرفت و به دنبال آن نزاع و درگيري هاي خونين ميان صهيونيست ها و اعراب فلسطيني شدت يافت. اخبار رويدادهاي فلسطين در مطبوعات رسمي كشور كم و بيش انعكاس داشت و مطبوعات مذهبي كه از سال 24 به بعد در كشور چاپ و منتشر شدند حساسيت و توجه ويژه اي به مسائل فلسطين، كشمير و پاكستان نشان جو مي دادند سياسي كشور عمدتا حول مسائل داخلي بود. احزاب و جمعيت هاي سياسي متعددي كه از سال 20 به بعد در كشور پديد آمدند نه تنها حساسيتي به مسائل سياسي جهان اسلام نداشتند بلكه منافع مبرم ملي نيز تحت الشعاع رقابت هاي سخت حزبي بود كه تا كودتاي امريكايي شاه در سال 32 كماكان ادامه داشت. در طول اين سال ها هرازگاه بهائيان در شهرها و روستاها با مسلمانان درگير مي شدند و عده اي از طرفين به قتل مي رسيدند و تا مدت ها فكر و توجه علما و روحانيون، گروه هاي اسلامي و توده هاي مذهبي را به خود معطوف مي داشت تا بدانجا كه بسياري از آنان بزرگترين خطر كشور را وجود بهائيان مي دانستند. ( ) 24 بسيار احتمال دارد كه پيدايش ورقابت شديد احزاب سياسي و جنجال آفريني مطبوعات و نيز آتش افروزي ها و غائله آفريني هاي بهائيان درطول اين سال ها به منظور منحرف كردن اذهان مردم ايران از تشكيل دولت صهيونيستي در فلسطين و نيز مهاجرت گسترده يهوديان ايراني به اسرائيل و جلوگيري ازحمايت هاي سياسي - نظامي احتمالي دولت و ملت ايران ازكشورهاي عربي درگير جنگ با اسرائيل باشد. بعيد نيست يكي از دلايل اصلي بازداشت و تبعيدهاي مكرر چندساله آيت الله كاشاني در طول اين سال ها، جلوگيري از مبارزات ضد صهيونيستي احتمالي وي بوده است. با اين وجود مردم هوشيارو انقلابي ايران مراتب همدردي خود را با مسلمانان مظلوم فلسطيني اعلام مي داشتند. درآذرماه 1324 تظاهرات بزرگي در مسجد شاه تهران به نفع مسلمانان فلسطيني و عليه صهيونيست ها تشكيل شد كه در مطبوعات منطقه انعكاس يافت ( ) 25 در 29 نوامبر م /7 1947آذر 1326 ش مجمع عمومي سازمان ملل راي به تقسيم فلسطين داد كه با مخالفت نمايندگان دول عرب و پاكستان مواجه شد. آيت الله كاشاني كه به تازگي از تبعيدگاه به كشور بازگشته بود سكوت مرگبار و حاكم بركشور را شكست و طي اعلاميه اي تاريخي راي سازمان ملل رامحكوم كرد و نسبت به خطرصهيونيست ها هشدار داد. در اين اعلاميه آمده بود: معلوم نيست وطن بودن فلسطين براي مهاجرين يهودي آلماني و روسي و امريكايي و غيره مطابق كدام منطق و قانون است كه راي به تقسيم آنها؟ مي دهند... تشكيل دولت [صهيونيستي ] در آتيه، كانون مفاسد بزرگ براي مسلمين خاورميانه و بلكه تمام دنيا خواهدبود و زيان آن تنها متوجه اعراب فلسطين نمي گردد.. بر تمام مسلمين عالم است از هر طريقي كه مي شود از اين ظلم فاحش جلوگيري نموده و رفع اين مزاحمت را از مسلمين فلسطين بنمايند. ( ) 26 آيت الله كاشاني به صدور اين اعلاميه اكتفا نكرد و عليرغم وجود خفقان، مردم مسلمان را دعوت به تظاهرات به نفع مردم فلسطين كرد. در روز يكشنبه 20 دي ماه 1326 بيش از نفر 30000 از مردم تهران به دعوت آيت الله كاشاني در مسجدامام خميني (مسجد شاه سابق ) اجتماع كردند و سپس خطيب شهيرآقاي فلسفي به منبر رفت و صهيونيسم را خطر بزرگي براي مسلمانان به ويژه مسلمانان خاورميانه دانست. وي سپس اعلام داشت كه يهوديان ايران تحت حمايت ما هستند و كمترين گزندي نبايد به آنان برسد و در پايان از مردم خواست كه كمك هاي نقدي خود را به مسلمانان فلسطين و پاكستان به حسابي كه در بانك ملي افتتاح شده است واريز نمايند. ( )همزمان 27 با اين تظاهرات گروهي از علماي تهران طي اعلاميه اي همدردي و همراهي خود را با مردم مسلمان فلسطين و اعراب منطقه اعلام كردند ( ) 28 در روز 31 ارديبهشت 1327 و در اثناي جنگ مهاجرين عرب و صهيونيست ها به دعوت آيت الله كاشاني اجتماع پرشكوه ديگري در مسجد امام (مسجد شاه سابق ) در تهران تشكيل شد و خود نيز سخنراني كرد. وي ضمن دعوت مسلمانان به رفع اختلافات و دعوت به وحدت كلمه گفت: ... برادران مسلمان ايران بايد بكوشند در اين هنگام كه سخت ترين مصائب بر برادران مسلمان شما رخ داده از آنها حمايت نمايند و به كمك آنها قيام كنند. تمام مردم ممالك اسلامي هر يك به نوبه خود از كمك مالي و جاني به مردم بي پناه فلسطين از همدردي دريغ ننموده و فداكاري كرده اند. تمام ممالك اسلامي دنيا وطن ماست و ما نيز با تمام قوا، جانا و مالا نسبت به سهم خود بايد از آنها حمايت كنيم. ( )در 29 پايان اين مراسم قطعنامه اي مبني براظهار همدردي با مسلمانان فلسطيني صادر شد و اعلاميه اي نيز از طرف شهيد نواب رهبر صفوي، فدائيان اسلام به اين شرح صادر گرديد: خون هاي پاك فدائيان رشيد اسلام در حمايت از برادران مسلمان فلسطين پنجهزار مي جوشد نفر از فدائيان رشيد اسلام عازم كمك به برادران فلسطيني هستند و با كمال شتاب از دولت ايران اجازه حركت سريع به سوي فلسطين را مي خواهند و منتظر پاسخ سريع دولت مي باشند. ( ) 30 به دنبال آن نواب صفوي بانخست وزير وقت براي اعزام نيروهاي داوطلب گفتگو كردولي اين گفتگوها بي ثمر بود و دولت با اعزام آنها مخالفت نمود. چندروز بعد نيز آيت الله بروجردي در اعلاميه اي (به زبان عربي ) از برادران مسلمان ايران و ساير ممالك اسلامي دعوت كرد تا مجتمع شوند و در حق يهوديان صهيونيست نفرين و براي پيروزي برادران مسلمان درگير در جنگ دعا نمايند. ( ) 31 همزمان با آن آيت الله ميرسيد محمد بهبهاني طي تلگرافي به پاپ خاطرنشان ساخت: اينك اين جانب از طرف عموم ملت اسلام مخصوصا پيروان و روحانيون مذهب مقدس شيعه ايران، تنفر خود را از جمعيت متعدي يهود وكساني كه با آنها همراهي مي نمايند، به تمام ممالك عالم و مخصوصا به مقامات بزرگ روحانيت ملت مسيح اعلان مي كنم و از خداوند متعال نصرت مسلمين و خذلان متجاسرين را خواهانم. درخاتمه از مقام پاپ تقاضا دارم كه به ملل مسيحي تذكر دهند كه از اين جمعيت يهود كه دست تعدي به جان و مال مسلمين مظلوم دراز كرده اند پشتيباني ننموده وعواطف چند صد ميليون مسلمين را براي خاطر يك مشت يهود فتنه جو جريحه دار ننمايند و البته اين معني در خورمقام روحانيت پاپ كه هميشه رهبر و هادي ملت هستند مي باشد. ( ) 32 به دنبال آن به دعوت جمعيت اتحاديه مسلمين اجتماع بزرگي در تهران تشكيل شد و متجاوز از 6000 نفر در آن شركت وزراي كردند مختار وكاردارهاي سفارتخانه هاي دولت هاي اسلامي نيز در اين مراسم حضور يافتند. در اين اجتماع دو نفر سخنراني كرده حمايت خود را از برادران رزمنده مسلمان اعلام داشتند. در پايان اين مراسم 2000 نفر از داوطلبان براي شركت در جبهه هاي نبرد فلسطين ثبت نام كرده اند. ( ) 33 آيت الله كاشاني در اعلاميه ها و سخنراني ها در مصاحبه هاي متعددي كه از سال - ش. به 1326 بعد نمود حمايت همه جانبه خود را از ملت فلسطين و كشورهاي عرب خطمقدم اعلام داشت. چند ماه بعد وي به اتهام واهي همدستي در ترور شاه ( 15 بهمن ) 1327 شبانه دستگير و به لبنان تبعيد گرديد و بدين ترتيب بزرگترين مانع از سر راه صهيونيست ها در كشور برداشته شد و مبارزات ضداسرائيلي مردم نيز به تدريج فروكش كرد. اندكي پس از تبعيد آيت الله كاشاني آژانس يهود در تهران و دفاتر صهيونيسم در كشورشروع به گردآوري، سازماندهي ومهاجرت يهوديان ايراني به اسرائيل نمودند. دهها هزارنفر از يهوديان شهرهاي مختلف با فروش منزل و لوازم زندگي به تهران آمدند و توسطصهيونيست هاي فعال كشور ( ) 34 با گرفتتن گذرنامه عازم اسرائيل شدند. اين مهاجرت با تاييد و همكاري كامل ارگان هاي رسمي كشور، از جمله وزارت خارجه، وزارت كشور، اداره شهرباني و گمرك صورت مي گرفت. با وجود آن كه وزير خارجه در گزارشي صريحا اعلام كرد كه به موجب اطلاعات دقيق، صهيونيسم بين الملل، تهران و بغداد را از سال گذشته ( ش ) 1327 مركز سياست و اقدامات خود قرار داده اند( ) 35 با اين وجود مهاجرت دسته جمعي يهوديان به اسرائيل - تا چند ماه پس از نخست وزيري دكتر مصدق - ادامه داشت. ( ) 36 ادامه دارد 21 20 و. همان ص. 220168 همان ص 166 . اسناد 23 مهاجرت... ص. آيت الله 2441 بروجردي طي نامه هاي متعددي كه در اين سال ها به خطيب شهير آقاي فلسفي مي نوشت مراتب نگراني خود را از غائله آفريني هاي بهائيان در گوشه وكنار كشور ابراز مي كرد. رجوع شود به: خاطرات و مبارزات حجه الاسلام فلسفي، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي 1376 ص 185 -. 200 . اسناد 25 مهاجرت.. - 81 80 . سيدجمال 26 الدين مدني ايران اسلامي در برابر صهيونيسم تهران سروش 1362 ص. 19 . 27 همان ص 19 و; 20 خاطرات و مبارزات حجه الاسلام فلسفي ص - 414. 411 . روزنامه 28 نجات شماره 60 مورخ 26 دي. 1326 . ايران 29 اسلامي.. ص. 23 . سيد 30 مجتبي نواب صفوي فدائيان اسلام: تاريخ عملكرد، انديشه، به كوشش سيدهادي خسروشاهي، تهران، اسناد مهاجرت.. 31 ص 101 و 102 انتشارات اطلاعات 1375 ص. 70 . 32 همان 104و 105 ص. 33 همان ص. بر 340102 طبق اسناد موجود يكي از اين صهيونيست ها دون آدولف لهستاني بود. اسناد مهاجرت.. ص، 128 همان 35 ص 114 و. 115 . در 36 تاريخ 26 شهريور 1330 كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت اداره خارجه، كل شهرباني و آژانس يهود در تهران تشكيل شد تا ترتيب مهاجرت گروهي ديگر از يهوديان ايراني را به فلسطين بدهد همان ص 203