Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770227-41360S2

Date of Document: 1998-05-17

دومين جشنواره قرآني دانشجويان در زاهدان آغاز شد سرويس شهرستانها: دومين جشنواره قرآني دانشجويان سراسر كشور ديروز در دانشكده ادبيات و علوم انساني زاهدان آغاز به كار كرد. به گفته معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه سيستان و بلوچستان در اين جشنواره دانشجوي 232 دختر و پسر به مدت پنج روز در رشته هاي اذان، قرائت، حفظ دوجزء اول و سي ام، حفظ كل و تواشيح، رقابت خواهند كرد. وي افزود: دانشجويان شركت كننده از 40 دانشگاه دولتي و غير دولتي سراسر كشورپس از گذراندن مسابقه هاي مقدماتي به اين جشنواره راه يافته اند.