Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770227-41358S2

Date of Document: 1998-05-17

افزايش شهريه كتابخانه فرهنگسراي انديشه فرهنگسراي انديشه يك مجموعه فرهنگي است كه به قصد استفاده عموم بنا شده است. در اين مجموعه قسمتها و كلاس هايي وجود دارد كه بنا به خدماتي كه ارائه مي نمايند، مبالغي هم به عنوان شهريه دريافت مي كنند. در ميان اين قسمت ها كتابخانه شبانه روزي فرهنگسرا مي باشد كه در سال اول تاسيس شهريه اش /20 000 ريال در سال /30 000دوم ريال و در سال سوم به /50 000ريال رسيد. اكنون نيز مبلغ 50000 ريال براي 6 ماه در نظر گرفته شده است به عبارتي شهريه /100 000سالانه اش ريال شده است و چنين پيش بيني مي شود كه در سال آينده به /200 000ريال برسد! در اين ميان جا دارد كه مسئولين كتابخانه توجه داشته باشند كه: - 1 كتابخانه يك مكان تجاري نيست كه با آغاز هر سال شهريه اش را افزايش دهند و اين در حالي است كه اين كتابخانه هيچ خدمات اضافه اي نسبت به سالهاي قبل ارائه نداده است. - 2 اكثر استفاده كنندگان از كتابخانه را قشر جوان و بخصوص دانش آموز و دانشجوتشكيل مي دهد نه افراد بازاري و اگر اوقاتي را در اين مكان سپري مي كنند به جهت تحصيل علم و دانش است نه تفريح. - 3 اگر قرار باشد كه چنين مكان هايي اين گونه عمل كنند. لذا از مسئولين امرانتظار مي رود كه نسبت به اين قضيه عنايت كافي داشته باشند و با ژرف نگري بيشتري عمل كنند. حميد - ت