Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770227-41355S3

Date of Document: 1998-05-17

تلاش اروپا براي گسترش روابط اقتصادي با ايران محصول سياستهاي واقع بينانه آقاي خاتمي است سرويس اقتصادي: در پي روي كارآمدن دولت آقاي خاتمي و اتخاذسياست تنش زدايي در روابطخارجي ايران با كشورهاي ديگر به خصوص اروپا روابط بين اتحاديه اروپا و ايران به شدت در حال گسترش است و در اين روزها تهران هر روز ميزبان گروه تازه اي از نمايندگان اقتصادي كشورهاي اين اتحاديه است و آخرين آنها هياتي از انگليس است كه روز جمعه وارد تهران شده است. گرت لنگلي وابسته بازرگاني سفارت انگليس در تهران با تاكيد بر رويكرد دوباره كشورهاي اروپايي به ايران در پي انتخابآقاي خاتمي در مورد انتظارات هيات اقتصادي انگليس از سفربه ايران گفت: در يك سال اخير فرصت هايي براي سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز ايران بوجود آمده است و در اين رابطه شركت هاي انگليسي تقاضاهايي داشته اند و از ما اطلاعات لازم را مي خواستند كه ما هم اين اطلاعات را در اختيار آنها گذاشته ايم و اين سفر در همين رابطه است. ما انتظار داريم كه در ماه آينده چند طرح تازه نفت و گاز توسط وزارت نفت ايران به مناقصه گذاشته شود و ما در آن مناقصه ها شركت خواهيم كرد. وي در مورد تاثير گسترش روابط اتحاديه اروپا و ايران بر روابطاين اتحاديه با آمريكا گفت: اتحاديه اروپا و آمريكا چنداختلاف عمده در مورد ايران دارند. ما معتقد نيستيم كه قانون داماتو كه در خارج ازآمريكا عمل مي شود، برپايه درستي بنا شده باشد لذا بايد از بين برود و اتحاديه اروپا از سرمايه گذاري توتال در ايران حمايت مي كند. وي افزود: دولت ما و ديگردولت هاي اروپايي در حال مذاكره و گفت وگو با آمريكا هستند تااين مشكل را برطرف كنند. خبرنگار ما مي افزايد انگليس كه همواره رابطه اي سنتي با برادر بزرگتر خود آمريكا داشته و به ويژه در مورد ايران سياست هايي همسو با سياست هاي خصمانه اين كشور و گاه متضاد با ديگر اعضاي اتحاديه اروپا در پيش مي گرفت، در ماههاي اخير اعلام كرده است كه در مورد مسائل اقتصادي ايران با آمريكايي ها اختلاف نظر دارند. انگليسي ها به اين نتيجه رسيده اند كه نبايد بازار گسترده ايران را به رقيبان اروپايي خودواگذارند و با توجه به اين كه رياست فعلي اتحاديه اروپا راانگليسيها به عهده دارند، ازاين فرصت حداكثر استفاده را خواهند كرد. سفر هيات اقتصادي انگليس از دو جنبه داراي اهميت اول است اين كه انگليس همواره بيشترين مشكلات سياسي را در بين كشورهاي اروپايي با ايران داشته و هر زماني كه مقامات دو كشور در صدد بهبود روابط مساله اي بودند، پيش مي آمد كه ارتباطات رو به سردي مي گذاشت. اهميت دوم اين سفر، در رياست دوره اي اتحاديه اروپا به وسيله انگليس است كه همزماني آن باسفر اين هيات اقتصادي مجوزي است از سوي اتحاديه اروپا براي افزايش حضور در ايران. داود محمدي روزنامه نگار وكارشناس مسائل اقتصادي و سياسي در گفت وگويي عوامل مهم توجه هيات هاي اقتصادي اروپايي را تجزيه و تحليل كرده است. وي گفت: حضور اين هيات ها در ايران تحت تاثير چند عامل است: - 1 تغيير چهره ايران در صحنه بين المللي پس از انتخاب آقاي خاتمي. سياست خارجي دولت خاتمي به گونه اي طراحي و اجرا شده كه توانسته بسياري از اتهامات پيشين را از چهره ايران بزدايد و سبب شده كه در افكار عمومي جهان غرب و اغلب سياستمداران كشورهاي اروپايي، برخوردهاي تند و خشن با دولت ايران جاي خود را به ديدگاهي دوستانه بدهد كه همين نگرش مثبت زمينه ساز گسترش روابط با ايران شده است. - 2 اختلافات اتحاديه اروپا وآمريكا با يكديگر بر سر قوانين فرامرزي آمريكا در مورد تحريم اقتصادي ايران، كوبا و ليبي به اوج خودش نزديك شده به نحوي كه كارشناسان معتقدند كه ادامه اين وضعيت ممكن نيست و طرفين بايد هرچه سريعتر به مرحله اتخاذ تصميم نهايي نزديك شوند. با توجه به برگزاري كنفرانس 8 كشور صنعتي از مدتي قبل كشورهاي اروپايي، تحرك خاصي را در ارتباط با ايران از خود بروز داده اند كه در شكل گيري بيشتر روابط اقتصادي با تهران و سفر هيات هاي اقتصادي با هدف بررسي زمينه هاي سرمايه گذاري در كشور نمود پيدا كرد. - 3 در داخل خود آمريكا نيزديدگاه خصمانه نسبت به ايران كه بر ضرورت اجراي تحريم اصرار داشت در نتيجه تحولات سياسي داخلي و فشارهاي جهاني در حال رانده شدن به حاشيه مراكز تصميم گيري است. لذا اروپا با اطلاع از اين واقعيت در صدد است پيش از ورود رقيب آمريكايي به بازار رقابت، پايه هاي مناسبات اقتصادي خود با ايران را هرچه بيشتر مستحكم كند. وي افزود: اما آنچه كه به طرف ايراني مربوط است اولا افزايش انگيزه اروپا براي حضور بيشتر در بازارهاي ايران است تابدين ترتيب تهران، واشنگتن را در صحنه جهاني تحت فشار قرار دهد و بسوي انزواي بيشتر هدايت كند. مساله ديگر نياز كشور به سرمايه گذاري خارجي براي جبران كمبود پس انداز داخلي تامين مايحتاج اساسي مردم و نيز نيازهاي بخش صنعت از بازار مناسب اروپاست.