Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770227-41352S11

Date of Document: 1998-05-17

رانيتدين و زخم اثني عشر سه ماه است كه براي زخم اثني عشررانيتدين مصرف مي كنم ولي هنوزدرد دارم اين معالجه را تا چه مدت ادامه؟ دهم تا چهار سال پيش درمان زخم اثني عشر مصرف قرص رانيتدين و يا ساير داروهاي هم خانواده با آن بود و معمولا لازم بود بيماران حداقل به صورت متناوب اين دارورا تا سالهاي طولاني سال ) 20و يابيشتر ) مصرف كنند. خوشبختانه درسالهاي اخير علت اصلي زخم اثني عشر كه نوع باكتري به نام هليكو باكتراست و معمولادر روده زندگي مي كند به دقت شناخته شده و در 80 درصد مواقع با يك درمان دو هفته اي با رژيم دارويي نوع 3حاوي آنتي بيوتيك و رانيتدين باكتري ريشه كن گرديده و زخم هم براي هميشه خوب مي شود. مطالعات علمي متعدد ثابت كرده است كه باريشه كني هليكوباكتر از معده زخم اثني عشر بطور كامل بهبود يافته و عود نمي كند و مصرف قرص رانيتدين پس از ريشه كني ضرورتي ندارد. در بيماراني كه به درمان اوليه جواب نداده و ميكروب ريشه كن نمي شود (حدود 20 درصد ) درمان 2 تا 3 هفته با رژيم درماني متفاوت ديگري تكرارمي شود كه در اكثر قريب به اتفاق موفقيت آميز درصد است 30تا 20در بيماران زخم اثني عشر حتي پس از ريشه كني موفق هليكوباكتربيماران از درد ناحيه اپي گاستر وبرخي مواقع از ترش كردن شكايت دارند. مطالعات مختلف نشان داده است كه اين بيماران زخم اثني عشر ندارند بلكه رفلاكس اسيداز معده به مري و يا اختلالات حركتي معده دارند كه بايد به اين منظور نيز معالجه شوند.