Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770226-41349S5

Date of Document: 1998-05-16

مقام معظم رهبري در مراسم اهداف انقلاب ويژه نظامي: اسلامي، اهداف بعثت انبيا است انقلاب اسلامي زنده، پويا و درحال پيشرفت به سوي اهداف روشني است كه خداوندبراي بعثت پيامبر (ص ) مشخص فرموده است .سرويس سياسي: مراسم ويژه نظامي با حضور فرمانده كل قوا در دانشگاه امام حسين ( ع )برگزار شد. حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي و فرمانده كل قوا روز پنجشنبه در مراسم ويژه نظامي كه در دانشگاه امام حسين ( ع ) وابسته، به سپاه پاسداران انقلاباسلامي برگزار شد شركت كردند و طي سخناني استمرار اهداف انقلاب و روندتوقف ناپذير آن را مورد تاكيد قرار دادند. مقام معظم رهبري در اجتماع فرماندهان، مديران، استادان و دانشجويان دانشگاه امام حسين ( ع ) فرمودند: انقلاب اسلامي زنده، پوياو در حال پيشرفت به سوي اهداف روشني است كه خداوند متعال براي بعثت پيامبر اكرم ( ص )نيزمشخص فرموده حركت است انقلاب آنچنان پرشتاب است كه دشمنان قسم خورده آن قادر به متوقف كردن روند رو به تكامل و انقلابي جامعه اسلامي مانيستند. فرمانده كل قوا كج فهمي آمريكايي ها و مزدورانشان را در شناخت ملت ايران حيرت انگيز خواندند و فرمودند: اگر آمريكايي ها كج فهم دچار نبودند، چنين شكست ذلت باري نمي شدند آنها همچنان دچار كج فهمي هستند و ملت بزرگ ايران را نشناخته اند، به نقش عظيم دين و انگيزه ديني درجوانان اين كشور پي نبرده اند و نمي دانند كه اگر به اين ملت نزديك چه شوند، تودهني سختي خواهند خورد. حضرت آيت الله خامنه اي انقلاب اسلامي را متعلق به تمام نسلهاي امروز و فرداي ملت دانستند و فرمودند: خداوند متعال عزيز و حكيم است و با تحقق اراده رودخانه او، جاري انقلاب به نسلهاي آينده نيز كشانده خواهد شد و همه چيز برطبق حكمت و تدبير خداوند به هدفهاي متعالي انقلاب منتهي خواهد شد. رهبرمعظم انقلاب اسلامي با استناد به عبرت تاريخي بني اسرائيل و عبرت تاريخي صدراسلام فرمودند: عبرت سخت بني اسرائيل، به ذلت و مسكنت وآوارگي و دربه دري منتهي شد و اكنون با اطمينان مي توان گفت كه حكومت يهود و صهيونيست در فلسطين اشغالي، قطعا ازبين خواهد رفت. مقام معظم رهبري در تبيين اهداف انقلاب اسلامي فرمودند: اهداف انقلاباسلامي همان اهداف بعثت انبيا است و برهمين اساس بايد جامعه اي را ايجادكنيم كه درآن، انسانها از لحاظ اخلاقي تزكيه شده باشند و حسد، بخل، جنايت، نامردي، حرص، بدبيني، توطئه گري وبددلي نسبت به يكديگر وجود نداشته باشد و درحقيقت محيط جامعه اي كه تزكيه شده باشد، بهشت روي زمين است. فرمانده كل قوا توجه دانشجويان دانشگاه امام حسين را به اهميت و ارزش فراوان علم جلب كردند و فرمودند: علم، سلاح اصلي انسان براي رفتن به سوي كمال است ودانشجويان دانشگاه امام حسين (ع ) به هيچ، قيمتي نبايد علم را ناديده بگيرند، زيراانسان هنگامي مي تواند بهترين كار را انجام دهد كه مجهز و مسلط به علم باشد. حضرت آيت الله خامنه اي در بيان نقش و جايگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي فرمودند: سپاه پاسداران، علاوه بر آنكه مجموعه اي از نيروهاي حزب اللهي و بشدت پايبند به مباني انقلاب و اسلام را در خود جاي داده، از باسوادترين، متخصص ترين و مجربترين مجموعه هاي كشور نيزمحسوب مي شود. سپاه پاسداران به نيروهاي برخوردار از صلاحيت هاي علمي و اخلاقي زيبنده است وپيشرفتها و ابتكارات گوناگون آن گوياي توانمنديهاي علمي سطح بالايي است كه درآن وجود دارد. رهبرمعظم انقلاب اسلامي فرمودند: قاعده اصلي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، مبتني بر بهترين و فرزانه ترين جوانان كشور است و حتي كساني كه بدون داشتن مراتب علمي وارد سپاه شدند، همانند فرشته اي به اوج رسيدند. فرمانده كل قوا، ضرورت فراگيري علم و تحصيل و كتاب و حكمت را به دانشجويان دانشگاه امام حسين و دانش آموزان دبيرستانهاي وابسته به آن گوشزد كردندو فرمودند: علم وتحصيل را قدر بدانيد، معارف زندگي اعم ازمعارف الهي و هرآنچه از معارف بشري است، فرابگيريد، زيرا زندگي كسي كه علم و حكمت دارد خشك، ماشيني، بي رمق، بي معنا، بي جهت و بي دوام نخواهد بود. مقام معظم رهبري تلاش همگاني را لازمه استمرار ارزشهاي اسلامي دانستندو فرمودند: دستگاه استكبار آمريكا بزرگترين دشمن انقلاب اسلامي وملت ايران است. آمريكا نسبت به نسلي كه انقلاب اسلامي را به وجود آورد و نيز نسبت به هرنسل ديگري كه با انقلاب هم عقيده باشد دشمن است، اما باوجود دشمني آمريكا نظام اسلامي تثبيت شده است و باكارهاي بزرگي كه دراين كشور انجام گرفته، تعرض به ملت ايران كارآساني نخواهدبود. فرمانده كل قوا فرمودند: جواناني كه دلشان براي اسلام، ارزشهاي اسلامي، سربلندي ايران وعزت ملت بزرگ خود مي تپد، بايد هرچه مي توانند خود رااز لحاظ علمي، اخلاقي وپاكي وطهارت بسازند و خود را براي ادامه اين روند واستمرار اين راه، آماده ومجهز كنند زيرا راه مقدسي كه ملت ايران در پيش گرفته است به شخصيتهاي برجسته، مستحكم، باايمان وقوي نيازمنداست. فرمانده كل قوا در پايان سخنانشان فرمودند: براي اين كه اين كشوربه جايگاه شايسته خود برسد احتياج دارد كه اين انقلاب تاسالها باروندي سريع ادامه پيدا كند. مابايد كشوري داشته باشيم كه از لحاظ علمي، معنوي واخلاقي ونيزنظامي كه برآن حاكم است سرآمد باشد و ازهرجهت برجستگي داشته باشد، زيرا دراين صورت دشمن جرات نزديك شدن به او وغارت موجودي او را پيدا نخواهد كرد.