Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770226-41349S10

Date of Document: 1998-05-16

رئيس جمهوري در پيامي به مناسبت سالگرد اشغال رژيم اشغالگر قدس فلسطين: بزرگترين تهديد و خطر براي است جهان اسلام سرويس سياسي: حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري و رئيس سازمان كنفرانس اسلامي در پيامي به مناسبت پنجاهمين سالگرد اشغال فلسطين، خواستار همبستگي و وحدت ملل مسلمان در حمايت از مردم مظلوم فلسطين شد. به گزارش واحد مركزي خبر متن پيام آقاي سيدمحمد خاتمي رئيس سازمان كنفرانس اسلامي بدين شرح است: بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسري بعبده ليلا من المسجد الحرام الي المسجدالاقصي الذي باركنا حوله لزيه من آياتنا انه هوالسميع البصير -قرآن كريم سوره اسري آيه - 1 دنياي اسلام و وجدان آزاد و حقيقت جوي جهان اكنون خاطره تلخ نيم قرن غصب سرزمين مبارك فلسطين را با نگاهي نگران مرور مي كند. اشغال فلسطين و گسترش حاكميت صهيونيسم دربرگيرنده روند تبديل سرزميني آرام و متنوع به منطقه اي پر تنش و ناپايدار درجهان است. ملتي كهن و با فرهنگ كه تجربه قرن ها زندگي مسالمت آميز را در عين داشتن تنوع ديني، پشت سر نهاده بودند و قدس و مسجدالاقصي را به مثابه نماد مقدس يكتا پرستي و يگانگي همواره مي ستودند در قربانگاه سياست هاي قدرت هاي بزرگ جهاني مظلومانه آواره مي شدند. از آن پس آوارگي و مظلوميت و محروميت از بديهي ترين حقوق انساني در يكسوو ظلم و غارت و تجاوز در سوي ديگر جانمايه پنجاه سال حيات ناآرام منطقه خاورميانه شد و در مسير خويش پرشكوه ترين حماسه هاي مقاومت مردان و زنان و كودكان مسلمان فلسطيني را رقم زد. فلسطين و قدس شريف در اين ميانه نه ديگربه عنوان يك سرزمين كه به منزله قلب خونين تمامي مردم مسلمان و آزاده جهان مي تپيد و مي تپد و دفاع از آرمان ها و حقوق مردم فلسطين به صورت فرهنگي حيات بخش تا اعماق جان جهانيان آزاده و عدالت خواه جريان مي يابد. علما، متفكران، دانشگاهيان و همه آحاد آگاه جوامع اسلامي در اين پنجاه سال با دغدغه فلسطين و مبارزه با صهيونيسم كوشيدند تا حقيقتي بزرگ را از غبار حق كشي ها بزدايند. امام خميني ( قدس ) رهبر فقيد و كبير انقلاب اسلامي ايران قدس و فلسطين را به عنوان پاره اي از تن جهان اسلام از همان اوان مبارزه مستمر خويش مطرح فرمود. عالمان و روشنفكران، دانشگاهيان و مبارزان ايراني در متن تلاشي همه جانبه براي كسب آزادي و استقلال، نام فلسطين را در كنار آرمان هاي اسلامي و انقلابي خود همواره زنده نگه داشتند و پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران حمايت از ملت مظلوم فلسطين درسرلوحه سياست هاي خارجي كشور قرار گرفت. با وجود همه اين تلاشهاي گسترده در سرزمين فلسطين و در جهان اسلام سياست هاي تجاوزگرانه رژيم صهيونيستي و بحران فلسطين به صورت جدي ترين مشكل خاورميانه و بزرگترين عامل بي اعتمادي و ناپايداري در منطقه باقي مانده و عليرغم مصوبات مكرر هنوز عنوان طولاني ترين موضوع دستور كار سازمان ملل متحد را به خود اختصاص داده است. اعاده ابتدايي ترين حقوق مردم مظلوم فلسطين به دليل گرايش هاي خشونت آميز و تروريستي و اعمال غيرانساني رژيم اشغالگر قدس از يكسو ووجود سياست هاي حمايتي قدرت هاي بزرگ به ويژه دولت آمريكا و برخوردهاي دوگانه برخي مجامع بين المللي از سوي ديگر تاكنون تحقق نيافته است. ازاين رو جنبش اسلامي و ملي مقاومت مردم فلسطين كه از ميانه سالهاآوارگي و محروميت و تحمل رنج و شكنجه سربرآورد در راه احقاق حقوق پايمال شده مردم همواره اماج خشن ترين شيوه هاي سركوب قرار گرفت. حاصل فرآيند تشكيل رژيمي نژادپرست كه براساس نفي حقوق ملي مردم فلسطين و پاكسازي قومي ساكنان اصلي منطقه و جعل هويت شكل گرفت پيدايش زمينه هاي ناامني و نااستواري در منطقه و وقوع اشكال گوناگون خشونت و جنگ در اين سرزمين بوده است. صهيونيسم، به عنوان مظهر چيرگي طلبي وزياده خواهي عامل اصلي بروز و ظهوروضعي است كه در اين پنجاه سال حافظه تاريخي ملت ها را آزرده است. تلاش رژيم صهيونيستي براي درآميختن گرايش هاي نژادپرستانه خويش با مذهبيهود و بهره برداري سوء از پديده هاي تاريخي نوعي قلب واقعيت هاست. پيش از سرزمين فلسطين مسلمانان منطقه و ساكنان بيت المقدس هيچگاه براي پيروان آيين يهود در انجام عبادات و مناسك ممانعتي به عمل نمي آوردندو معتقدان به همه اديان الهي اعم از مسلمانان، مسيحيان و يهوديان زندگي سرشار از تفاهمي را تجربه مي كردند. يهود آزاري كه بعنوان مهمترين مستمسك تاسيس اسرائيل مطرح شد پديده اي اساسا غربي است و شرق هرگز سابقه چنين تنش ها و كشتارهايي را به خود نديده است. بدون ترديد بايد سرگذشت فلسطين و كارنامه صهيونيسم را با نگاهي محققانه و علمي و به دور از سياستهاي استعماري و صهيونيستي نگريست. اين وظيفه اي است كه انجام آن اكنون در گرو تلاشهايي جدي و جديد درمحافل پژوهشي و دانشگاهي است. نگرش متفكرانه و عالمانه به قضيه فلسطين به خوبي نشان مي دهد كه بازآفريني دوران قبل از آغاز بحران ساختگي صهيونيسم و بازگشت به زماني كه ملت فلسطين از هر آيين و زبان و نژاد با آرامش و گشاده رويي در كنار هم مي زيستند راه اساسي پيدايش صلحي پايدار در منطقه تشكيل است دولتي متحد و يكپارچه در فلسطين كه برآمده از جمع شدن همگان و حضورمالكان حقيقي و وارثان واقعي و تاريخي اين تمدن باشد مي تواند سرزميني داراي هويت، تاريخ و فرهنگ را معنا بخشد. طرح سرزمين بدون ملت براي ملت بدون سرزمين دروغي تاريخي براي جايگزيني كساني بوده است كه از اقصي نقاط جهان بدون هيچ تعلق تاريخي وهمبستگي فرهنگي وحتي نژادي گردآمده اند. بهاي اين دروغ بزرگ پراكنده سازي و آوارگي ملتي با هويت و همبسته كه ميراث دار قدس قبله نخستين مسلمانان و تمدن برخاسته از حضور پيامبران الهي بوده است. از اين رو سياست آواره سازي ملت فلسطين و سامان دهي مهاجرت سازمان يافته يهوديان به فلسطين اشغالي و شهرك سازي هاي اسرائيلي را بايد به عنوان دو رويه يك اقدام خطرناك و تشنج آفرين ملي، منطقه اي و بين المللي تلقي كرد. حق بازگشت در اين شرايط اصلي ترين حق ملت محروم و آواره فلسطين ومهمترين عامل پيوند مردم به سرزمين و معنا يافتن حيات و هويت ملي فلسطين است. در فرآيند تحقق اين ضرورت است كه حق تعيين سرنوشت و به تبع آن حق تشكيل دولت مستقل فلسطين به مركزيت قدس شريف در سراسر خاك فلسطين پايه منطقي و واقعي پيدا مي كند. ملت فلسطين به خوبي از اين حقيقت آگاه است كه امت اسلامي و ملت مسلمان ايران او را در احقاق اين حق مسلم تنها نخواهندگذاشت و همچنانكه در بيستمين كنفرانس سران كشورهاي اسلامي در تهران نيز مورد تاكيد قرار گرفت رژيم اشغالگر قدس بعنوان بزرگترين تهديدو خطر براي امنيت و ثبات منطقه و جهان اسلام تلقي تلاشهاي مي شود ويژه و مشترك اعضاي سازمان كنفرانس اسلامي و همبستگي و وحدت ملل مسلمان ياورمردم مظلوم فلسطين در اين مرحله حساس تاريخي خواهد بود. ان تنصرالله ينصركم ويثبت اقدامكم سيدمحمد خاتمي