Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770226-41347S1

Date of Document: 1998-05-16

در حاشيه جشنواره مطبوعات پنجمين جشنواره مطبوعات را اصحاب قلم جشنواره جوانان نام نهاده اند، چرا كه نوجوانان و جوانان دختر و پسر آنرا قرق كرده اند. جوانان و نوجوانان غرفه هاي روزنامه هاي كثيرالانتشار داراي خط و نشان سياسي را به صحنه بحث و جدل تبديل كرده اند و از بام تا شام با سردبيران و مسئولان اين روزنامه ها هم صحبت مي شوند. غرفه هاي روزنامه هاي رسالت، جامعه، فردا، سلام و جهان اسلام در طول روز پذيراي مباحث سياسي و اجتماعي از اين دست است كه بيانگر شوق دانستن در جامعه است. با هم به ميان اين جوانان مي رويم. سورملينا آوانسيان مي گويد: براي اولين بار در جشنواره امسال حس انتقادپذيري و مردم خواهي را در ميان روزنامه ها احساس كردم. وي مي افزايد: بحث من با سردبير روزنامه رسالت و جامعه، خيلي از حقايق را برايم روشن كرد. مباني فكري و عملي را مشابه يافتم ولي ديدگاهها و راههاي متفاوتي را ابراز مي كردند كه نشانگر سعه صدر متقابل است. رضا كامران كه همراه با عده اي نوجوان و جوان براي بازديد دسته جمعي از جواديه به نمايشگاه آمده اند، مي گويد: چهار جشنواره قبلي را هم ديده ام ولي پنجمين جشنواره، جشنواره بحث آزاد است كه تاكنون بي سابقه بوده است. وي مي افزايد: روزنامه هاي داراي ديدگاههاي سياسي متشكل، بزرگترين مخاطبان خود رادر ميان جوانان پيدا مي كنند و ما هم با نكته سنجي بهترين ها را انتخاب مي كنيم. وي كه از معرفي روزنامه مورد علاقه خود طفره مي رود مي گويد: مجموعه روزنامه هاعملكرد خوبي بروز مي دهند و وعده انتشار روزنامه جديد بسيار شوق انگيز است. غزاله مولوي نيا، هنگام ديدار از غرفه هاي روزنامه هاي كثيرالانتشار به خبرنگار ماگفت: امسال ابتكارهاي زيادي براي شركت فعالانه تر مردم در مسائل جامعه از سوي روزنامه ها به كار گرفته شده كه حضور گروهي مردم به ويژه جوانان و نوجوانان نشانه موفقيت آميز بودن اين ابتكارهاست. وي مي افزايد: بحث آزاد سردبيران روزنامه رسالت براي تشريح مواضع و ديدگاهها وپاسخ به انتقادها بيش از پنج ساعت طول كشيد و اين در حالي بود كه هنوز بسياري از جوانان در صف انتظار بودند. حسين مجد مسئول يكي از غرفه هاي روزنامه هاي كثيرالانتشار مي گويد: برخلاف هر سال كه اعضاي جامعه مطبوعاتي بازديدكنندگان اصلي جشنواره بودند، امسال در ميان خيل جوانان و نوجوانان دختر و پسر با ديدگاههاي مختلف، اين جماعت ناپيدا شدند. وي مي افزايد: سئوالات ناب و پيشنهادهاي جديد از سوي اين نسل، تاثيرگذار دربسياري از ديدگاههاي روزنامه ها خواهد بود كه بايد آنرا ارزشمند دانست. تقريبا همه روزنامه ها در برابر غرفه خود دفتري گشوده اند تا مردم ديدگاه خودرا در مورد آن نشريه در آن يادداشت كنند. يكي از روزنامه هاي عصر كه ظاهرا با انتقادهاي شديدي از سوي مردم نسبت به اخبار ساختگي و كذب مواجه شده است با چسب زدن بر صفحه هاي قبلي مانع مطالعه ديدگاههاي واقعي مردم درباره اين نشريه مي شود. آنچه كه خبرنگار ما در صفحه گشوده اين نشريه در 3 روز اخير ديده است جزاعتراض و انتقاد نبوده در حالي كه اين روزنامه همواره خود را مدعي انعكاس صحيح آراي مردم مي داند.