Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770226-41344S8

Date of Document: 1998-05-16

بيكاري در چين هم مشكل اصلي است . واحد رسانه هاي خارجي همشهري: رشد اقتصادي چين در دهه اخير حيرت انگيز بوده و دگرگونيهاي وسيعي در اين سرزمين بزرگ و كهن پديد آورده است، اما اصلاحاتي كه اين رشد بر پايه آنها صورت گرفته، چندان خالي از مشكل نيز نبوده است و در حال حاضر ميليونها كارگر چيني بر اثر تعطيلي كارخانه هاي دولتي بيكار شده اند. به گزارش تلويزيون بي. بي. سي، آثار بيكاري در شهرهاي بزرگ چين، مشهود است. بيكاري مردان شهرها به معضلي بزرگ تبديل شده است. آنان روزهاي خود را در قهوه خانه ها مي گذرانند و اندك مستمري ماهانه خود را همانجا هدر مي دهند. بسياري از كارخانه هاي دولتي ورشكست شده و مي شوند. سالمندان نمي توانند انتظار چنداني از فرزندان خود داشته باشند. مردمي كه عادت كرده بودند در پناه سوسياليسم همه چيز داشته باشند، ناگهان بي چيز شده اند. صنايع شهر اكثرا خوابيده است. ميزان بيكاري در ميان زنان بيشتر از مردان است و افراد سال 40بالاي اميد چنداني به يافتن شغل ندارند. درآمد يك زن گاه كمتر دلار 15از در ماه است. نظام بهداشتي كارمندان و كارگران تقريبا مضمحل شده است. بيشتر مشاغل موجود نصيب كشاورزان مهاجري مي شود كه حاضرندساعات طولاني با دستمزد اندك كار كنند. رقابت سختي بين شهريها براي كسب شغل وجود دارد. بخش خصوصي حاضرنيست مزاياي رفاهي قابل توجهي را كه زماني اشتغال دربخش دولتي در بر داشت، تامين كند. زماني به كارگران شاغل در صنايع كشور وعده بهشت سوسياليسم داده مي شدكه كامل و شامل مسكن، بيمه بهداشتي و دستمزد دوران بازنشستگي اكنون بود عدم تحقق اين وعده ها عمده ترين عامل نارضايتي مردم و در نتيجه ناآرامي در جامعه چين است. اجراي اصلاحات اقتصادي بسياري از كارخانه هاي دولتي را به تعطيلي كشانده است.