Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770224-41339S3

Date of Document: 1998-05-14

تاريخ اين رهبر معظم انقلاب: مرز و بوم نشان از ادبي و هنري بودن آن دارد تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاباسلامي ديروز در ديدار هنرمندان مسئولان، و نويسندگان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با ايشان، درسخناني بر لزوم توجه جدي و همه جانبه به تربيت كودكان و نوجوانان تاكيد كردند و از هنرمندان و نويسندگان اين كانون فرهنگي خواستند كه كاشتن بذر ايمان به خدا و اسلام و ايمان به حقيقت مطلق در دل فرزندان ملت بزرگ ايران را هدف اصلي كار خود قرار دهند. مقام معظم رهبري در اين ديدار مسئوليت كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان را به لحاظ اهتمام آن به تربيت نونهالان جامعه مورد تاكيد قرار دادند و فرمودند: اگر جبران عقبماندگي هاي دو قرن اخير كه با تلاش دستهاي سياه استعمار بر ملت بزرگ ايران تحميل شد، براي مامهم است و اگر به معناي حقيقي كلمه، به آرمانهاي اسلامي و ملي و عظمت ايران و ايراني اهميت مي دهيم، پس بايستي به تربيت كودكان و نوجوانان اين مرز و بوم بسيار بينديشيم و براي آن اهميت فوق العاده اي قائل شويم، اما متاسفانه احساس مي كنم كه برخي از مسئولين و دست اندركاران امور فرهنگي كشور باچنين توجه و اهميتي به اين مساله نگاه نمي كنند. حضرت آيت الله خامنه اي آگاهي، هوشياري، روح استفهام و ميل به دانستن را در نسل امروز كودكان و نوجوانان كشور، دستاورد ترديدناپذيرفضاي انقلاب اسلامي دانستند و فرمودند: ملت ايران از دسترسي بيگانگان به ذهن فرزندان خود نگران است. امروز مراكز هدايت كننده فرهنگي بيگانه درتلاش هستند تا براي به نتيجه رساندن مقاصد استعماري خود، متاع فرهنگي فاسدرا به دست كودكان و نوجوانان ما برسانند و اين نگراني واقعيت انكارناپذيري است كه در ميان خانواده هاي ايراني وجود دارد، اما در عين حال اعتقادراسخ دارم كه با عملكرد بهتر، علمي تر، دقيق تر و سريعتر مي توانيم مانع دسترسي بيگانگان به فرزندانمان شويم. رهبر معظم انقلاب اسلامي كار هنري و فرهنگي ويژه كودكان و نوجوانان را يك اقدام اصلي، اساسي و ضروري توصيف كردند و خطاب به هنرمندان و نويسندگان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان فرمودند: شمابا پركردن خلاء لحظه هانسبت به خشنودي و رضايت الهي، اطمينان خاطر پيدا مي كنيد و در حقيقت بااهميت دادن به تربيت كودكان و نوجوانان، تضمين آينده كشور و تاريخ اين سرزمين مقدس را هدف كار خود قرار داده ايد. مقام معظم رهبري دربخش ديگري از سخنانشان ايران را مهد هنر و ادبيات خواندند و فرمودند: تاريخ اين مرز و بوم و گذشته و طبيعت ملت ايران نشان از ادبي و هنري بودن آن دارد. ديرزماني نيست كه ادبيات ايران از غرب استامبول تا شرق آسيا را دربرمي گرفت، زبان فارسي، زبان ديواني كشور عثماني بود و تا اقصي نقاطي ازهند و چين زبان مذهبي، اداري، ادبيات و هنر محسوب مي شد، اما متاسفانه بر اثر تنگ نظري، ناداني و بي سوادي مسوولان كشور در دوره اواخر قاجار تاپايان حكومت محمد رضا پهلوي و با وجود شعرا و نويسندگان بزرگ وشخصيتهاي خوب ادبي، زبان و ادبيات فارسي انحطاط پيدا كرد و از لحاظ گسترش سياسي و قدر و قيمت جهاني در پايين ترين سطح قرار گرفت و علت آن نيز در اين بود كه متصديان امور با تبري از زبان فارسي و با افتخار به استفاده از لغات و اصطلاحات فرنگي، نهايت انحطاط را از خود نشان دادند. حضرت آيت الله خامنه اي گسترش محدوده هنر، زبان و ادبيات فارسي را در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي خاطرنشان كردند و فرمودند: پيش بردن ادبيات درهر عصري برعهده كساني است كه با بخشهاي مختلف ادبيات سر و كاردارند و نسبت به آن از آگاهي و توانايي برخوردار هستند و امروز به بركت انقلاب اسلامي در نقاطي از جهان، زبان فارسي بعنوان زبان دوم و يا زبان دانشگاهي مورد توجه قرار گرفته است و حتي در مناطقي از جهان مانند جزيره العرب، بسياري از افراد توانسته اند از طريق راديو و تلويزيون ايران، به تدريج زبان فارسي را فرابگيرند و با آن تكلم كنند. مسلمانان با آموختن زبان فارسي پيام اسلام را از انقلاب مي گيرند و غيرمسلمانان نيز بافراگيري زبان فارسي مي خواهند پيام نو را از امام و پدر اين انقلاب دريافت كنند. رهبر معظم انقلاب اسلامي از زبان فارسي به عنوان يك زبان باظرفيت و پرجاذبه ياد كردند و فرمودند: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان يكي از مراكزي است كه بايد با شيوه هاي هنري روي زبان و ادبيات فارسي كار كند وآن را در جامعه پيش ببرد. اين كانون با نسلي سر و كار دارد كه هرچه رافرابگيرد در او ماندگار خواهد ماند، بنابراين اگر كودكان ما زبان فارسي را به درستي فرابگيرند، در آينده شاعر، هنرمند، برنامه ساز و نويسنده اي مطمئن و مفيد خواهند بود. مقام معظم رهبري در بخش ديگري از سخنانشان بر نقش هنر و استفاده از زبان هنر در نوشته ها و حتي در فرهنگ كلامي تاكيد كردند و فرمودند: فرهنگ مركب و غيربسيط استعماري و استكباري كه امروز براي تسخير همه دنياتلاش مي كند از هنر به عنوان پيش برنده ترين و رونده ترين وسيله استفاده به عمل بنابراين مي آورد در فرهنگ اسلامي و انقلابي نيز نبايد نقش هنر دستكم گرفته شود زيرا هنر تا نهايي ترين لايه هاي ذهن انسان نفوذ مي كند و ماندگار وسازنده است. حضرت آيت الله خامنه اي قصه گويي را يك هنر بسيار خوب و سازنده شخصيت كودك دانستند و در پايان سخنانشان فرمودند: قصه گويي بايد اولين چيزي را كه در كودك بوجود مي آورد، ايمان به خدا و اسلام و حقيقت مطلق باشد زيرا با كاشتن بذر ايمان در دل كودك در آينده مي توان هر شخصيت عظيم و مطمئني را در او پديد آورد. پيش از سخنان مقام معظم رهبري، مدير عامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان گزارشي از فعاليتهاي فرهنگي اين كانون را ارائه كرد.