Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770224-41338S2

Date of Document: 1998-05-14

برج قربان؟ كجاست برج قربان يك بناي ضلعي 12آجري با گنبد هرمي شكل است كه در حاشيه جنوبي شهر همدان واقع شده و قدمتي چندصدساله دارد. پايه هاي اين بنا رو به ويراني و فرسايش است و غريب و متروك، به حال خود رها شده است. در وسط برج، بر روي طاق سردابه، سنگ قبر ساده اي ديده مي شود كه خطوط ريز در شش سطر بر آن رقم زده شده و تنها تاريخ سنگ نبشته ( هجري 1009 قمري ) قابل خواندن به است راستي وظيفه مردم و مسئولان شهري و سازمان ميراث فرهنگي در برابر اين قبيل بناهاي قديمي كه دست كم نشاني از فرهنگ معماري يك دوره خاص را به همراه دارد،؟ چيست عكس از: محمدمهدي بهرامي -همدان