Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770224-41330S6

Date of Document: 1998-05-14

روي پيشخوان كتلب فروشي ها از مصاحبت آفتاب (زندگي و شعر سهراب سپهري ) مولف: كاميار عابدي نشر ثالث چاپ اول زمستان 76 شمارگان 5100 نسخه قيمت 1800 تومان در مورد سهراب سپهري شاعر و نقاش ارزشمند معاصر در كتابها و مجلات و روزنامه ها سخن بسيار رفته است. كتاب حاضر در سه بخش كوشيده است يك تك نگاري بالنسبه كامل از وي ارائه كند. در بخش نخست كه شامل ده فصل است، مولف سعي كرده به طور گسترده به زندگي و شعر شاعر بپردازد و به نظر مي رسد موفق شده باشد كامل ترين شرح حال سهراب سپهري را تاكنون جمع آوري كرده باشد. بخش دوم، شامل نمونه هايي از شعرهاي سپهري، ترجمه هاي او نيز مراثي شعراي ديگر در مرگ سپهري است. نويسنده كتاب، خود اعتقاد دارد كه مهمترين بخش كتاب در واقع سومين فصل آن است كه كتابشناسي نسبتا جامعي از سپهري محصول كار كريم امامي و نويسنده كتاب ارائه شده است. اما در حقيقت، بخش نخست كتاب براي دانشجويان و جوانان كه شعرهاي سپهري را مي خوانند، دريچه اي تواند بود به عالم مفاهيم آن و البته با ديدي نقادانه هرچند از شيفتگي مولف به شاعر خالي نيست. به ياد ميهن (زندگي و شعر ملك الشعراي بهار ) نوشته: كاميار عابدي نشر ثالث چاپ اول زمستان 76 شمارگان 3300 نسخه قيمت 1800 تومان بهار در تاريخ شعر ايران چه مقامي؟ دارد پاسخ به اين پرسش با توجه به نقش مهمي كه وي در مقطع شگفت آورو حساسي از تاريخ معاصر ايفا كرد، چندان دشوارنيست. بهار شاعر بزرگي است. استعداد ويژه او در بيان مسايل روز و آرمان هاي ميهن آن هم با سلاست و توانايي كه از رواني يك ذهن اديبانه قدرتمند سرچشمه مي گيرد، بسيار بود. بسياري از پژوهشگران و اهل ادب اعتقاد دارند كه بهار آخرين شاعر مهم دوران كلاسيك فارسي است. كتاب حاضر در 10 فصل فراز و فرود زندگي و شعرمحمدتقي بهار را مي كاود و از شعر و نثر او نيزنمونه هاي قابل اعتنايي به دست مي دهد. كتابشناسي آن نيز در خور توجه است. اما اين كتاب نيز با انتخابروش هاي كلاسيك تحقيق و برگزيدن نثر متناسب با آن، گاه رنگ علاقه يكسره مولف به زنده ياد بهار را مي گيرد و در آن از ورود به مباحث عميق بررسي شعر و نثر بهار خبر چنداني نيست و اغلب به واگويه نظر صاحبنظران ديگر پرداخته است. بچه ها در ترافيك (داستانهاي آموزشي براي كودكان و نوجوانان ) نوشته: محمود برآبادي نقاشي: جهانگير قربانخاني شمارگان: ده هزار نسخه بهار 1377 چاپ اول ناشر: طرح و اجراي كتاب اين كتاب براي آشنايي كودكان و نوجوانان با خطرهايي كه در ترافيك آنها را تهديد مي كند، نوشته شده است. وظيفه اصلي آموزش كودكان و نوجوانان در قدم نخست، برعهده والدين و در مرحله بعد بر عهده اولياي مدارس است. با استفاده از كتابها، جزوه ها، فيلمها و بازيهاي آموزشي بايستي بچه ها را با ايمني رفت و آمد آشنا كرد. در رسيدن به چنين هدفي، مولف در هفت قصه آموزشي، مفاهيم ترافيك را به كودكان انتقال مي دهد. پريشادخت شعر (زندگي و شعر فروغ فرخزاد ) نويسنده: م. آزاد (محمود مشرف آزاد تهراني ) ناشر: نشر ثالث چاپ اول 1376 قيمت 496 1800 تومان صفحه كتابپريشادخت.. شايد از معدود كتابهايي باشدكه درباره زندگي و شعر فروغ است. در اين كتاب كه به گفته ناشر دومين كتاب از مجموعه 20 جلدي نگاهي به زندگي و آثار شاعران معاصر است، مقالات و نقدهاي برگزيده از هنرمندان معاصر درباره زندگي و شعر فروغ گردآوري شده است كه از جمله آنها مي توان به نوشته هاي منوچهر آتشي، سيروس طاهباز، مهدي اخوان ثالث، احمدشاملو، محمد حقوقي، دكتر محمود عنايت، يدالله فريدون رويايي، رهنما، محسن مخملباف و... اشاره كرد. عشق، راه كم گذر نوشته: دكتر اسكات پك ترجمه: مهدي مجرد زاده كرماني ناشر: موسسه فرهنگي راه بين چاپ اول: زمستان 1376 شمارگان: سه هزار نسخه صفحه 288 وزيري 9000 ريال اگر مترجم به نقل از متن اصلي كتاب، اغراق نكرده باشد، از قرار معلوم از نسخه انگليسي اين اثر، تاكنون پنج ميليون نسخه به فروش رفته و كتاب، دست كم به مدت ده سال جزو پرفروش ترين كتابهاي آمريكا ذكر شده است. مولف از روانپزشكان دانشگاه هاروارد است كه عشق را اساس كار روان درماني و هر نوع رشد روحي و معنوي مي داند و معتقد است كه ميان پزشك و بيمار، علاقه نيرومندي وجود داشته باشد و درمانگر، بيمار را همچون فرزندان خود دوست بدارد. كتاب براساس شرح حالتهاي واقعي كساني كه براي رفع مشكلات رواني - عاطفي به روانپزشكان مراجعه كرده اند، تنظيم شده و براي مطالعه كنندگان ايراني نيز مفيد تواند بود. رهپويه هنر (ويژه نامه بينش و موسيقي ) به كوشش: سيدعليرضا ميرعلينقي، رضا مهدوي ناشر: موسسه انتشارات سوره چاپ اول 1376 قيمت: ؟؟ 318 صفحه بينش و موسيقي، تنها ويژه نامه اي است كه براي يك محقق موسيقي ايراني تدوين و منتشر شد. استاد تقي بينش از معدود موسيقي شناسان اين مرز و بوم بود كه عمر خود را صرف برگردان كتابهاي پايه اي موسيقي از زمان فارابي به اين سو كرد. از وي، مقالات و كتابهاي متعددي بر جاي مانده است كه در اين كتاب و از زبان محققان و فرهنگ پژوهان بنام، گوشه هايي از خدمتهاي فرهنگي ايشان به همراه چند مقاله منتشر نشده استاد بينش آورده شده است. چگونه موفق مي شويم ( درس 71 براي موفق زيستن ) نويسنده: ام. آر. كوپ ماير مترجم: سيدمرتضي ميرهاشمي ناشر: انتشارات منصوري چاپ اول 1377 قيمت 240 700 تومان صفحه مولف كتاب كه خود در زمره مشاوران تربيتي وروان شناسان برجسته امريكا به شمار مي رود، سعي كرده است با استفاده از تازه ترين روشها، انتقال معاني وتلقين اعتماد به نفس را به خوانندگان از بياموزد قرار معلوم، اين كتاب از جمله كتابهاي پرفروش سال گذشته امريكا بوده است. يي چينگ نويسنده: پل اسندون ناشر: نشر ققنوس چاپ ا ول اسفند 1376 قيمت 167 600 تومان صفحه يي چينگ كتاب باستاني درايت و آينده نگري چيني ها است كه با نام كتاب تغييرات مشهور شده است و به دليل كلي گويي ها در پيش بيني، هرگونه تفسيري از مضامين آشفته اش آسان است و حتي در نگاه اول ممكن است صحيح پنداشته شود. ورزشهايي براي درمان التهاب مفصل نويسنده: ديوا سابل و آرتور مكين مترجم: اشرف اعزازي ناشر: نشر ققنوس چاپ اول 1376 قيمت 216 700 تومان صفحه اين كتاب دربرگيرنده ورزشهايي است كه مناسب نوع التهاب مفصل، ميزان درد، سن و شغل خواننده است. كتاب يادشده، رايج ترين شكلهاي التهاب مفصل يعني التهاب مفصل رماتيسمي و التهاب استخوان و مفصل را ارائه مي دهد. كتاب در پنج فصل، ضمن برشمردن اهميت مفصل در بدن انسان، ورزشها و تمرينهاي خاص آن را با تصاوير ارائه داده است. سرويس و نگهداري تاسيسات ساختمان نويسنده: سيدمجتبي طباطبايي ناشر: انتشارات روزبهان چاپ اول بهار 1377 قيمت 247 11000 ريال صفحه كاركرد بي عيب و نقص تاسيسات ساختمان، هر قدر هم كه در درست طراحي شده باشد، بدون سرويس و نگهداري صحيح و برنامه ريزي شده متصور نيست. كتاب حاضر پس از كتاب محاسبات تاسيسات ساختمان دومين اثر مولف است كه به زباني ساده و با ارائه تصاوير قابل فهم، اصول سرويس و نگهداري و مواردي از عيبيابي ورفع عيب تاسيسات متداول ساختمانها را در هفت فصل ارائه كرده است. از همين مولف، كتابهاي طراحي ونقشه كشي اجزاء تاسيسات وفرهنگ بزرگ لغات و اصطلاحات تاسيساتي كه در نوع خود، كاري بديع درايران به شمار مي رود در دست انتشار است. آواز سحر تريو براي دوكلارنيت و پيانو ساخته: محمدرضا /درويشي نت نويسي: محمودرضا محقق ناشر: نشر آروين چاپ اول 1376 مركز پخش درويش خان قيمت 14 270 تومان صفحه آواز سحر برداشت آزادي از مقام سحري است، كه از جمله مقامهاي قديمي ايران است و هم اكنون در منطقه كرمانشاهان رايج و از جمله مهمترين مقامهاي تنبور به شمار مي رود كه توسط محمدرضا درويش پژوهشگرموسيقي مقامي به شكل تريو ساخته شده است. علاوه بر مزاياي تاليف انتشار چنين كتابهايي، بايد از قيمت بالاي آن (باروكش مقوايي حدود 22 صفحه ) اظهار تعجب كرد كه خريدار بايد براي هر صفحه (نه ورق ) حدود 125 ريال پرداخت كند!!؟ رديف موسيقي ايراني براي پيانو تنظيم و اجرا: استاد جواد معروفي نوشته پيشگفتار: سيدعليرضا ميرعلينقي ناشر: ايران صدا چاپ اول 1376 قيمت 300 410 تومان صفحه نزديك به نيم قرن است كه نوازندگي پيانوي ايراني به سبك بين المللي با نام مرحوم استاد جواد معروفي آميخته است. اما ايشان علاوه بر نواختن پيانو، آهنگساز، تنظيم كننده، رهبر اركستر گلها، معلم هنرستان موسيقي نيز بوده و تاثيري ارزنده در رشد و پويايي موسيقي ايراني داشته است. مجموعه حاضر مهمترين كار استاد به شمار مي رود كه حاوي نغمه هاي رديف دستگاهي ايراني است كه نسخه اول آن توسط پدرشان شادروان استاد موسي معروفي براي تار نوشته شده و توسط ايشان براي پيانو تنظيم، نت نويسي و اجرا شد.