Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770224-41328S8

Date of Document: 1998-05-14

. مرتضي روزبهاني دانشجو: رهنمودهاي مقام معظم رهبري در جمع صميمي دانشجويان در دانشگاه تهران تكليف گروههايي را كه تحمل شنيدن هيچ سخني را برخلاف تصورات تنگ نظرانه خودشان ندارند روشن كردو ما دانشجويان را به آينده اي بهتراميدوار ساخت. اميدواريم نيروهاي انتظامي و قوه قضائيه نيز به وظايف خود عمل كرده و با اخلال كنندگان در مراسم قانوني برخورد كنند تا همانگونه كه مقام معظم رهبري فرمودند فضاي مناسب دردانشگاهها برقرار و روابط حسنه بين سليقه هاي مختلف دانشجويان حاكم شود. محسن بيژني - دانشجوي پزشكي ازتهران: در روزنامه روز سه شنبه خبري در مورد حمله افراد ناشناس به تجمع جامعه جراحان درج شده بود. اين گروه گويا به بهانه اينكه يكي ازسخنرانان به صحبتهاي فرمانده سپاه اعتراض كرده به جراحان و متخصصان كشور حمله ور شده اند. آيا در تمام دنيا اينطور با متخصصان برخورد؟ مي كنند آياهمين جامعه جراحان نبودند كه درطول دوران جنگ تحميلي دين خود رامخلصانه به رزمندگان ادا؟ كردند پيامهاي كتبي خود را براي درج دراين ستون حداكثر در ده سطر به صندوق پستي /19395 5446و يا نمابر (فاكس 2058811 ارسال كنيد.