Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770223-41320S5

Date of Document: 1998-05-13

مخالفان سوهارتو وعده هاي وي را براي اصلاحات سياسي نپذيرفتند . جاكارتا - خبرگزاريها: مخالفان ژنرال سوهارتو رئيس جمهوري اندونزي ديروز با تعداد و شدت بيشتري به خيابان ها ريختند و خواستار بركناري وي از قدرت شدند. بيشتر اعتراضات مانند روزهاي قبل در محل هاي دانشگاهي بود. شمار تظاهركنندگان حدود 5 هزارنفر برآورد شده درگوشه هايي است از جاكارتا پليس باتظاهركنندگان درگير شد و شماري از آنان را زخمي و دستگير كرد. پيش از شروع تظاهرات ديروز، مقام هاي دولتي و رهبران حزب حاكم گلكار انعطاف اندكي در برابرمخالفان نشان دادند و گفتند باتغيير قانون اساسي و قانون انتخابات از نامزد شدن بيش ازدوبار براي نامزدهاي رياست جمهوري خودداري خواهند كرد; اما اين وعده مخالفان را راضي نكرد زيرا آنان خواستار كناره گيري فوري سوهارتوپيش از پايان يافتن دوره رياست جمهوري اش هستند. سوهارتودو ماه پيش به رياست جمهوري اندونزي برگزيده شد و پنج سال ديگردوره وي پايان مي يابد.