Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770222-41313S1

Date of Document: 1998-05-12

رهبر معظم انقلاب در ديدار در نظام مسئولان وزارت تعاون: اساس همه جمهوري اسلامي ايران فعاليتها بايد مبتني بر عدالت باشد انقلاب اسلامي ديداركردند. حضرت آيت الله خامنه اي در ديدار وزير، معاونان و مديران كل ستادي و استاني وزارت تعاون با ايشان در سخناني بر نقش تعيين كننده بخش تعاون در امور سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور تاكيد كردند و تعاون را يكي از منطقي ترين وبنياني ترين فعاليتها براي استقرار عدالت دانستند. رهبر معظم انقلاب اسلامي از تعاون به عنوان يك كار بسيار مهم، نو، سودمند و پرجاذبه نام بردند و فرمودند تشكيل وزارت تعاون نشان دهنده اهميتي است كه بخش تعاون در نظام جمهوري اسلامي ايران دارد و براي آنكه تعاون در وضع كنوني كشور جايگاه واقعي خود را پيدا كند تعاوني ها بايد از لحاظ كيفيت كار خودرشد پيدا كنند و دامنه فعاليت آنها به بخش هاي جديد مانند كشاورزي، محصولات دامداري، دريايي، صنايع و بازرگاني گسترش يابد. حضرت آيت الله خامنه اي توجه جدي و همه جانبه به بخش تعاون در برنامه سوم را ضروري خواندند و افزودند: در نظام جمهوري اسلامي ايران، اساس همه فعاليت ها بايد مبتني بر عدالت باشد، زيرا قسط و عدل از همه آرمانها و اهداف نظام اسلامي والاتر و بارزتراست و براين اساس رونق و شكوفايي اقتصادي هنگامي خوب و ارزشمند است كه جهت آن مبتني بر اقامه قسط و عدل درجامعه باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامي نظام اقتصادي ايالات متحده آمريكا را از نظر اسلام مردود دانستند و فرمودند: درست است كه آمريكا كشوري ثروتمند است، سرمايه هاي زيادي دراختيار دارد و توانسته است علم را پيشرفت دهد و از قدرت و نفوذ سياسي برخوردار شود اما در كنار آن واقعيت ديگري نيز وجود دارد و آن اين است كه قسط و عدل در كشوري كه خود را پرچمدار آزادي مي نامد قرباني شده است، بنابراين آزادي مورد علاقه واعتقاد ما به طور كلي از نظر مفهوم ومصداق باآزادي آمريكايي متفاوت است و آزادي مندرج در اعلاميه استقلال آمريكا آن چيزي نيست كه دل ملت ايران براي آن مي تپد. مقام معظم رهبري ملزم نبودن انسانها به ترحم ومحبت درنظام اقتصادي واجتماعي آمريكايي را خاطر نشان كردند و فرمودند: منطق آزادي اسلامي مبتني بر نوعدوستي، محبت وكمك بدون چشمداشت مسلمانان به يكديگر است. چنين منطقي به هيچوجه اجازه نمي دهد كه عده اي از انسانها به قيمت چندبرابر شدن توليد ناخالص ملي زير دست و پا له و نابود شوند، اما ادبيات ومعارف آمريكا نشان مي دهد كه قانون به نفع ترك تازي سرمايه داران وآزادي بي قيد و بند آنان در تمامي تصرفات زندگي خويش است. حضرت آيت الله خامنه اي استفاده بي دريغ عده اي خاص، از موجودي يك جامعه و نيزدست نيافتن عده اي ديگر به كمترين نيازهاي خود را خلاف عدل وزشت ترين شكل بي عدالتي در نظام اسلامي دانستند و فرمودند: بخش تعاون و فعاليت تعاوني ها از جمله مسائلي است كه مي تواند جلو بي عدالتي را به شكل اصولي ومنطقي سد كند. تعاون از آن جهت مورد تاييد است كه در وضع كنوني كشور مي تواند سرانگشت گره گشايي باشد و كشور را از لحاظ اقتصادي نجات دهد. رهبر معظم انقلاب اسلامي از وابستگي اقتصاد كشور به نفت اظهار تاسف كردند و فرمودند: براي ملت آزاد، شجاع، فداكار و هوشمند ايران كه قابليت خود را در دنيانشان داده است، بسيار سخت وتلخ است كه سرنوشت اقتصاد اوبسته به چيزي باشد كه مطلقادراختيار او نيست و آن قيمت گذاري اوپك است. حضرت آيت الله خامنه اي ايجاد اشتغال با تكيه بر منابع جديد را نقطه بن بست شكن اقتصاد كشور دانستند و فرمودند: بخش تعاون مي تواند يك بازوي قوي در تحقق اين هدف باشد. وزارت تعاون بايد تعاوني را در زمينه هاي گوناگون از جمله صيد ماهي و ميگو، بسته بندي و كارهاي صنعتي ميوه اي و صادرات آن و نيز آبادكردن دشتهاي وسيع و حاصلخيز كشور فعال كند و در هماهنگي با وزارتخانه هاي ذيربط، بخش تعاون را به سطح مطلوب وموردانتظار برساند. رهبر معظم انقلاب اسلامي براهميت و ضرورت حمايت بخش تعاون از قالي بافان كشور تاكيد كردند و در پايان سخنانشان خطاب به مسئولان و دست اندركاران وزارت تعاون فرمودند: شما بايد يك حركت بزرگ را انجام دهيد و بن بست گشايي كنيد و براي رسيدن به اين هدف مهم از هنرمندان متعهد و ملتزم براي كارهاي تبليغاتي مناسب استفاده نماييد. برپايه همين گزارش پيش از سخنان مقام معظم رهبري، حاجي وزير تعاون گزارشي از وضعيت بخش تعاون ارائه كرد و گفت: در حال حاضر بيش از 9 ميليون نفر از جمعيت كشور در 48 هزار تعاوني عضويت دارند.