Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770222-41307S2

Date of Document: 1998-05-12

آتش سوزي در واگنهاي حامل پنبه قطاري حامل ده واگن پنبه نيمه شب گذشته در ايستگاه كوير در بيست كيلومتري گرمسار از خط خارج شد و آتش گرفت. اين واگن ها به دليلي نامعلوم بدون لكوموتيو به راه افتادند و پس از طي مسافتي، ناگهان از خط خارج و واژگون شدند. در پي اين حادثه عدل هاي پنبه داخل تعدادي از واگن ها براثر برخورد واگن ها و ايجاد اصطكاك آتش گرفتند. آتش سوزي كه در اولين ساعات بامداد ديروز روي داد با وجود تلاش آتش نشاني شهرهاي ورامين، قرچك، پيشوا و گرمسار تا ساعت ها ادامه داشت. در همين حال، به علت حجم آتش سوزي شش دستگاه ماشين آتش نشاني ازايستگاه هاي 9 و 11 از تهران نيزبه كمك نيروهاي امدادگرشتافتند و سرانجام در حدودساعت شش بامداد آتش رافرونشاندند. در جريان اين آتش سوزي دو واگن پنبه خاكسترشد.