Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770222-41307S1

Date of Document: 1998-05-12

كشف جسد دو زن در بوستانهاي جنگلي اطراف تهران كارآگاهان شعبه ده آگاهي تهران گسترده ترين پيگردهاي خود را براي شناسايي عاملان دو قتل مرموز در تهران آغاز كرده اند. اين پيگردها در پي يافتن جسد دو زن جوان در كنار زباله هاي دو بوستان خارج از شهر آغاز شده است. ماموران، جسدهاي اين دو زن را به پزشكي قانوني تهران فرستادند. اولين جسد، از ميان زباله هاي بوستان جنگلي لويزان و از داخل يك گوني پيدا شد. عاملان اين جنايت جسد را با زباله هاي همراه آن آتش زده بودند تا شناسايي نشود. دومين جسد كه قطعه قطعه شده بود، متعلق به يك زن جوان بود كه دربوستان سرخه حصار كشف شد. قطعات جسد پس از جمع آوري به اداره پزشكي قانوني حمل شد و كارآگاهان تحقيقات خود را براي كشف هويت اين زن و چگونگي قتل او آغاز كردند. پيدا شدن اين جسد در كنار زباله ها، كارآگاهان را بر آن داشت كه ارتباط احتمالي اين دو قتل را با هم كشف كنند. تنها بررسي هاي اوليه نشان داده است كه اين دو زن در دو جنايت جداگانه به قتل رسيده اند.