Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770222-41305S2

Date of Document: 1998-05-12

چگونه دانش آموزان بخوانند; امتحان؟ بدهيم توصيه هاي كارشناسي براي موفقيت دانش آموزان در امتحانات سه ماهه سوم شب قبل از امتحان، پرسشهايي را كه فكر مي كنيد جزء امتحان خواهد بود، مطرح كنيد و بكوشيددر ذهن خود به آنها پاسخ دهيد; يعني خود را به جاي آموزگار وطراحان سوال بگذاريد امتحان دادن و روشهاي آن الف - انواع برخورد باامتحان - 1 دانش آموزاني كه اصلا درس نخوانده اند شب قبل از امتحان خيالبافي مي كنند و بدون آنكه مطالعه اي كنند، منتظر يك حادثه همچون توفان و آتشفشان براي تعطيلي امتحان هستند، اين دانش آموزان كمترين موفقيتي به دست نمي آورند و پايين ترين نمرات مربوط به آنها است. - 2 دانش آموزاني كه در طول دوره تحصيلي زحمت نكشيده اند در شب قبل از امتحان، تصميم مي گيرند كه يك شبه همه درسهاي انبار شده را مطالعه كنند. اين افراد، گرد و خاك كتابها را پاك مي كنند و در شب امتحان با ترس و دلهره فراوان و يا خستگي فراوان خود را آماده مي كنند. اين دانش آموزان شايد بتوانند نمره اي بالاتر از متوسط بدست آورند، ولي بيشتر نمرات آنها نزديك به متوسط است. - 3 دانش آموزاني كه بابرنامه ريزي مطالعه شب مي كنند امتحان هم درس مي خوانند. ولي نه براي اولين بار، اين دانش آموزان، يادداشتها و كتابهاي درسي را بازبيني و مرور مي كنند. آنها پرسشهاي احتمالي روز بعد را حدس مي زنند، اطلاعات آموخته شده قبلي را به خاطر مي آورند و درباره شركت در آزمون روز بعد احساس اطمينان مي كنند. برخي از اين دانش آموزان، حتي آن قدر فرصت پيدا مي كنند كه مجله اي خوانده و يا حتي به تلويزيون نگاه كنند. اين دانش آموزان بهترين نتيجه امتحان و بالاترين نمره ها را مي گيرند. شما جزو كدام دسته از اين افراد؟ هستيد! ب - برنامه گام به گام براي آمادگي در امتحان - 1 از آموزگار خود بپرسيد از چه مطالبي امتحان مي كنند و وقت خود را صرف مطالعه مطالبي كه جزء امتحان نيستند، نكنيد. - 2 از معلم خود بپرسيد كه شكل امتحان چگونه است (يك جوابي، چند جوابي، تشريحي، درست و غلط و... ) - 3 در روزها و هفته هاي قبل ازامتحان به اشاره ها و تاكيدهاي معلمان توجه كنيد و نكته هاي مهم را مشخص و علامتگذاري كنيد. - 4 براي آماده شدن جهت شركت در يك امتحان بزرگ همچون نهايي، ورودي مدارس خاص وكنكورها برنامه ريزي كنيد. اين برنامه ريزي ها به شرح زير است: - درسهاي نخوانده را مطالعه كنيد و يادداشتها را بخوانيد و نكته هاي مهم را با معلم خوددر ميان بگذاريد. - كليه ورقهاي امتحانهاي قبلي را مورد بررسي قرار دهيد و درهر سوال يا مبحثي كه اشكال داشته ايد، تلاش بيشتري كنيد. - يادداشتهاي كلاسي خودتان رابا مطالب هماهنگ و آنها را با هم مقايسه كنيد. - يادداشتهاي ناقص را بااستفاده از يادداشت دوستان همكلاسي تكميل كنيد. - يك هفته قبل از امتحان، كليه وسايل آموزشي را فراهم آوريد. خلاصه درس، فهرست نكته هاي مهم و چكيده مطالب جزء وسايل ضروري براي آماده شدن هستند. - دو شب قبل از امتحان رابراي آمادگي نهايي صرف كنيد. در اين فرصت حواس شما جمع باشد تا بتوانيد فكر خود را درباره مطالب مهم امتحاني متمركز كنيد. در هر نكته انديشه و يا مطلبي را كه برآن تاكيد شده است، با دقت بخوانيد. - شب قبل از امتحان، پرسشهايي را كه فكر مي كنيد جزء امتحان خواهد بود، مطرح كنيد و بكوشيد در ذهن خود به آنها پاسخ يعني دهيد، خود را به جاي معلمان وطراحان سوال بگذاريد. - شب قبل از امتحان، خوببخوابيد. - روز امتحان به آرامي خلاصه مطالب را مرور كنيد. - كمي زودتر به جلسه امتحان برويد. - تمامي وسايل لازم را براي شركت در امتحان همراه خود ببريد. - براي شركت در امتحان هاي ساده تر (مثل امتحان ثلث ) مراحل بالا را به شكل فشرده تراجرا كنيد. ج - شركت در جلسه و انجام آزمون براي شركت در جلسه امتحان ونحوه انجام آزمون، توصيه هاي زير را به خاطر بسپاريد: - 1 به موقع و مجهز به جلسه امتحان برويد- 20 قبل از رفتن به يادداشتهايتان جلسه، را كنار بگذاريد و فكرتان را متمركز كنيد. - 3 پس از نشستن برسر جاي خود براي لحظه هايي پلكهايتان را روي هم بگذاريد و چشمان خود راببنديد. - 4 روي ورقه نام و نام خانوادگي نام درس و مشخصاتي را كه از شما خواسته شده است، بنويسيد. - 5 وقتي برگه امتحاني رادريافت كرديد با دقت به توصيه هاي مراقبين و يا آموزگار خود گوش فرادهيد. - 6 رهنمودهاي امتحان را به دقت بخوانيد تا از آنچه از شما خواسته شده است، اطلاع پيدا كنيد. زير نكته هاي مهم خط بكشيد و آنها را براي باردوم و سوم بخوانيد تا بتوانيددر تمام مدت دستورالعملها آزمون، را در نظر داشته باشيد. در اين خصوص، نكات زير مهم است: - نحوه انتخاب سوالات (يعني همه را بايد جواب دهيد يا سوال انتخابي دارد ). - شكل پرسشها ( تشريحي، علامت زدني، خط كشيدني، چهار جوابي و... ) - وسايل آموزشي (يعني مي توانيد از كاغذ چركنويس، فرهنگ يادداشت، لغات، ماشين خط حساب، كش و... استفاده كنيد ؟ يانه ) - 7 وقت آزمون را براي خودتقسيم بندي و برنامه ريزي كنيد. - 8 اول همه پرسشها را مروركنيد تا با انديشه اصلي طراح و جوابهاي مورد نظر او آشنا شويد. - 9 اگر نمره سوالات يكسان است ابتدا به ساده ترين سوالات پاسخ دهيد. - 10 هر پرسش را سه باربخوانيد و زير كلمات اصلي آن خط بكشيد. - 11 اگر پاسخي را كامل نمي دانيد و جواب غلط ياناكافي از نمره شما كم هر نمي كند، چه مي دانيد بنويسيد. - 12 ورقه را چند بار مروركنيد و به سوالهايي كه پاسخ نداده ايد، جواب بدهيد. - 13 پاسخهاي داده شده رادوباره مرور و كنترل كنيد. - 14 آفت امتحان خارج شدن از جلسه زودتر از وقت مقرر است. بدانيد كه آموزگار شما وقت مثلا 30 دقيقه اي را با محاسبه و دقت طراحي كرده و اگر شما در 10 دقيقه به سوالات پاسخ دهيد، قطعا اشتباهات فراواني خواهيد داشت. - 15 از اشتباهات خود بعد پندبگيريد از تصحيح ورقه امتحاني آن را با دقت بخوانيدو به خطاهاي خود فكر كنيد و درصدد رفع آن اشتباهات و تكميل يادگيري خود باشيد. - 16 ورقه هاي امتحاني خود رانگه داريد (به غير از امتحانات نهايي و آخر سال كه نگهداري اوراق به عهده مدرسه است. )